Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 mrt 2019 14:33 

Kwaliteitsnormen pootgoed


Bij de aflevering op het bedrijf moet pootgoed gecontroleerd worden op eventuele gebreken. Dit om na te gaan of het gecertificeerde pootgoed voldoet aan de geldende normen. keten!

Belgische en Nederlandse normen

De normen waaraan het pootgoed moet voldoen, zijn per land (van productie) vastgelegd. Van land tot land kunnen dan ook lichte verschillen in de normering vastgesteld worden. De Vlaamse en Nederlandse normen hebben betrekking op de kwaliteit van pootgoed op het ogenblik van de keuring door een keurmeester (certificering).

In Vlaanderen trad het huidige keuringsreglement in voege vanaf 1 januari 2016. Dit is een gevolg van een Europese Richtlijn die moest omgezet worden per land. 
Het nieuwe reglement had vooral implicaties voor de pootgoedteelt zelf (beperking van het aantal generaties) en niet zozeer voor de consumptieteelt. Lichte aanpassingen zijn er wel gebeurd voor droog- en natrot, lakschurft, zilverschurft, drukplekken en aanklevende grond & vreemde voorwerpen.

In onderstaande tabel staan de normen per gebrek opgesomd.

Image

In het Nederlands reglement wordt ook een globale norm voorgesteld voor het totale aantal zieke knollen per zak, dit in functie van de potermaat. 

Image

De volledige normering is terug te vinden voor Nederlands pootgoed op de website van de NAK (www.nak.nl) en voor het Vlaams pootgoed is het keuringsreglement gepubliceerd in het Staatsblad (publicatie 14 december 2015).

Blauw

In het Nederlands keuringsreglement wordt ook expliciet een norm geplaatst op aanwezigheid van stootblauw, waarbij onderscheid gemaakt wordt in functie van de graad van aantasting. Licht blauw wordt gedefinieerd als vlekken van 1 cm doorsnede en maximum 3mm diep, waarbij een knol maximaal 2 van deze plekjes mag hebben. Het aantal knollen dat licht blauw mag zijn is onbeperkt. Matig blauw zijn knollen met meer dan 2 plekjes of vlekken waarbij tot maximaal 25% van het snijvlak blauw is. Voor deze categorie blauw bedraagt de norm 6%. De zwaarste categorie zijn knollen waarbij het snijvlak meer dan 25% blauw is: hiervoor wordt de norm “ziekten en gebreken” gehanteerd. 

Zilverschurft

Zilverschurft kan in lichte mate aanwezig bij gecertificeerd pootgoed (verschrompelde knollen zijn niet toegelaten). Na levering wordt het pootgoed best zo luchtig mogelijk geplaatst. Wanneer warme lucht in contact komt met koude poters kan immers condensatie ontstaan. Als deze condensatie niet voorkomen wordt of niet kan afgevoerd worden, vormt dit ideale omstandigheden voor uitbreiding van zilverschurft op de poters. Een sterke aantasting leidt tot uitgedroogde, verrimpelde knollen die minder kiemkrachtig zijn. 

RUCIP

Naast de officiële keuringsnormen die variëren per land, bestaat er ook een Europese regelgeving die gebruikt wordt bij verkeer tussen Europese handelaars. In deze reglementering wordt ook de handel in pootgoed meegenomen. Hierin wordt onder meer expliciet vermeld dat enkel handel in hele knollen is toegestaan (géén gesneden pootgoed). De laatste versie van dit reglement dateert van 1 januari 2017. De toleranties zoals die in geschillen tussen handelaars onderling gebruikelijk zijn, staan weergegeven in tabel 3.  

Image

Controleer bij aankomst

Controleer de kwaliteit van pootgoed altijd vóór het lossen. Eenmaal het pootgoed gelost, betekent dit immers strikt genomen dat u het pootgoed aanvaardt. Onder meer in het RUCIP reglement wordt dit duidelijk beschreven. Binnen RUCIP heeft u na het lossen (“ter beschikking stellen van de goederen”) 6 werkuren de tijd om gebreken schriftelijk per telecommunicatie te melden. Er dient gemeld te worden: het voertuig, het gebrek, datum en uur en telersnummer. Een uitzondering wordt gemaakt voor “zich ontwikkelende ziektes”, in concreto droog- en natrot (niet veroorzaakt door Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum of Pseudomonas solanacearum). Deze gebreken mogen tot 6 weken na levering gemeld worden, maar vóór het planten. Ook moet het pootgoed duidelijk te identificeren zijn en in goede omstandigheden bewaard zijn.

Problemen?

Zijn er problemen met de kwaliteit (of met de etikettering, verzegeling, ...) op het ogenblik van de levering, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier (vóór het lossen). Correct omgaan met pootgoed is de verantwoordelijkheid van elke schakel in de keten!  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer