Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 15 apr 2019 17:26 

Te nat, te droog, beter voorkomen dan genezen


De landbouwers in de vallei van de Aa kampen geregeld met overstromingen, maar vorige zomer kregen ze met droogte af te rekenen. De aanpak van die problemen vormt een van de veertien projecten van Water-Land-Schap.

De klimaatverandering heeft nu al een merkbare impact op de watersystemen en open ruimte. Om die problemen versneld op het terrein aan te pakken, slaan overheden en organisaties de handen in elkaar in het omvangrijke project Water-Land-Schap. Dat selecteerde veertien projecten, verspreid over heel Vlaanderen, om samen met lokale mensen snel actie te ondernemen.
 
In de Kempense regio gaat het om twee initiatieven. Met Beek. Boer. Bodem. wordt de waterhuishouding in de vallei van de Aa aangepakt, met Werken op de waterscheidingskam gebeurt iets gelijkaardigs in Ravels.
 
“De landbouwers die in de vallei van de Aa gronden bewerken, krijgen geregeld met overstromingen te maken”, zegt Geert Van de moortel. “Meestal gaat het om graslanden die vijf of zes keer per jaar gemaaid worden om als veevoeder voor het melkvee te dienen. Als die overstromen, daalt zowel de kwaliteit als de kwantiteit. Voor melkvee is gebalanceerde voeding erg belangrijk. Natte weides kunnen ook de lever van de koeien aantasten.”
 
De boeren zagen zich, net als de burgers vorige zomer, geconfronteerd met de omgekeerde situatie: door de aanhoudende hitte en droogte verschraalden de velden. “Daar- door daalde de opbrengst”, zegt Van de moortel. “Een andere vraag vorige zomer, maar die niet zo bekend bij het grote publiek, is waar de boeren water konden halen om hun stallen te koelen. Want er worden minder vergunningen afgeleverd voor diepe grondwaterwinning. Dat is een dringend probleem. De oplossing? Zo veel mogelijk water capteren wanneer het er is.”
 
Het project Beek. Boer. Bodem. moet het landbouwgebruik, de bodem en het water in het afstroomgebied van Kasterlee, Lille, Herentals en Vorselaar beter op elkaar afstemmen. “Het gaat om het inzaaien van kruidenrijke mengsels in teeltvrije zones voor een betere waterkwaliteit, om geïntegreerde onkruidbestrijding en het verho-gen van organisch koolstof-gehalte in de bodem. Boven-dien wordt er in natte graslan-den gewerkt aan het beperken van water”, zegt Vlaams minister van Landbouw en Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V).
 
In de maatregelen maakt het projectteam van Water-Land-Schap een onderscheid tussen projecten die snelle winst opleveren, met effect op korte termijn en die op lange termijn. Onder de eerste categorie vallen zo de aanplanting van nieuwe bomen, gewasrotatie en het inzetten van groenbedekkers om het koolstofgehalte te verhogen. Dat zijn initiatieven die nog dit jaar genomen kunnen worden.
 
Het bereiken en betrekken van landbouwers vormt volgens het projectteam de grootste uitdaging.
 
Ook rond de Aa in Ravels zitten heel wat landbouwers verzameld. Met Werken op de waterscheidingskam combineren de partners kleinschalige landbouwmaatregelen op perceelniveau om zo tot structuurherstel van de waterloop te komen. Denk daarbij aan peilgestuurde drainage, stuwtjes en het verhogen van de organische stof in de bodem. Tegelijk zetten ze in op maatregelen om het watersysteem te verbeteren. in dit dunbevolkte landbouwgebied is er zeer grote vraag naar water: er is voor 4,3 miljoen kubieke liter aan grondwaterwinning vergund, waarvan 1,8 miljoen voor de drinkwaterwinning van Pidpa. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer water in de grond kan infiltreren en minder nood is aan grondwater.
 
In dit project is de gemeente Ravels de koptrekker, die de landbouwers aanspreekt om op vrijwillige basis mee te werken. “We zien dat landbouwers ook bereid zijn om mee de klimaatproblemen aan te pakken. Via Water-Land-Schap kunnen we hen instrumenten aanreiken om dat snel te doen”, zegt Van den Heuvel. De Vlaamse overheid investeert zo 5,67 miljoen in de veertien projecten van Water-Land-Schap.  Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer