Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jan 2019 04:47 

Samen werken aan een eerlijke markt


In het 3de duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsindustrie toont Fevia hoe de sector haar duurzame groei wilt verder zetten en tegelijk antwoorden op de uitdagingen op vlak van welvaart, personen, maatschappij en milieu. Eén van die uitdagingen is om de markt correct te laten werken. Aan deze uitdaging koppelt Fevia ook concrete ambities voor de sector.

Welvaart voor iedereen

De markt blijft een belangrijke rol spelen in het landbouwbeleid van de Europese Unie. Maar de markt moet voor alle actoren in de voedingsketen correct werken door elk van hen toe te laten zich te ontwikkelen. De prijzen van landbouwgrondstoffen en die van de voedingsindustrie gaan blijven stijgen. Deze uitdaging is des te moeilijker aangezien deze kadert in een Europese en internationale handelscontext. Dat kan enkel en alleen in partnerschap en door een goede samenwerking met alle actoren in de voedingsketen.

Wat is de ambitie van de voedingssector?

De sector wil blijven streven naar eerlijke handelspraktijken voor alle actoren binnen de keten, groot en klein. Hoe? Door de relaties tussen de leveranciers, kopers en andere spelers in de keten te versterken. Het “Ketenoverleg voor de agro-voeding” (www.supplychaininitiative.be) en de initiatieven “De voedingsketen verduurzaamt” en D’Avenir dragen hieraan bij.

Het typisch Belgisch “Ketenoverleg voor de agro-voeding” biedt aan alle actoren een forum om op een structurele manier in dialoog te gaan en onderlinge oplossingen te vinden. Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen van het Ketenoverleg is de 'Gedragscode van Goede Praktijken'. Met de aanstelling vorig jaar van een onafhankelijke voorzitter van het ketenoverleg is de opvolging van klachten verzekerd. Hiermee zet de sector een stap vooruit, maar de druk om verder te gaan, is groot. Naast de prijs zet de toegenomen machtsconcentratie van de retail ook druk op de onderhandelingspositie van alle schakels in de keten.

Vandaag hebben 261 bedrijven de code van goede praktijken in de keten onderschreven. Daarvan hebben reeds 203 bedrijven uit de voedingssector mee getekend. De volgende stap is het aantal voedingsbedrijven verhogen naar 250.

Ontdek alle initiatieven van de sector en de bedrijven om de markt correct te laten werken in het online duurzaamheidsrapport van de Belgische voedingsindustrie: klik hier  Nieuwsflash
 
Over bietenLees meer
 
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriëntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilmaďs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelmaďs op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop ‘t Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer