Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 aug 2018 17:48 

Afrijping van de kuilmaïs: situatie op 24 augustus


Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Op enkele locaties werden de laatste stalen genomen omdat de maïs al zo ver gevorderd is dat de oogst niet meer uitgesteld kan worden of de cijfers niet meer bruikbaar zijn. Voor Bocholt en Meeuwen was dat al eerder het geval. Dit is veel vroeger dan de voorgaande jaren. Heel veel maïspercelen zijn nu meer dan rijp genoeg om te hakselen.

Gemiddeld zitten we op de locaties in ons netwerk op 24 augustus op 30% DS. Op een aantal locaties was de stijging in droge stof eerder beperkt: Lendede, Boutersem, Tongeren, Poperinge en Zichem. Op de andere locaties waren de stijgingen aanzienlijker, met verschillen van 3 tot 6% in de afgelopen week. Alle locaties samen genomen bedroeg de stijging 2.2%. We zien iets meer sprongen per individueel proefveldje, vergeleken met voorgaande jaren. Voor de drogestofbepalingen wordt een aantal willekeurige planten geoogst en gedroogd. Je kan in dezelfde maïsrij dit jaar grote verschillen hebben van plant tot plant qua kolfaandeel en qua rijpheidstoestand.  Een representatief staal nemen is dus zeer belangrijk.
 
Zoals hierboven reeds vermeld zijn meer en meer percelen stilaan klaar om te oogsten. Daar waar men in een normaal jaar best op een oogst mikt bij een droge stof percentage tussen 33% en 36-38% is de situatie dit jaar toch anders. Alles hangt af van het kolfaandeel. In normale omstandigheden mag je van een 50 50 verhouding uitgaan voor het aandeel kolf en plant in de totale droge stof hoeveelheid. Dit jaar is de toestand minder gunstig en is een kolfaandeel van 40% reeds niet zo slecht. Als het kolfaandeel lager is dan gewoonlijk heeft dat ook zijn invloed op het na te streven DS% (en het optimaal rijpheidsstadium). Een plant in 2018 met kleine kolven aan 34% DS van de totale plant is ongeveer even “rijp” als een normale plant van 36-37% in 2017!
 
Dit is een belangrijke factor bij het inkuilproces. Als de plant te ver afgerijpt is, zitten er niet veel snel metaboliseerbare suikers meer in het materiaal om de melkzuurbacteriën hun werk te laten doen bij het inkuilen. Als er niet voldoende (en niet voldoende snel) melkzuur geproduceerd wordt, zal de kuil slecht bewaren. Tijdig oogsten is dus zeker de boodschap, om de problemen veroorzaakt door de groeiomstandigheden dit jaar niet nog erger te maken!


 
   Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer