Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 17 jan 2019 17:11 

Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen


De voorbije dagen was er in de media veel aandacht voor “Europa”. Niet alleen in verband met de Brexit, maar ook omtrent de plenaire stemming in het Europese parlement over het eindrapport van het “PEST”- comité. Niet van “Pesten” maar wel de afkorting van het “Speciaal Comité voor de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (PEST)”. Het Europees Parlement besloot in februari 2018 om dit Comité op te richten.

Aanleiding te over. Na de controversiële en sterk gemediatiseerde goedkeuring van glyfosaat bleven de discussies aanslepen tussen enerzijds een agentschap van de wereldgezondheidsorganisatie en anderzijds diverse toelatingsagentschappen in de wereld. Daarnaast leidde een proces in de VS en de vrijgave van een deel interne mails tot de zogenaamde “Monsanto papers”. Aangevuld met “IARC-gate” ondermijnde dit verder het vertrouwen van de burger in de overheid en haar instellingen. Kortom een dossier dat helemaal past in de huidige tijdgeest.
Als industrie hebben wij ons geëngageerd om ons positief in te zetten voor het proces van het PEST-comité. We hebben heel duidelijk de kritiek op ons gehoord en als industrie zullen we nadenken over hoe we deze zorgen verder kunnen aanpakken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid – beleidsmakers, experten, NGO's en de agro-voedingsindustrie - om het vertrouwen van de Europese burgers in het voedsel dat zij eten te versterken en niet te ondermijnen. Transparantie kan helpen om dit vertrouwen te bevorderen, maar alleen in een omgeving die daar correct mee omgaat. Phytofar erkent de moeilijke evenwichtsoefening van de co-rapporteurs over een dergelijke controversiële kwestie.

Peter Jaeken: “Er zijn duidelijk elementen in het verslag waar we het uiteindelijk niet mee eens zijn, maar over het geheel genomen lijkt er één ding waar iedereen het wel over eens kan zijn: Europa heeft het strengste systeem ter wereld als het gaat om de goedkeuring van gewasbeschermingsmiddelen. Er bestaat eveneens brede overeenstemming over het feit dat het huidige systeem beter kan - dat is een opvatting die onze industrie volledig onderschrijft”.

Met de conclusie van de commissie en de goedkeuring van het eindverslag slaan we een nieuwe bladzijde om in het debat over gewasbescherming in Europa. De kern van een aantal vragen die de commissie heeft gesteld, is de noodzaak om een antwoord te geven op de vraag welk model van voedselproductie we in Europa willen zien. Dit is een vraag die ook door de wetenschappelijke adviseurs van de Commissie aan de orde is gesteld. Phytofar moedigt het volgende Parlement en de volgende Commissie aan om van het beantwoorden van deze vraag een prioriteit te maken, zodat we verder kunnen gaan dan het gepolariseerde debat van vandaag. Onze industrie is bereid om hierin haar rol te spelen.  Nieuwsflash
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Geslaagde prospectiereis naar BulgarijeLees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
Historisch watertekortLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer