Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 okt 2018 16:40 

Luchtbeleidsplan 2030: landbouw kan voortbouwen op goede ammoniakreductieprognose


De adviesraden SALV, SERV en Minaraad spreken zich in een gezamenlijk advies positief uit over de bijkomende maatregelen voor de landbouw in het Luchtbeleidsplan 2030. De prognoses voor de luchtkwaliteitsdoelstellingen zijn gunstig voor de landbouwsector. Door de geleverde inspanningen van de sector zullen de ammoniakemissies tegen 2030 ruim onder de Europese lat van 38,3 kT uitkomen. Het Luchtbeleidsplan voorziet concrete maatregelen om nog beter te doen. Door schadelijke emissies verder te beperken (ammoniak, secundair fijnstof, geur), wil de regering de impact verminderen van veehouderijen op de gezondheid en leefomgeving.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (1132.5 Kb)

De geplande maatregelen bevorderen onder meer de efficiëntie en de effectieve toepassing van luchtwassers in pluimvee- en varkensstallen. De adviesraden vragen om bijkomende ondersteuning (bv. premies), zodat meer luchtwassers geïnstalleerd kunnen worden.
 
De raden hebben begrip voor de beleidsintentie om ondersteuning te bieden aan bijkomend onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij in gebieden waar de veeteelt floreert. De raden vinden dat die studies wel kwaliteitsvol moeten zijn. Daarbij gaat het onder meer om de behoorlijke vaststelling van oorzaak en gevolg.
 
Voor andere vervuilende stoffen zijn op korte en vooral op langere termijn bijkomende maatregelen nodig, stellen de raden vast. Dat geldt onder meer voor ozon, waarvoor de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over heel Vlaanderen overschreden worden. Het opbrengstverlies door ozonschade bij akkergewassen kan aanzienlijk zijn.
   Nieuwsflash
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
"We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven"Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer