Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 23 okt 2018 15:09 

Wat met de afhandeling van de aardappelcontracten?


De afgelopen weken hebben de Belgische landbouworganisaties een paar keer overlegd met Belgapom om een oplossing te zoeken voor de problemen met de aardappelcontracten in het kader van langdurig droogte en warme zomermaanden.

De besprekingen verliepen zeer moeizaam en zonder akkoord. Uit het overleg kwamen wel wat punten naar voren die benut kunnen worden in de afhandeling van de lopende contracten.
 
Omdat elk contract specifiek is en vaak gebaseerd is op een jarenlange relatie tussen koper en verkoper en omdat elke operator in de keten diverse commerciële partners kan hebben, is het niet mogelijk om vanuit de sector een uniforme regeling voor te schrijven. Tijdens het overleg bleek ook dat de problemen voor hectarecontracten van een ander orde zijn, omdat hierbij een overeenkomst werd gesloten op basis van oppervlakte en niet op basis van tonnages. Verder zijn er een beperkt aantal specifieke gevallen waar afwijkingen bij het pootgoed vastgesteld en gerapporteerd werden. Hiermee moet effectief rekening gehouden worden bij de afrekening.
 
Tijdens de discussie werd de geleden schade omschreven als het volume van te weinig geleverde aardappelen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de vrijemarktprijs en de contractprijs. BB roept leden op om aan afnemers die tekorten willen verhalen op de producent, te vragen om de volgende richtlijnen toe te passen:

  • Wanneer een volumetekort wordt doorgeschoven naar volgend jaar, moet hiervoor een nieuwe contractprijs voor bepaald worden. De contractprijs van 2018 geldt daarbij als een minimum.
  • Wanneer een volumetekort verrekend wordt, stelt BB de volgende interpretatie voor als invulling van het 'billijk aandeel in de geleden schade':
    • het volumetekort wordt afgerekend naar rato van maximaal 50% van het verschil tussen de gecontracteerde prijs en de vrijemarktprijs van de oogst 2018;
    • het volumetekort wordt verrekend ten opzichte van 35 ton per hectare. Dit vereist een volledige transparantie van de producent.

Eventueel kan een combinatie gemaakt worden, waarbij een deel van het tekort verrekend en een ander deel doorgeschoven wordt. BB stelt dat aantoonbare gemaakte kosten als gevolg van beregening vergoed moeten worden tegen een vergoeding van 10 euro per ton wanneer een contract volledig geleverd werd.
 
2019
Omdat de aardappelopbrengst per hectare moeilijk vooraf in te schatten is, en om nieuwe problemen met leveringstekorten te vermijden, pleit BB er voor om aardappeltelers voor oogstjaar 2019 de keuze te bieden tussen tonnen- en hectarecontracten, of een combinatie van beide. Voor de aardappeltelers biedt een dergelijk systeem meer bedrijfszekerheid.  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket ge´ntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer