Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 23 okt 2018 09:09 

BelgiŽ steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica


Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

België heeft altijd de doelstelling gesteund om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren over alle biogeografische regio's van de Zuidelijke Oceaan heen. Op de Hobart-Conferentie zal ons land deze verbintenis opnieuw bevestigen. België steunt in het bijzonder de voorstellen om twee nieuwe beschermde zeegebieden vast te leggen, in de Weddelzee en in Oost-Antarctica. Ons land roept ook op om hoogdringend de internationale samenwerking te versterken, noodzakelijk om de biodiversiteit in deze bijzonder kwetsbare gebieden te beschermen en om de natuurlijke habitats en ecosystemen te behouden die onderdak bieden aan vele zeedieren.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Commissie voor de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), waaraan België al meewerkt sinds de inwerkingtreding in 1982. De Commissie keurt beschermingsmaatregelen goed voor het gebruik van levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Dat gaat niet alleen om soorten die commercieel worden bevist maar ook om andere vissoorten en om zeehonden en walvisachtigen. De aanpak van de Commissie gaat om een beheer dat ontginning niet uitsluit, maar wel onderwerpt aan voorwaarden rond duurzame visserij, rekeninghoudend met de effecten van de visserij op het gehele mariene ecosysteem in dit zeer bijzondere deel van de wereld.

De verklaring van België maakt deel uit van de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, meer bepaald het behoud van minstens 10% van de kust- en zeegebieden tegen 2020. De oprichting van twee nieuwe Antarctische mariene reservaten zou deze belofte helpen waarmaken.

Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor het milieu, bevestigt opnieuw de voortdurende inzet van België om de mariene biodiversiteit van het witte continent te beschermen. “De Belgische verklaring weerspiegelt die van Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Unie. Ik ben er trots op dat België deel uitmaakt van de club van landen die het verst gevorderd zijn op dit gebied, degenen die zich bewust zijn van de ecologische waarde van walvissen, pinguïns, zeehonden en andere soorten in het milieu van de Zuidelijke Oceaan en die vechten tegen het verlies aan biodiversiteit, een onmetelijke rijkdom voor de mens.”

De Belgische verklaring draagt bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling "Leven in het Water" (SDG 14). Meer informatie op www.sdgs.be  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer