Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 okt 2018 15:09 

Wat met de afhandeling van de aardappelcontracten?


De afgelopen weken hebben de Belgische landbouworganisaties een paar keer overlegd met Belgapom om een oplossing te zoeken voor de problemen met de aardappelcontracten in het kader van langdurig droogte en warme zomermaanden.

De besprekingen verliepen zeer moeizaam en zonder akkoord. Uit het overleg kwamen wel wat punten naar voren die benut kunnen worden in de afhandeling van de lopende contracten.
 
Omdat elk contract specifiek is en vaak gebaseerd is op een jarenlange relatie tussen koper en verkoper en omdat elke operator in de keten diverse commerciële partners kan hebben, is het niet mogelijk om vanuit de sector een uniforme regeling voor te schrijven. Tijdens het overleg bleek ook dat de problemen voor hectarecontracten van een ander orde zijn, omdat hierbij een overeenkomst werd gesloten op basis van oppervlakte en niet op basis van tonnages. Verder zijn er een beperkt aantal specifieke gevallen waar afwijkingen bij het pootgoed vastgesteld en gerapporteerd werden. Hiermee moet effectief rekening gehouden worden bij de afrekening.
 
Tijdens de discussie werd de geleden schade omschreven als het volume van te weinig geleverde aardappelen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de vrijemarktprijs en de contractprijs. BB roept leden op om aan afnemers die tekorten willen verhalen op de producent, te vragen om de volgende richtlijnen toe te passen:

  • Wanneer een volumetekort wordt doorgeschoven naar volgend jaar, moet hiervoor een nieuwe contractprijs voor bepaald worden. De contractprijs van 2018 geldt daarbij als een minimum.
  • Wanneer een volumetekort verrekend wordt, stelt BB de volgende interpretatie voor als invulling van het 'billijk aandeel in de geleden schade':
    • het volumetekort wordt afgerekend naar rato van maximaal 50% van het verschil tussen de gecontracteerde prijs en de vrijemarktprijs van de oogst 2018;
    • het volumetekort wordt verrekend ten opzichte van 35 ton per hectare. Dit vereist een volledige transparantie van de producent.

Eventueel kan een combinatie gemaakt worden, waarbij een deel van het tekort verrekend en een ander deel doorgeschoven wordt. BB stelt dat aantoonbare gemaakte kosten als gevolg van beregening vergoed moeten worden tegen een vergoeding van 10 euro per ton wanneer een contract volledig geleverd werd.
 
2019
Omdat de aardappelopbrengst per hectare moeilijk vooraf in te schatten is, en om nieuwe problemen met leveringstekorten te vermijden, pleit BB er voor om aardappeltelers voor oogstjaar 2019 de keuze te bieden tussen tonnen- en hectarecontracten, of een combinatie van beide. Voor de aardappeltelers biedt een dergelijk systeem meer bedrijfszekerheid.  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer