Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 feb 2019 15:50 

VLM controleert nutriŽntenbalans in mestverwerkingsinstallaties


Op 16 januari 2019 vond er een overleg plaats tussen de VLM Mestbank en Mestverwerkers vzw. VCM kon hierbij aansluiten. Thema van het overleg waren de vaststellingen gedaan bij de bedrijfsdoorlichting van enkele mestverwerkers en de boetes die in november naar aanleiding daarvan uitgeschreven waren.

De VLM-Mestbank evalueert naast de massabalans (tonnages) ook de nutriëntenbalans van mestverwerkingsinstallaties. Ook nutriëntbalansboetes kunnen opgelegd worden aan mestverwerkers. Het mestdecreet voorziet sedert MAP 5, boetes van 5 euro per kg stikstof en per kg fosfaat die niet correct is afgezet. Uit de bedrijfsdoorlichting van enkele bedrijven bleek de nutriëntenbalans niet sluitend, waarbij de foutop de fosfaatbalans het grootst was. De Mestbank heeft op basis hiervan eind vorig jaar een aantal transportboetes in plaats van de hoge nutriëntbalansboetes opgelegd. Fouten in de (fosfaat-)balans waren een gevolg van:

•Hoge waarden aan de inputzijde; dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de veehouder die aan hoge waarden afvoert en de mestverwerker die deze samenstelling aanvaardt;

•Te weinig slib en/of dikke fractie afgezet;

•Afzet van effluent aan te lage waarden;

•Natuurlijke fluctuatie in het systeem; de biologie is immers een natuurlijk systeem;

•Fraude, waarbij een deel van de mest effectief niet verwerkt wordt.

Het is belangrijk dat mestverwerkingsinstallaties waken over zowel de massabalans(tonnages) als de nutriëntenbalans.

De Mestbank evalueert en controleert beide balansen.Het is wenselijk om een richtcijfers te kennen over de te verwachten productie/afzet van dikke fractie (scheidingsrendement) en de productie/afzet van slib. VCM zal hiervoor samen met VLM en de vzw Mestverwerkers cijfermateriaal verzamelen.  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel ďgroene bladluizenĒ is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord BelgiŽ Ė Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comitť van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer