Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 sep 2018 02:55 

Met een aandeel van 52% is de VS nu de grootste leverancier van sojabonen aan de EU


De Europese Commissie heeft vandaag de laatste cijfers over de invoer van sojabonen in de EU bekendgemaakt en daaruit blijkt dat de VS de grootste leverancier van sojabonen aan Europa is geworden. Het aandeel van de VS bedraagt inmiddels 52 %, tegenover 25 % in dezelfde periode vorig jaar.

Na een bijeenkomst in Washington op 25 juli, waarin beide zijden overeenkwamen om de handel op tal van domeinen en in verscheidene producten, met name sojabonen, uit te breiden, brachten voorzitter Juncker en president Trump een gezamenlijke verklaring van de EU en de VS uit.

Volgens het rapportagemechanisme dat door voorzitter Juncker is opgezet om de ontwikkeling van de handel in sojabonen te monitoren, is de invoer uit de Verenigde Staten met 133 % gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (juli-midden september 2017).

Commissaris voor Landbouw Phil Hogan: "Ik ben ingenomen met de laatste handelscijfers, want daaruit blijkt dat we de verbintenis aan het nakomen zijn die voorzitter Juncker en president Trump zijn aangegaan om de handel uit te breiden, met name de handel in sojabonen. Een en ander illustreert zowel onze lange relatie op het gebied van handel als het potentieel om samen zoveel meer te bereiken door op die relatie voort te bouwen."

Uit de huidige cijfers blijkt dat de invoer van sojabonen uit de VS naar de EU de afgelopen weken voortdurend is gestegen:

  • Vergeleken met de eerste twaalf weken van het verkoopseizoen 2017 (juli tot midden september) is de invoer in de EU van sojabonen uit de Verenigde Staten met 133 % gestegen, tot 1 473 749 ton.Bij de eerste rapportage, op 1 augustus 2018, die de eerste vijf weken van het huidige verkoopseizoen betrof, bedroeg de invoer 360 000 ton, wat overeenkwam met een toename van 280 % in een jaar tijd;
  • Het aandeel van de VS in de totale invoer van sojabonen in de EU bedraagt nu 52 %, tegenover 25 % in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee komt de VS voor Brazilië, met een aandeel van 40 % de op een na grootste leverancier van de EU, gevolgd door Canada (2,3 %), Paraguay (2,3 %) en Uruguay (1,7 %).

Achtergrond

De EU importeert momenteel ongeveer 14 miljoen ton sojabonen per jaar als bron van proteïne voor het voederen van dieren zoals kippen, varkens en runderen, en voor de melkproductie. Sojabonen uit de VS zijn dankzij hun concurrerende prijzen nu eenmaal een zeer aantrekkelijke optie voor Europese importeurs en afnemers van diervoerder.

De gegevens in het vandaag gepubliceerde verslag over sojabonen zijn afkomstig van de waarnemingspost voor de gewassenmarkt van de EU (Crops Market Observatory), die door de Europese Commissie in juli 2017 is opgericht om marktgegevens en kortetermijnanalyses te verstrekken en om voor meer transparantie te zorgen.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring EU-VS

Rapport over de handel in sojabonen tussen de EU en de VS

Crops Market Observatory

Bijlage

 Image 1

Image 2

 Image 3  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer