Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 okt 2018 14:00 

BASF acht bevordering van biodiversiteit ook in moderne, gangbare landbouw haalbaar


Een duurzame bevordering van de biodiversiteit in moderne, gangbare landbouw is haalbaar.

De productiviteit van het bouwland hoeft hierbij niet te worden beperkt. Dat stelt de Duitse leverancier van zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen BASF op basis van vijf jaar aan ervaringen binnen het project FarmNetwork. Concreet wordt daarbij gestreefd naar meer biodiversiteit in intensief gebruikte agrarische landschappen. Daarbij is het doel zoveel mogelijk productieve landbouwgrond te behouden, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt bevorderd door de minder productieve grond om te zetten naar geschikte habitats voor wilde planten- en diersoorten.
 
Het BASF Farm Network omvat 53 bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en België. Doel is om te achterhalen welke maatregelen op een akkerbouwbedrijf zeer gunstige effecten op de biodiversiteit hebben en tegelijkertijd eenvoudig te implementeren zijn. Op 6 van de deelnemende bedrijven observeren en registreren 10 externe, onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuur- en milieubescherming de biodiversiteit.
 
BASF concludeert dat maatregelen voor biodiversiteit in het agrarische landschap veel efficiënter zijn als ze met elkaar verbonden zijn en gedurende langere tijd worden doorgevoerd. Om de biodiversiteit te bevorderen hoeft de productiviteit van het bouwland niet te worden beperkt. De sleutel vormt het gebruik van locaties die minder productief zijn. Die kunnen worden ingericht met meerjarige bloemstroken met inheemse soorten wilde planten, in combinatie met habitats die voor de voortplanting van wilde bijen belangrijk zijn. Flexibele eisen voor onderhoudsmaatregelen dragen volgens BASF bij aan de efficiëntie van de bloemstroken.
 
Structuurelementen zoals struwelen, wateren, droge plekken, zandwegen en bomen dragen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in het agrarische landschap. Deze moeten worden behouden. Om in agrarische landschappen extra habitats voor vogels te creëren, zijn open plekken voor veldleeuweriken, nestkasten en zitstokken geschikte middelen.  Nieuwsflash
 
Over de droogteLees meer
 
 
Droogtetoestand in België Lees meer
 
 
Zalando voor foodies en hobbykoks Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Nota aan het Overlegcomité: 'Negatieve stemming Brits Lagerhuis over Brexit-akkoord' Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Brexit: no-dealLees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Droogte maar 34% meer jobs in waterintensieve sectorenLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Subsidies en alternatieven voor luchtwassers Lees meer
 
 
Economische gevolgen voor de pluimveehouderij van een verbod op verrijkte kooienLees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer
 
 
ERkende kredietinstellingen voor het VLIFLees meer
 
 
Demonstratieprojecten duurzame landbouwLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende steun voor innovaties in de landbouwLees meer