Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 okt 2018 16:19 

Eerste World Linen Forum in Parijs succesvol


De textielindustrie van vandaag heeft een mondiaal karakter. Voor vlas en het daaruit geproduceerde linnen gaat het om de teelt die in hoofdzaak in Frankrijk, België en Nederland is gesitueerd en het spinnen en weven dat voor een belangrijk deel in Azië plaatsvindt. Dit gegeven was voor de internationale vlas- en henneporganisatie CELC aanleiding om in samenwerking met organisaties uit China, India en Japan het eerste World Linen Forum te organiseren. Het vond plaats in Parijs op 17 en 18 september 2018.

Bestanden beschikbaar voor download:
Groep (258 Kb) Informatie (638 Kb)

Er waren ruim 200 deelnemers, bijna voor de helft afkomstig uit Frankrijk en België. Een kwart was afkomstig uit 10 andere Europese landen, waaronder Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit Azië: China, India en Japan. In de vele presentaties die de revue passeerden, kwamen de volgende thema’s aan bod.

De rode draad was de uitwisseling van gegevens over de mondiale ontwikkeling van productie en consumptie van vlas en linnen. Dit gebeurde mede aan de hand van een recente studie van Gherzi, een Zwitsers consultancy bedrijf, gespecialiseerd in textiel.

De vlasteelt in West-Europa vertoont een gestage groei, in de periode 2013 – 2018 met gemiddeld 12,5% per jaar, en dit door de sterke evolutie van vraagzijde zowel naar geografisch afzetpotentieel, als naar de gewenste duurzaamheidsaccenten van de eindconsument.  Het areaal in Frankrijk, België en Nederland in 2018 was 123.000 ha, daarvan 2.200 ha in Nederland en 15.500 ha in België. De prijzen van de lange vlasvezels hebben zich in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Voorraden werden jaar op jaar minder.

De spincapaciteit in China en India werd aanzienlijk uitgebreid. De prijzen van linnen garens gaven in de afgelopen 10 jaar belangrijke schommelingen te zien. Gemiddeld genomen zijn ze evenwel weinig gestegen, dit in tegenstelling tot de vezelprijzen.

Door de diverse sprekers uit China en India werd beroep gedaan op de West-Europese agrarische sector om het aanbod van vlas te vergroten. De vraag naar linnen groeit, vooral in kleding als gevolg van gerichte promotie en een duidelijke merkenstrategie. De textielindustrie heeft behoefte aan zekerheid op het punt van de grondstofvoorziening, zowel kwantitatief als kwalitatief, als ook wat de prijs betreft.

Er is bij alle schakels in de keten een duidelijke behoefte aan onafhankelijke data over de vlas- en linnenmarkt. Deze zijn onder meer nodig om de noodzaak tot investeringen in            

research en in productiebedrijven te kunnen onderbouwen. Er is een grote behoefte aan gestage technologische proces-innovatie “downstream” de keten, ook omdat het voor de textielindustrie steeds moeilijker wordt om aan vakbekwaam personeel te komen. Industrie 4.0 is ook hier dringend aan een uitrol toe, teneinde toekomstbestendig te blijven.  

Tevens zijn in de teelt en eerste verwerking vernieuwingen en investeringen nodig. Om die reden is het noodzakelijk dat de vlasprijzen beheersbaar blijven op een redelijk niveau. De marktbescherming die vroeger uitging van het Europese landbouwbeleid, is grotendeels verdwenen. De vlasteelt en –verwerking vereisen speciale machines en de teelt- en oogstrisico’s zijn groter dan bij de meeste andere landbouwgewassen.

De klimaatsverandering zal aandacht eisen van de vlasteler. De teelt lukt het beste in gebieden met een gematigd klimaat en een goede bodem. Het Franse instituut Arvalis voorziet dat de traditionele teeltgebieden, gelegen tussen Caen en Amsterdam, om die reden belangrijk zullen blijven. Er zal op middellange en lange termijn wellicht een verschuiving komen naar een vroegere uitzaai en een toenemend areaal wintervlas.

Zeer actueel in de textielindustrie zijn de onderwerpen traceerbaarheid, duurzaamheid en een eerlijke beloning voor de werkers in alle schakels van de textielketen. Wat het eerste punt betreft: CELC heeft het certificatieschema “European Flax” in het leven geroepen. Dit schema wordt meer en meer toegepast.

De West-Europese leveranciers van vlasvezels willen trouwens aan het einde van 2019 een nieuw systeem voor de kwaliteitsbepaling van (gezwingelde) vlasvezels operationeel hebben. Het is bedoeld om vezellengte, kleur, zuiverheid en fijnheid met behulp van de nieuwste optische technieken zo goed mogelijk in cijfers uit te drukken.

Vlas neemt binnen de markt van textielvezels een bescheiden plaats, minder dan 1% van de mondiale textiel-behoeften. De marge voor een duurzame groei blijft dus daadwerkelijk aanwezig! De belangstelling voor vlas is evenwel gestaag gegroeid en het eerste World Linen Forum is succesvol verlopen. De voorzitter van CELC, Bart Depourcq (Van de Bilt Zaden en Vlas) verwoordt een en ander als volgt: “De belangrijkste conclusie  van het World Linen Forum is, dat samenwerking in de keten, transparantie en onderling vertrouwen voorwaarden zijn om het huidige succes van vlas en linnen verder uit te bouwen”  Nieuwsflash
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
"We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven"Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van Ďde zee begint bij jezelfí Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer