Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mrt 2019 11:58 

De vlasmarkt


Terwijl het Chinese volkscongres volop aan de gang is en (voor China) zeer matige economische groei-prognoses naar voor schuift (6% à 6,5% groei, zie ook figuur hierna), blijven Brexit en handelsoorlogen van 2019 een “onzeker” jaar maken voor de textiel-industrie. Voor vlas en linnen blijven de onzekerheden zich voorlopig verder positief vertalen, zeker voor de “voorkant” van de waardeketen.

Alhoewel cijfers waar België,  en bij uitbreiding Europa  alléén maar kunnen van  dromen, is 6,5% groei voor  China de laagste groeidoelstelling  in 30 jaar. De op een  na grootste economie ter  wereld heeft last van een  afnemende binnenlandse  en buitenlandse vraag.

De studie, gevraagd door
de CELC, en uitgevoerd  door adviesbureau Gherzi  is grotendeels klaar, maar  staat nog onder embargo.
We hopen hierop in de volgende nummers van Vlasberichten  méér uitvoerig terug te kunnen komen.
Wat we wel reeds kunnen beamen, is dat de officieuze trends, impliciet aangenomen binnen onze industrie, ook expliciet en   cijfermatig door Gherzi werden bevestigd, nl.
• Europa (en in eerste instantie Be, Ne en Fr) vertegenwoordigt  mondiaal 83% van de productie van alle gezwingelde lange  vlasvezels (in tonnage). Andere (kleinere) spelers hierbij zijn  Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en Egypte.
• Het spinnen van lange vlasvezel is in hoofdzaak een Chinese  aangelegenheid (75% van de mondiale capaciteit).
Het gepolariseerde mondiale beeld werd hier dus cijfermatig  bevestigd.

Interessant is wel dat Gherzi, naast het in kaart brengen van  de mondiale waardeketen, ook diverse mondiale projecten/   initiatieven in kaart heeft gebracht welke direct of indirect met  vlas en linnen te maken hebben en welke hoog dienen komen  te staan op onze economische “watchlist”. Meer daarover later.
Alhoewel nog niet bevestigd door de inputs van de verzamelaanvraag  wordt voor 2019 een méér-uitzaai verwacht voor de  vlasteelt. Meer bepaald spreekt men reeds (benaderend) van  volgende cijfers voor de groei van het areaal :
• België : +5%
• Frankrijk : +10%

Verkoopsprijzen voor zowel lange vezels als voor korte vezels  blijven zeer goed, gekoppeld aan een versnelde productie over  de eerste 6 maanden van de campagne 2018-2019.
De weekverkoopcijfers van mid maart 2019 voor lange vezels  geven nog steeds zeer goede prijzen te zien. Door een versnelde   productie (zwingelactiviteit) blijven stocks “lange vezels”  uiteraard zeer laag.
Voor korte vezels blijven de verkoopsprijzen goed, maar stijgen  deze niet verder. Bepaalde toepassingen van korte vezels – zoals  voor de papierindustrie – blijven hierdoor verder buiten bereik.
De vlaslemen-situatie wordt nauwlettend opgevolgd en er wordt  versneld gekeken naar nieuwe mogelijke markttoepassingen  op dit front.  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplan’ voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer