Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 okt 2017 11:22 

Het belang van een collectieve en integrale aanpak van bodemsaneringsprojecten


Tijdens het zesde Vlaamse Bodemcongres in de Krook in Gent bekroonde UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen niet alleen het beste bodemsaneringsproject van 2017, maar ook de vzw BOFAS, het fonds dat met succes de sanering regelde van stopgezette tankstations.

Bestanden beschikbaar voor download:
Foto (29.9 Kb)

 UMiO is van oordeel dat gelijkaardige initiatieven niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar zijn voor andere bodemuitdagingen, zoals het aanpakken van de verontreiniging door lekkende stookolietanks, maar uiteraard ook voor de waterbodemproblematiek zoals deze week al aan bod kwam in de media.

BOFAS-aanpak bekroond
BOFAS kon dankzij de nodige financiële middelen vanuit de sector de vervuiling door tankstations in België zo goed als volledig wegwerken. Hiervoor werd beroep gedaan op de expertise van de bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders van UMiO. Om die reden beloonde UMiO het BOFAS-fonds met een award tijdens het Bodemcongres. Volgens UMiO bewijst deze aanpak dat sectorfondsen succesvol zijn in de sanering van verontreinigde bodems. Met deze award wil de organisatie dus een duidelijk signaal geven aan zowel de Vlaamse, als de federale overheid om solidariteitsfondsen in te zetten voor andere sectorale initiatieven zoals de garagesector, maar minstens evenzeer voor breed maatschappelijke uitdagingen zoals de stookolietanks.

Nu ook actie voor stookolietanks
De BOFAS-aanpak is dringend noodzakelijk voor de aanpak van verontreiniging door stookolietanks. Vaak zijn het particulieren die hiermee geconfronteerd worden en zo een zware financiële kater dreigen op te lopen. Onlangs nog kreeg een bejaarde vrouw in Koolskamp te horen dat haar tuin vervuild raakte door mazout die uit haar tank was gelopen, en dat zij moet opdraaien voor de kosten van de sanering: ruim 85.000 euro.

15 jaar administratief getouwtrek
“Er is al zo’n 15 jaar sprake van de oprichting van dergelijk stookolietankfonds. Het bericht vanuit Vlaams minister Joke Schauvliege dat er hierover nu een akkoord zou zijn tussen de gewesten is uiteraard goed nieuws. Ook vroeger waren er echter al informele akkoorden, zaak is nu de nodige regelgeving te voorzien en echt te starten. Het fonds moet er dringend komen en wie weet krijgt het ooit ook nog wel eens de bodemaward van UMiO.” (Werner Annaert namens UMiO)

Prijs voor Beste Bodemsaneringsproject 2017
Tijdens het congres werd ook een privaat initiatief gelauwerd, nl. de integrale en duurzame bodemsanering van de site van het sedert 1920 actieve zinkverwerkende bedrijf BMT in Boechout. Studiebureau RSK Benelux stond samen met DC Environment in voor de herontwikkeling van de site in samenwerking met projectontwikkelaar GANDS en de gemeente. Dankzij een innovatieve en geïntegreerde sanering werd de bouw van 325 wooneenheden gerealiseerd.

Dirk Van Look (projectleider voor RSK Benelux): “De Umio Award 2017 voor Best Soil Project winnen betekent voor ons erkenning voor dit project. We krijgen door de prijs ook mooie zichtbaarheid binnen de sector en naar het grotere publiek toe.”  Nieuwsflash
 
HerfstLees meer
 
 
Met een aandeel van 52% is de VS nu de grootste leverancier van sojabonen aan de EU Lees meer
 
 
Staes pleit als rapporteur ‘commissie pesticiden’ voor meer transparantie Lees meer
 
 
Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018 Lees meer
 
 
Elke schakel in de voedselketen heeft recht op eerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Varkenspest: Francesco Vanderjeugd dringt aan op spoedig overleg met alle niveaus Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over deeltijdse landbouw Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de erkenning van de droogte van 2 juni tot 6 augustus als landbouwrampLees meer
 
 
Krimpende areaal landbouwgrond en de stijgende prijsLees meer
 
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer