Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 dec 2018 11:19 

10 nieuwe rassen van wintertarwe op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst zijn 10 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen. U vindt hier een overzicht van de resultaten die deze nieuwe rassen behaalden in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven zijn uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Rassen opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 9 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Polders (2),  Zandleemstreek (2), Leemstreek (3) en Condroz (2). In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2016-2017 en 2017-2018) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2016-2017 en 2017-2018). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van de 8 nieuwe rassen vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2016-2017 en 2017-2018). Tot slot volgt extra informatie van de nieuw-toegelaten rassen.

Tabel 1. Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2016-2017 en 2017-2018 van de nieuw-toegelaten rassen in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Opbrengsten 2017 (kg/ha)

Opbrengsten 2017 (%)

Opbrengsten 2018 (kg/ha)

Opbrengsten 2018 (%)

Gemiddelde opbrengst (kg/ha)

Gemiddelde opbrengst (%)

Hypocamp

10603

106

11722

114

11082

109

Avignon

10537

105

10335

100

10450

103

Sophie CS

9943

99

10135

98

10025

99

Sorbet CS

10504

105

10939

106

10691

105

Asory

10712

107

10938

106

10809

106

Crossway

10498

105

9929

96

10254

101

LG Vertikal

10295

103

10022

97

10178

100

LG Enplus

10505

105

11288

109

10841

107

Campesino

10856

108

11795

114

11258

111

LG Magirus

9454

94

10900

106

10074

99

Edgar

9626

96

9991

97

9782

96

Atomic

10325

103

10427

101

10369

102

Limabel

10433

104

10679

103

10539

104

Alcides

10277

102

10795

105

10499

103

 Bodecor

10204

102

10314

100

10251

101

Faustus

9486

95

9553

93

9515

94

WPB Ebey

9839

98

10470

101

10110

100

Gemiddelde van de standaard-rassen

10027

100

10318

100

10152

100


Tabel 2. Waarnemingen van de rassenproeven 2016-2017 en 2017-2018 van de nieuw-toegelaten rassen tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer].

Rassen

Koude

(1-9)

Legering      (1-9)

Witziekte     (1-9)

Gele roest (1-9)

Bruine roest    (1-9)

Septoria bladvlekken

(1-9)

Aarziekten

(1-9)

Plantlengte (cm)

Vroegheid aarvorming (dagen)*

Hypocamp

7.5

8.4

5.8

8.3

8.4

6.6

8.0

100

0.4

Avignon

4.0

8.7

7.7

8.8

5.9

6.3

7.0

91

-2.1

Sophie CS

9.0

9.0

6.9

8.7

6.0

6.0

7.5

83

-2.3

Sorbet CS

5.0

7.5

8.8

8.8

6.8

6.9

7.5

89

-2.8

Asory

5.0

8.9

8.9

7.9

8.2

7.3

8.0

92

0.1

Crossway

7.0                                                                              

9.0

7.6

8.7

5.8

6.7

7.5

90

-0.2

LG Vertikal

8.5

9.0

7.9

8.2

6.4

6.6

7.5

86

1.7

LG Enplus

7.0

9.0

8.2

8.8

8.8

7.5

7.5

98

1.8

Campesino

4.0

8.8

8.2

8.3

7.9

7.1

7.0

90

-3.4

LG Magirus

8.0

8.5

8.0

8.6

8.0

6.6

6.5

98

1.7

Edgar

8.0

9.0

8.8

9.0

6.3

6.5

7.5

94

0.9

Atomic

5.5

8.5

8.7

8.2

6.3

6.4

7.5

86

-0.5

Limabel

5.5

9.0

8.9

9.0

8.2

7.3

7.0

89

-0.3

Alcides

8.0

9.0

8.6

9.0

7.7

7.7

8.0

84

-0.2

 Bodecor

5.0

9.0

7.8

8.6

7.2

6.6

7.0

87

-0.4

Faustus

 

8.5

6.9

8.4

3.5

7.1

8.0

96

-1.4

WPB Ebey

 

8.0

8.9

8.9

8.0

7.0

7.5

88

0.3

Gemiddelde van de standaard-rassen

6.4

8.7

8.4

8.7

6.7

6.9

7.5

89.3

-0.2

* Het referentieras voor aarvorming is Homeros.

Tabel 3. Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2016-2017 en 2017-2018 van de nieuw-toegelaten rassen tot de catalogus in 2018 in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Duizend korrel gewicht

(g)

Hectoliter gewicht

(kg)

Valgetal van Hagberg

(s)

Eiwitgehalte

(%)

 Zélény test

(ml)

Verhouding Zélény/eiwit

Hypocamp

48

81

283

10.4

23

2.2

Avignon

48

81

362

10.9

32

3.0

Sophie CS

51

81

327

11.4

40

3.5

Sorbet CS

53

81

355

11.2

37

3.3

Asory

50

81

389

11.3

38

3.4

Crossway

42

79

367

10.8

35

3.3

LG Vertikal

41

77

300

10.3

28

2.7

LG Enplus

50

79

358

12.0

33

2.8

Campesino

47

80

370

10.6

30

2.9

LG Magirus

53

81

371

11.9

44

3.7

Edgar

47

79

376

11.4

37

3.3

Atomic

47

79

401

11.2

36

3.3

Limabel

48

79

361

11.7

26

2.3

Alcides

44

79

344

11.0

17

1.6

Bodecor

46

79

331

11.1

17

1.5

Faustus

42

80

382

10.7

28

2.7

WPB Ebey

41

79

385

11.3

26

2.3

 

EXTRA INFORMATIE OVER DE NIEUW-TOEGELATEN RASSEN

Hypocamp

Aanvrager: Saaten Unon recherche SAS

Aanvraaggemachtigde: Saaten Unon recherche SAS

Kweker: Saaten Unon recherche SAS

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77381

Avignon

Aanvrager: Ets Lemaire Deffontaines

Aanvraaggemachtigde: Ets Lemaire Deffontaines

Kweker: Ets Lemaire Deffontaines

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77391

Sophie CS

Aanvrager: Caussade Semences

Aanvraaggemachtigde: Caussade Semences

Kweker: Caussade Semences

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77393

Sorbet CS

Aanvrager: Caussade Semences

Aanvraaggemachtigde: Caussade Semences

Kweker: Caussade Semences

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77395

Asory

Aanvrager: Secobra Saatzuch Gmbh

Aanvraaggemachtigde: Secobra Saatzuch Gmbh

Kweker: Secobra Saatzuch Gmbh

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77397

Crossway

Aanvrager: GIE Semaillance

Aanvraaggemachtigde: GIE Semaillance

Kweker: GIE Semaillance

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: 77399

LG Vertikal

Aanvrager: Limagrain Europe S.A.

Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.

Kweker: Limagrain Europe S.A

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: A/077/00474

LG Enplus

Aanvrager: Limagrain Europe S.A.

Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.

Kweker: Limagrain Europe S.A

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: A/077/00476

Campesino

Aanvrager: Secobra Saatzuch

Aanvraaggemachtigde: Secobra Saatzuch

Kweker: Secobra Saatzuch

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: A/077/00478

LG Magirus

Aanvrager: Limagrain Europe S.A.

Aanvraaggemachtigde: Limagrain Europe S.A.

Kweker: Limagrain Europe S.A.

Het ras heeft aan de proeven in 2016 en 2017 deelgenomen onder de referentie: A/077/00482

   Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer