Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 23 okt 2018 14:00 

BASF acht bevordering van biodiversiteit ook in moderne, gangbare landbouw haalbaar


Een duurzame bevordering van de biodiversiteit in moderne, gangbare landbouw is haalbaar.

De productiviteit van het bouwland hoeft hierbij niet te worden beperkt. Dat stelt de Duitse leverancier van zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen BASF op basis van vijf jaar aan ervaringen binnen het project FarmNetwork. Concreet wordt daarbij gestreefd naar meer biodiversiteit in intensief gebruikte agrarische landschappen. Daarbij is het doel zoveel mogelijk productieve landbouwgrond te behouden, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt bevorderd door de minder productieve grond om te zetten naar geschikte habitats voor wilde planten- en diersoorten.
 
Het BASF Farm Network omvat 53 bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en België. Doel is om te achterhalen welke maatregelen op een akkerbouwbedrijf zeer gunstige effecten op de biodiversiteit hebben en tegelijkertijd eenvoudig te implementeren zijn. Op 6 van de deelnemende bedrijven observeren en registreren 10 externe, onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuur- en milieubescherming de biodiversiteit.
 
BASF concludeert dat maatregelen voor biodiversiteit in het agrarische landschap veel efficiënter zijn als ze met elkaar verbonden zijn en gedurende langere tijd worden doorgevoerd. Om de biodiversiteit te bevorderen hoeft de productiviteit van het bouwland niet te worden beperkt. De sleutel vormt het gebruik van locaties die minder productief zijn. Die kunnen worden ingericht met meerjarige bloemstroken met inheemse soorten wilde planten, in combinatie met habitats die voor de voortplanting van wilde bijen belangrijk zijn. Flexibele eisen voor onderhoudsmaatregelen dragen volgens BASF bij aan de efficiëntie van de bloemstroken.
 
Structuurelementen zoals struwelen, wateren, droge plekken, zandwegen en bomen dragen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in het agrarische landschap. Deze moeten worden behouden. Om in agrarische landschappen extra habitats voor vogels te creëren, zijn open plekken voor veldleeuweriken, nestkasten en zitstokken geschikte middelen.  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket ge´ntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer