Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 23 okt 2018 09:09 

BelgiŽ steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica


Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

België heeft altijd de doelstelling gesteund om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren over alle biogeografische regio's van de Zuidelijke Oceaan heen. Op de Hobart-Conferentie zal ons land deze verbintenis opnieuw bevestigen. België steunt in het bijzonder de voorstellen om twee nieuwe beschermde zeegebieden vast te leggen, in de Weddelzee en in Oost-Antarctica. Ons land roept ook op om hoogdringend de internationale samenwerking te versterken, noodzakelijk om de biodiversiteit in deze bijzonder kwetsbare gebieden te beschermen en om de natuurlijke habitats en ecosystemen te behouden die onderdak bieden aan vele zeedieren.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Commissie voor de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), waaraan België al meewerkt sinds de inwerkingtreding in 1982. De Commissie keurt beschermingsmaatregelen goed voor het gebruik van levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Dat gaat niet alleen om soorten die commercieel worden bevist maar ook om andere vissoorten en om zeehonden en walvisachtigen. De aanpak van de Commissie gaat om een beheer dat ontginning niet uitsluit, maar wel onderwerpt aan voorwaarden rond duurzame visserij, rekeninghoudend met de effecten van de visserij op het gehele mariene ecosysteem in dit zeer bijzondere deel van de wereld.

De verklaring van België maakt deel uit van de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, meer bepaald het behoud van minstens 10% van de kust- en zeegebieden tegen 2020. De oprichting van twee nieuwe Antarctische mariene reservaten zou deze belofte helpen waarmaken.

Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor het milieu, bevestigt opnieuw de voortdurende inzet van België om de mariene biodiversiteit van het witte continent te beschermen. “De Belgische verklaring weerspiegelt die van Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Unie. Ik ben er trots op dat België deel uitmaakt van de club van landen die het verst gevorderd zijn op dit gebied, degenen die zich bewust zijn van de ecologische waarde van walvissen, pinguïns, zeehonden en andere soorten in het milieu van de Zuidelijke Oceaan en die vechten tegen het verlies aan biodiversiteit, een onmetelijke rijkdom voor de mens.”

De Belgische verklaring draagt bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling "Leven in het Water" (SDG 14). Meer informatie op www.sdgs.be  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket geÔntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer