Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jan 2019 09:33 

Lastig omzetrecord BelOrta in jubileumjaar door weersextremen


De omzet van komkommer groeide ondanks een opnieuw gedaalde productie. Dat maakte de organisatie bekend. BelOrta bestond in 2018 5 jaar. De veiling verhoogde daarvoor al de coöperatieve teruggave aan haar telers in 2018 van 1 naar 1,5% van de aanvoerwaarde.

Voor telers was 2018 een lastig jaar met droogte en warmtepieken. Met de omzet van € 450 miljoen zou BelOrta in Nederland tot de topdrie van afzetorganisaties behoren. De omzetgroei van 2,4% was wel lager dan in 2017 (7%). Toen groeide BelOrta vooral door nieuwe fruittelers.
 
Het jubileumjaar 2018 bleek een jaar met grote productieschommelingen. De verschillende golven van heel warm weer in het voorjaar en in de zomer zorgden dan weer voor extra grote piekproducties van bepaalde groenten en fruit, schrijft de veiling.
Goed jaar komkommer, kleiner volume
 
Bij komkommer – het op 1 na belangrijkste product voor BelOrta – waren de vraag en de prijs goed, maar de productie daalde opnieuw bij de afzetorganisatie. Het komkommerareaal van BelOrta was met 192 hectare iets kleiner dan in 2017, ondanks ‘nieuw areaal uit Nederland’. De areaaldaling van enkele hectaren was het gevolg van teeltverschuivingen op Nederlandse en Belgische bedrijven. De veiling verkocht in 2018 in totaal 130.000.000 stuks komkommer. Over de middenprijs over 2018 en de verwachte arealen voor 2019 doet de veiling op dit moment geen uitspraken.

Volume sla neemt af
 
Ook het volume kropsla en slasoorten neemt af maar blijft op de derde plaats, gevolgd door witlof, paprika, een sterk toegenomen volume aubergine en courgette.
 
De nummer 1 bij BelOrta, tomaat, blijft stabiel op 150.000.000 kilo. Binnen het tomatenassortiment deden zich wel wat verschuivingen voor. Arealen vleestomaten en specialty-tomaten groeiden. Er is ook een toename in het areaal met belichte teelt en winterproductie.
 
Het totale assortiment groenten en kruiden neemt jaarlijks toe en bedraagt nu 120 soorten.

Groei bij bessen
 
Ook bij fruit poogt de afzetorganisatie met nieuwe rassen en concepten en afzetmarkten de positie van haar telers te verbeteren. Groei is er vooral in het areaal bramen. De aanvoer aardbeien bleef stabiel in 2018 op 10,5 miljoen kilo, maar de middenprijs schommelde sterk in de verschillende fases van het afzetseizoen, waardoor verschillen tussen aardbeientelers groot zijn.  Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer