Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 10 apr 2019 08:24 

SUFISA case studyhardfruitsector:Terugkoppeling van resultaten


SUFISA staat voor “Sustainable Finance for SustainableAgriculture and Fisheries”. Het SUFISA-project heeft als centraledoelstelling het identificeren het identificeren van oplossingen dieeen duurzame land- en tuinbouwsector mogelijk maken,op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak. Het projectonderzoekt daarom hoe verschillende landbouwsectoren inverschillende regio’s van de EU georganiseerd zijn, en hoe dezeorganisatie land- en tuinbouwers helpt omgaan met de markt-en milieu omstandigheden waarin ze zich bevinden.
Essentieel in de aanpak van het project is dat onderzoeksnodengeïdentificeerd werden in dialoog met stakeholders uit de land-en tuinbouwsector. Dit zijn in de eerste plaats de telers zelf, maar ook stakeholders uit de handel, de voedingsindustrie,de beleidswereld, en de financiële sector.
De thema’s die in ditfeedbackrapport behandeld worden, weerspiegelen dan ook dethema’s die naar voor werden geschoven door stakeholders.Meer informatie over het project is beschikbaar op de websitewww.sufisa.eu.De termen fruitteelt en hardfruitteelt, en fruittelers enhardfruittelers, worden in het rapport door elkaar gebruikt.Het gaat echter steeds over telers van appels of peren.

Bestanden beschikbaar voor download:
Studie (3327.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplan’ voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer