Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 14 feb 2019 11:24 

Hervorming van het GLB


Bestanden beschikbaar voor download:
Factsheet (797.5 Kb)

HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO’S

-              verwerpt de voorgestelde bezuiniging van 28 % op de begroting voor plattelandsontwikkeling;

-              is gekant tegen de mogelijkheid van overdracht van de tweede naar de eerste pijler;

-              dringt erop aan dat de regio's een doorslaggevende rol spelen in het beheer van de strategische plannen, met name voor de tweede pijler;

-              herinnert eraan dat marktregulering doeltreffender en goedkoper is dan maatregelen achteraf;

-              dringt aan op de invoering van vrijwillige crisisbeheersinstrumenten op basis van het beheer van de productievolumes;

-              is van mening dat inkomensverzekering een duur instrument is dat nauwelijks is afgestemd op kleine en middelgrote bedrijven en niet in de plaats kan komen van een marktordening;

-              pleit voor volledige convergentie, uiterlijk in 2027, van de rechtstreekse betalingen tussen de lidstaten;

-              stelt voor om in de landen en regio's waar de interne convergentie nog niet ten uitvoer is gelegd, deze geleidelijk op te voeren ten gunste van achtergestelde regio's, zodat deze tegen 2026 volledig is verwezenlijkt;

-              onderschrijft het voorstel om een plafond voor rechtstreekse betalingen vast te stellen en stelt voor om met maximaal 50% van de kosten van alleen de werknemers rekening te houden;

-              steunt de invoering van een verplichte herverdelende betaling en stelt voor om de schaal ervan te verhogen, met een minimum van 30% van de middelen van de eerste pijler;

-              stelt voor om de lidstaten te verplichten specifieke steun voor kleine landbouwers te verlenen;

-              zou graag zien dat in de verordening gemeenschappelijke, meetbare en gekwantificeerde Europese doelstellingen voor de nationale strategische plannen worden opgenomen;

-              onderschrijft het beginsel van de ecoregelingen en stelt voor dat er minimaal 30% van de nationale betalingskredieten aan wordt besteed;

stelt voor dat elk nationaal strategisch plan de minimumdrempel van 40% van de totale financiële middelen van het GLB als bijdrage aan de milieu-/klimaatdoelstellingen haalt.  Nieuwsflash
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Co÷peratie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer