Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 okt 2018 16:40 

Luchtbeleidsplan 2030: landbouw kan voortbouwen op goede ammoniakreductieprognose


De adviesraden SALV, SERV en Minaraad spreken zich in een gezamenlijk advies positief uit over de bijkomende maatregelen voor de landbouw in het Luchtbeleidsplan 2030. De prognoses voor de luchtkwaliteitsdoelstellingen zijn gunstig voor de landbouwsector. Door de geleverde inspanningen van de sector zullen de ammoniakemissies tegen 2030 ruim onder de Europese lat van 38,3 kT uitkomen. Het Luchtbeleidsplan voorziet concrete maatregelen om nog beter te doen. Door schadelijke emissies verder te beperken (ammoniak, secundair fijnstof, geur), wil de regering de impact verminderen van veehouderijen op de gezondheid en leefomgeving.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (1132.5 Kb)

De geplande maatregelen bevorderen onder meer de efficiëntie en de effectieve toepassing van luchtwassers in pluimvee- en varkensstallen. De adviesraden vragen om bijkomende ondersteuning (bv. premies), zodat meer luchtwassers geïnstalleerd kunnen worden.
 
De raden hebben begrip voor de beleidsintentie om ondersteuning te bieden aan bijkomend onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij in gebieden waar de veeteelt floreert. De raden vinden dat die studies wel kwaliteitsvol moeten zijn. Daarbij gaat het onder meer om de behoorlijke vaststelling van oorzaak en gevolg.
 
Voor andere vervuilende stoffen zijn op korte en vooral op langere termijn bijkomende maatregelen nodig, stellen de raden vast. Dat geldt onder meer voor ozon, waarvoor de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over heel Vlaanderen overschreden worden. Het opbrengstverlies door ozonschade bij akkergewassen kan aanzienlijk zijn.
   Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer