Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 18 okt 2018 16:40 

Luchtbeleidsplan 2030: landbouw kan voortbouwen op goede ammoniakreductieprognose


De adviesraden SALV, SERV en Minaraad spreken zich in een gezamenlijk advies positief uit over de bijkomende maatregelen voor de landbouw in het Luchtbeleidsplan 2030. De prognoses voor de luchtkwaliteitsdoelstellingen zijn gunstig voor de landbouwsector. Door de geleverde inspanningen van de sector zullen de ammoniakemissies tegen 2030 ruim onder de Europese lat van 38,3 kT uitkomen. Het Luchtbeleidsplan voorziet concrete maatregelen om nog beter te doen. Door schadelijke emissies verder te beperken (ammoniak, secundair fijnstof, geur), wil de regering de impact verminderen van veehouderijen op de gezondheid en leefomgeving.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (1132.5 Kb)

De geplande maatregelen bevorderen onder meer de efficiëntie en de effectieve toepassing van luchtwassers in pluimvee- en varkensstallen. De adviesraden vragen om bijkomende ondersteuning (bv. premies), zodat meer luchtwassers geïnstalleerd kunnen worden.
 
De raden hebben begrip voor de beleidsintentie om ondersteuning te bieden aan bijkomend onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij in gebieden waar de veeteelt floreert. De raden vinden dat die studies wel kwaliteitsvol moeten zijn. Daarbij gaat het onder meer om de behoorlijke vaststelling van oorzaak en gevolg.
 
Voor andere vervuilende stoffen zijn op korte en vooral op langere termijn bijkomende maatregelen nodig, stellen de raden vast. Dat geldt onder meer voor ozon, waarvoor de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over heel Vlaanderen overschreden worden. Het opbrengstverlies door ozonschade bij akkergewassen kan aanzienlijk zijn.
   Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket ge´ntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer