Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 okt 2017 11:22 

Het belang van een collectieve en integrale aanpak van bodemsaneringsprojecten


Tijdens het zesde Vlaamse Bodemcongres in de Krook in Gent bekroonde UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen niet alleen het beste bodemsaneringsproject van 2017, maar ook de vzw BOFAS, het fonds dat met succes de sanering regelde van stopgezette tankstations.

Bestanden beschikbaar voor download:
Foto (29.9 Kb)

 UMiO is van oordeel dat gelijkaardige initiatieven niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar zijn voor andere bodemuitdagingen, zoals het aanpakken van de verontreiniging door lekkende stookolietanks, maar uiteraard ook voor de waterbodemproblematiek zoals deze week al aan bod kwam in de media.

BOFAS-aanpak bekroond
BOFAS kon dankzij de nodige financiële middelen vanuit de sector de vervuiling door tankstations in België zo goed als volledig wegwerken. Hiervoor werd beroep gedaan op de expertise van de bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders van UMiO. Om die reden beloonde UMiO het BOFAS-fonds met een award tijdens het Bodemcongres. Volgens UMiO bewijst deze aanpak dat sectorfondsen succesvol zijn in de sanering van verontreinigde bodems. Met deze award wil de organisatie dus een duidelijk signaal geven aan zowel de Vlaamse, als de federale overheid om solidariteitsfondsen in te zetten voor andere sectorale initiatieven zoals de garagesector, maar minstens evenzeer voor breed maatschappelijke uitdagingen zoals de stookolietanks.

Nu ook actie voor stookolietanks
De BOFAS-aanpak is dringend noodzakelijk voor de aanpak van verontreiniging door stookolietanks. Vaak zijn het particulieren die hiermee geconfronteerd worden en zo een zware financiële kater dreigen op te lopen. Onlangs nog kreeg een bejaarde vrouw in Koolskamp te horen dat haar tuin vervuild raakte door mazout die uit haar tank was gelopen, en dat zij moet opdraaien voor de kosten van de sanering: ruim 85.000 euro.

15 jaar administratief getouwtrek
“Er is al zo’n 15 jaar sprake van de oprichting van dergelijk stookolietankfonds. Het bericht vanuit Vlaams minister Joke Schauvliege dat er hierover nu een akkoord zou zijn tussen de gewesten is uiteraard goed nieuws. Ook vroeger waren er echter al informele akkoorden, zaak is nu de nodige regelgeving te voorzien en echt te starten. Het fonds moet er dringend komen en wie weet krijgt het ooit ook nog wel eens de bodemaward van UMiO.” (Werner Annaert namens UMiO)

Prijs voor Beste Bodemsaneringsproject 2017
Tijdens het congres werd ook een privaat initiatief gelauwerd, nl. de integrale en duurzame bodemsanering van de site van het sedert 1920 actieve zinkverwerkende bedrijf BMT in Boechout. Studiebureau RSK Benelux stond samen met DC Environment in voor de herontwikkeling van de site in samenwerking met projectontwikkelaar GANDS en de gemeente. Dankzij een innovatieve en geïntegreerde sanering werd de bouw van 325 wooneenheden gerealiseerd.

Dirk Van Look (projectleider voor RSK Benelux): “De Umio Award 2017 voor Best Soil Project winnen betekent voor ons erkenning voor dit project. We krijgen door de prijs ook mooie zichtbaarheid binnen de sector en naar het grotere publiek toe.”  Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniëLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mét werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continuïteit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer