Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 29 aug 2018 17:48 

Afrijping van de kuilma´s: situatie op 24 augustus


Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs. Op enkele locaties werden de laatste stalen genomen omdat de maïs al zo ver gevorderd is dat de oogst niet meer uitgesteld kan worden of de cijfers niet meer bruikbaar zijn. Voor Bocholt en Meeuwen was dat al eerder het geval. Dit is veel vroeger dan de voorgaande jaren. Heel veel maïspercelen zijn nu meer dan rijp genoeg om te hakselen.

Gemiddeld zitten we op de locaties in ons netwerk op 24 augustus op 30% DS. Op een aantal locaties was de stijging in droge stof eerder beperkt: Lendede, Boutersem, Tongeren, Poperinge en Zichem. Op de andere locaties waren de stijgingen aanzienlijker, met verschillen van 3 tot 6% in de afgelopen week. Alle locaties samen genomen bedroeg de stijging 2.2%. We zien iets meer sprongen per individueel proefveldje, vergeleken met voorgaande jaren. Voor de drogestofbepalingen wordt een aantal willekeurige planten geoogst en gedroogd. Je kan in dezelfde maïsrij dit jaar grote verschillen hebben van plant tot plant qua kolfaandeel en qua rijpheidstoestand.  Een representatief staal nemen is dus zeer belangrijk.
 
Zoals hierboven reeds vermeld zijn meer en meer percelen stilaan klaar om te oogsten. Daar waar men in een normaal jaar best op een oogst mikt bij een droge stof percentage tussen 33% en 36-38% is de situatie dit jaar toch anders. Alles hangt af van het kolfaandeel. In normale omstandigheden mag je van een 50 50 verhouding uitgaan voor het aandeel kolf en plant in de totale droge stof hoeveelheid. Dit jaar is de toestand minder gunstig en is een kolfaandeel van 40% reeds niet zo slecht. Als het kolfaandeel lager is dan gewoonlijk heeft dat ook zijn invloed op het na te streven DS% (en het optimaal rijpheidsstadium). Een plant in 2018 met kleine kolven aan 34% DS van de totale plant is ongeveer even “rijp” als een normale plant van 36-37% in 2017!
 
Dit is een belangrijke factor bij het inkuilproces. Als de plant te ver afgerijpt is, zitten er niet veel snel metaboliseerbare suikers meer in het materiaal om de melkzuurbacteriën hun werk te laten doen bij het inkuilen. Als er niet voldoende (en niet voldoende snel) melkzuur geproduceerd wordt, zal de kuil slecht bewaren. Tijdig oogsten is dus zeker de boodschap, om de problemen veroorzaakt door de groeiomstandigheden dit jaar niet nog erger te maken!


 
   Nieuwsflash
 
Een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van het aardappelcystenaaltjeLees meer
 
 
Landbouw- en Visserijrapport 2018 brengt uitdagingen voor de Vlaamse landbouw en visserij in kaartLees meer
 
 
Isolatieafstanden voor de productie van zaaizaad van Sorghum sppLees meer
 
 
Notarisakten beschikbaar in MyMinfinLees meer
 
 
Zonevreemde landbouwactiviteiten - Terreinbeherende verenigingen Lees meer
 
 
PCA notering hoger voor Fontane en ChallengerLees meer
 
 
Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in WalloniŰLees meer
 
 
Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Studiedagen Agriflanders 2019Lees meer
 
 
Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018 Lees meer
 
 
VLAM stelt zijn promotieplannen voor het jaar 2019 voorLees meer
 
 
Nieuwe fosfaatklasse aanvragen wordt kinderspel met SNapp Lees meer
 
 
De 'vrijwillige ruilverkaveling mÚt werken' van Molenveld-Rotem officieel opgeleverd Lees meer
 
 
Bestrijding van de ziekte van AujeszkyLees meer
 
 
Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaarLees meer
 
 
Berekening jaarlijkse bijdrage op gewasbeschermingsmiddelen in 2019Lees meer
 
 
Continu´teit schadevergoeding aan boeren bij rampen gegarandeerd Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de slechte resultaten van het mestbeleid Lees meer
 
 
2 nieuwe rassen wintergerstLees meer
 
 
10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst Lees meer