Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jan 2019 04:44 

20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’


Op 20 januari 2019 blaast de wet marien milieu twintig kaarsjes uit. Doel van die wet is om onze Noordzee en haar bewoners te beschermen. Deze verjaardag vormt het startpunt van de campagne ‘de zee begint bij jezelf.’ Iedereen heeft een directe band met de Noordzee. De zee beschermen begint bij jezelf, en dat kan zowel aan de zee zelf als bij je thuis in je keuken en badkamer en bij elk rioolputje.

Wat is er veranderd sinds 1999?

Dankzij toezicht en controles zijn er tegenwoordig bijna geen olielozingen door schepen meer. Voor het Belgische deel van de Noordzee bestaat er sinds 2014 een marien ruimtelijk plan. Dit plan poogt de verschillende activiteiten die plaatsvinden op zee, waaronder scheepvaart, zeevisserij, aquacultuur, zandwinning, hernieuwbare energie en natuurbescherming, te laten samengaan. Een nieuw marien ruimtelijk plan voor de periode 2020 tot 2026 werd in december 2018 goedgekeurd.

Meer dan 1/3 van onze Noordzee is beschermd natuurgebied … het grootste natuurgebied van België! Verschillende diersoorten en habitats zijn beschermd: de gewone en de grijze zeehond, de bruinvis en de zeevogels, de zandbanken, de grindbedden en de banken van schelpkokerwormen.

Minister Philippe De Backer: “Onze Noordzee doet het beter dan de vorige decennia. Dankzij de wet marien milieu en verstrengd toezicht is het water van de Noordzee vandaag veel properder. Er is ook nooit zoveel activiteit op de Noordzee geweest, van scheepvaart tot hernieuwbare energie. Het milieu is daarbij de hoeksteen van het beleid geworden. De Noordzee proper houden is één van mijn topprioriteiten als bevoegd minister van de Noordzee.

Uitdagingen

De evenwichtsoefening tussen het menselijk gebruik van de zee en het beschermen van het milieu en de mariene biodiversiteit blijft een constante bezorgdheid. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit blijft een uitdaging: hoewel verschillende vervuilende stoffen in de Noordzee steeds minder aanwezig zijn, blijft de vermesting (eutrofiëring) van het water een probleem. Ten slotte vormt afval in zee de laatste jaren een steeds groter probleem. Plastics blijven tot 450 jaar aanwezig, en de kleine fragmenten verdwijnen zelfs nooit helemaal. Marien zwerfvuil vermijden en verminderen staat hoog op de nationale en internationale agenda.

Samenwerking en overleg tussen de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en andere diensten die actief zijn rond de Noordzee is steeds belangrijk geweest en wint nog steeds meer aan belang.

De zee begint bij jezelf

De zee is zeker bemind, maar weet je ook hoe je ze kan beschermen? Een nieuwe sensibiliseringscampagne geeft tips die iedereen kan toepassen om de zee mee te beschermen: een herbruikbare boodschappentas en drinkfles, geen verfrestjes door de gootsteen gieten, stilstaan bij hoe vaak je je kledij wast, geen ballonnen laten vliegen, een bamboe tandenborstel en shampoo in blok enz.

Belgian Boat Show

Bezoek de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid op de Belgian Boat Show (van 9-11 en 15-17 februari in Flanders Expo in Gent) die in het teken staat van marien zwerfvuil. Je komt er heel wat te weten over de zee en haar bewoners en over afval in zee. Kids kunnen deelnemen aan een korte quiz en een duurzaam cadeautje winnen. Op zondag 10 februari van 14 tot 17u vindt er in aanwezigheid van Minister van Noordzee Philippe De Backer een conferentie over marien zwerfvuil plaats. Inschrijven kan via www.gezondheid.belgie.be (zie ‘agenda’).

Meer info

- Ontdek het verjaardagsfilmpje ’De wet marien milieu bestaat 20 jaar’:youtu.be/D6vJoafAzRo 

- Illustratie ‘Hoelang duurt het vooraleer afval afbreekt in zee?’: www.health.belgium.be/nl/hoelang-duurt-het-vooraleer-afval-afbreekt-zee

- Tips en weetjes op www.dezeebegintbijjezelf.be

- www.milieu.belgie.be > Noordzee en oceanen  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriëntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaïs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer