Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 23 okt 2018 09:09 

BelgiŽ steunt de oprichting van nieuwe mariene reservaten op Antarctica


Op dit moment vindt een belangrijke internationale vergadering plaats in Hobart, Australië, over de bescherming van het mariene ecosysteem in de Zuidelijke Oceaan. De natuurlijke rijkdommen in deze wateren zijn steeds vaker gegeerd, of het nu gaat om commerciële visserij of intensieve exploitatie van krill, zeer gewild op de markt voor voedingsadditieven, cosmetica en diervoeder. Daarnaast is ook de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit van het witte continent niet te onderschatten.

België heeft altijd de doelstelling gesteund om een netwerk van beschermde mariene gebieden te creëren over alle biogeografische regio's van de Zuidelijke Oceaan heen. Op de Hobart-Conferentie zal ons land deze verbintenis opnieuw bevestigen. België steunt in het bijzonder de voorstellen om twee nieuwe beschermde zeegebieden vast te leggen, in de Weddelzee en in Oost-Antarctica. Ons land roept ook op om hoogdringend de internationale samenwerking te versterken, noodzakelijk om de biodiversiteit in deze bijzonder kwetsbare gebieden te beschermen en om de natuurlijke habitats en ecosystemen te behouden die onderdak bieden aan vele zeedieren.

De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Commissie voor de instandhouding van de mariene fauna en flora van Antarctica (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), waaraan België al meewerkt sinds de inwerkingtreding in 1982. De Commissie keurt beschermingsmaatregelen goed voor het gebruik van levende rijkdommen in de Antarctische wateren. Dat gaat niet alleen om soorten die commercieel worden bevist maar ook om andere vissoorten en om zeehonden en walvisachtigen. De aanpak van de Commissie gaat om een beheer dat ontginning niet uitsluit, maar wel onderwerpt aan voorwaarden rond duurzame visserij, rekeninghoudend met de effecten van de visserij op het gehele mariene ecosysteem in dit zeer bijzondere deel van de wereld.

De verklaring van België maakt deel uit van de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, meer bepaald het behoud van minstens 10% van de kust- en zeegebieden tegen 2020. De oprichting van twee nieuwe Antarctische mariene reservaten zou deze belofte helpen waarmaken.

Marie Christine Marghem, federaal minister bevoegd voor het milieu, bevestigt opnieuw de voortdurende inzet van België om de mariene biodiversiteit van het witte continent te beschermen. “De Belgische verklaring weerspiegelt die van Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en de Europese Unie. Ik ben er trots op dat België deel uitmaakt van de club van landen die het verst gevorderd zijn op dit gebied, degenen die zich bewust zijn van de ecologische waarde van walvissen, pinguïns, zeehonden en andere soorten in het milieu van de Zuidelijke Oceaan en die vechten tegen het verlies aan biodiversiteit, een onmetelijke rijkdom voor de mens.”

De Belgische verklaring draagt bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling "Leven in het Water" (SDG 14). Meer informatie op www.sdgs.be  Nieuwsflash
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
"We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven"Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van Ďde zee begint bij jezelfí Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer