Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 sep 2018 03:15 

Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​


Het mestgebruik in Vlaanderen is streng gereglementeerd. Wie een loopje neemt met de regels, benadeelt andere landbouwers en brengt het milieu schade toe. Om tot een betere naleving te komen voert de Mestbank sinds 2015 bedrijfsdoorlichtingen uit. Hoe werkt zo’n doorlichting?

De bedrijfsdoorlichting vindt haar oorsprong in het Vlaams Actieprogramma, dat instaat voor de uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. Eén van de streefdoelen voor de periode 2015-2018 is een betere naleving van de regels. Om dat te bereiken heeft de Mestbank, die de mestwetgeving opvolgt, haar aanpak veranderd: de administratieve controles zijn geëvolueerd naar bedrijfsdoorlichtingen op het terrein.

Volledige werking onder de loep

“In 2015 hebben we de cel Bedrijfsdoorlichting opgericht. Intussen voeren we al 2,5 jaar terreincontroles uit. We hebben zo’n 35 doorlichters in dienst, die per twee op pad gaan”, vertelt Stefan De Neef, diensthoofd Bedrijfsdoorlichting bij de VLM. “Tijdens een bedrijfsdoorlichting nemen we een heel landbouwbedrijf onder de loep. We checken de volledige werking en zelfs de samenwerking met andere bedrijven, zoals een mest-transporteur of een uitbater van een mestverwerkingsinstallatie. In sommige gevallen werken we ook samen met onze collega’s van de dienst Handhaving, die de omgeving controleren. Respecteert een landbouwbedrijf bijvoorbeeld de uitrijperiodes voor mest en de voorgeschreven afstand tot waterlopen? Dat behoort niet tot de bedrijfsdoorlichting, maar we wisselen wel informatie uit.”

Overleg werkt het best

De keuze van de bedrijven gebeurt op basis van een risicoanalyse: een diepgaande analyse van de beschikbare administratieve gegevens, zoals aangifteformulieren en transportdocumenten. “Als we afwijkende data opmerken, is dat vaak een teken dat er een probleem is met nutriëntenverliezen”, weet Stefan De Neef. “Ter plaatse checken we of de administratieve gegevens overeenstemmen met de werkelijke bedrijfssituatie. We voeren concrete metingen uit: van de mestopslag, het aantal dieren, de werking van serre-installaties … Als we nutriëntenverliezen opmerken, proberen we dat in de eerste plaats zichtbaar te maken voor de landbouwer. In veel gevallen is die zich onvoldoende bewust van het probleem en staat hij wel open voor maatregelen. We streven altijd naar overleg: als een landbouwer een alternatief voorstel doet waarmee hij hetzelfde resultaat behaalt, is dat ook goed. De meeste landbouwers stellen zich positief op.”

Sancties indien nodig

Af en toe komen de bedrijfsdoorlichters ook doelbewuste overtredingen tegen. Dan treden ze strenger op. Voor lichte overtredingen, die met een kleine aanpassing opgelost kunnen worden, volstaat meestal een aanbeveling of een waarschuwing. Bij zware overtredingen, die het milieu schade toebrengen, kunnen ook duurdere maatregelen verplicht worden. Stefan De Neef: “We leggen bijvoorbeeld vast dat een landbouwer zijn bemestingspraktijk structureel moet verbeteren of het afvoersysteem van een serre moet vervangen. De landbouwer moet zijn vooruitgang rapporteren en we komen ook opnieuw controleren. In het slechtste geval kunnen we landbouwers zwaar sanctioneren, maar dat is gelukkig niet vaak nodig.”

Verderzetten in 2019

Door te kiezen voor bedrijfsdoorlichtingen wil de Mestbank gericht bedrijven aanpakken waar nog zaken mislopen. Die werkwijze levert de beste resultaten op voor de sector en voor het milieu. Voor de periode 2015-2018 was het doel om 3.000 bedrijfsdoorlichtingen uit te voeren. “In augustus 2018 zaten we aan ruim 2.500, da’s ongeveer op schema”, aldus Stefan De Neef. “Ook na 2018 willen we met de bedrijfsdoorlichtingen doorgaan. Een doorlichting vraagt veel tijd en energie, maar het levert betere resultaten op dan willekeurige steekproeven.”  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriëntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer