Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 okt 2018 15:09 

Wat met de afhandeling van de aardappelcontracten?


De afgelopen weken hebben de Belgische landbouworganisaties een paar keer overlegd met Belgapom om een oplossing te zoeken voor de problemen met de aardappelcontracten in het kader van langdurig droogte en warme zomermaanden.

De besprekingen verliepen zeer moeizaam en zonder akkoord. Uit het overleg kwamen wel wat punten naar voren die benut kunnen worden in de afhandeling van de lopende contracten.
 
Omdat elk contract specifiek is en vaak gebaseerd is op een jarenlange relatie tussen koper en verkoper en omdat elke operator in de keten diverse commerciële partners kan hebben, is het niet mogelijk om vanuit de sector een uniforme regeling voor te schrijven. Tijdens het overleg bleek ook dat de problemen voor hectarecontracten van een ander orde zijn, omdat hierbij een overeenkomst werd gesloten op basis van oppervlakte en niet op basis van tonnages. Verder zijn er een beperkt aantal specifieke gevallen waar afwijkingen bij het pootgoed vastgesteld en gerapporteerd werden. Hiermee moet effectief rekening gehouden worden bij de afrekening.
 
Tijdens de discussie werd de geleden schade omschreven als het volume van te weinig geleverde aardappelen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de vrijemarktprijs en de contractprijs. BB roept leden op om aan afnemers die tekorten willen verhalen op de producent, te vragen om de volgende richtlijnen toe te passen:

  • Wanneer een volumetekort wordt doorgeschoven naar volgend jaar, moet hiervoor een nieuwe contractprijs voor bepaald worden. De contractprijs van 2018 geldt daarbij als een minimum.
  • Wanneer een volumetekort verrekend wordt, stelt BB de volgende interpretatie voor als invulling van het 'billijk aandeel in de geleden schade':
    • het volumetekort wordt afgerekend naar rato van maximaal 50% van het verschil tussen de gecontracteerde prijs en de vrijemarktprijs van de oogst 2018;
    • het volumetekort wordt verrekend ten opzichte van 35 ton per hectare. Dit vereist een volledige transparantie van de producent.

Eventueel kan een combinatie gemaakt worden, waarbij een deel van het tekort verrekend en een ander deel doorgeschoven wordt. BB stelt dat aantoonbare gemaakte kosten als gevolg van beregening vergoed moeten worden tegen een vergoeding van 10 euro per ton wanneer een contract volledig geleverd werd.
 
2019
Omdat de aardappelopbrengst per hectare moeilijk vooraf in te schatten is, en om nieuwe problemen met leveringstekorten te vermijden, pleit BB er voor om aardappeltelers voor oogstjaar 2019 de keuze te bieden tussen tonnen- en hectarecontracten, of een combinatie van beide. Voor de aardappeltelers biedt een dergelijk systeem meer bedrijfszekerheid.  Nieuwsflash
 
Over de droogteLees meer
 
 
Droogtetoestand in België Lees meer
 
 
Zalando voor foodies en hobbykoks Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Nota aan het Overlegcomité: 'Negatieve stemming Brits Lagerhuis over Brexit-akkoord' Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Brexit: no-dealLees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Droogte maar 34% meer jobs in waterintensieve sectorenLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Subsidies en alternatieven voor luchtwassers Lees meer
 
 
Economische gevolgen voor de pluimveehouderij van een verbod op verrijkte kooienLees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer
 
 
ERkende kredietinstellingen voor het VLIFLees meer
 
 
Demonstratieprojecten duurzame landbouwLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende steun voor innovaties in de landbouwLees meer