Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 21 mei 2019 13:10 

Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus


Vorige week is een eerste info-namiddag doorgegaan over het voorziene Ventilus-project te Oostende met presentatie van het voorziene traject en eventuele alternatieven.

Al vrij snel werd duidelijk dat deze “varianten” niet gelden voor het traject parallel aan de E403 gezien het uitgangspunt dat dit als een noodzakelijk te volgen traject dient beschouwd.  
 
Een gelijkaardig netwerk van 380.000 volt – 6 GW bestaat vooralsnog niet in België.
De verbinding Zeebrugge – Maldegem is immers een 4 GW leiding en werd ondergronds aangelegd tussen het station Zeebrugge en Moerkerke Damme.
 
Enkele belanghebbenden uit onze regio hebben ondertussen vergelijkbare leidingen kunnen bezoeken en moeten noodgedwongen vaststellen dat de gevolgen van dergelijke aanleg vrij ingrijpend zijn zowel voor de directe leefomgeving als voor de land- en tuinbouwsector:  gezinnen verlaten de buurt, beregenen wordt sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt, enz.
Uiteraard is veel meer tijd nodig dan de voorziene periode van 60 dagen om alle mogelijkheden en alternatieven te bekijken.  Voor het gerealiseerde Stevin-project  is een periode van 10 jaar nodig geweest om tot een uiteindelijke realisatie te komen terwijl het Ventilus-project aanzienlijk langer voorkomt dan zijn “kleine” broertje.
 
Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn voorstanders van groene energie, maar willen geen hoogspanningsleiding boven ons hoofd of in de directe omgeving van onze woning/bedrijf. Onze gezondheid  en deze van kinderen primeert.
 
We hebben het gevoel dat de mogelijke gevolgen geminimaliseerd worden en dat alternatieve routes niet onderzocht worden door Ventilus.   
Deze hoogspanningslijnen hebben immers grote gevolgen voor:
‒    onze gezondheid : geluidsoverlast + invloed elektromagnetische velden ? meer kans op kinderleukemie, alzheimer, hoofdpijn en CVS, …
‒    waardevermindering van onze eigendommen
‒    verminderde bevruchting van gewassen, aangezien bijen niet onder hoogspanningslijnen komen
‒    gedragswijzigingen bij dieren
‒    …
 
Ventilus stelt alhier het traject voor zoals gewenst door Elia namelijk d.m.v. bovengrondse leidingen. 
Volledig ondergrondse leidingen worden uitgesloten onder het mom van de technische haalbaarheid, kostprijs, e.a.. 
Andere trajecten voor het stuk E403 werden vandaag nog niet bekeken en die zijn er volgens onze informatie wel degelijk.
Verder onderzoek daarvan vergt evenwel meer tijd en wij wensen in geen geval overhaast te werk te gaan en onze regio in twee te knippen over tientallen kilometers zonder gedegen onderzoek.
 
Het was dan ook meteen duidelijk dat het bundelen van onze belangen om en rond de E403 een noodzaak was om de broodnodige correcte informatie te verkrijgen en contact te leggen met  ingenieurs, juristen, medici en anderen. 
Vele bewoners hebben een land- of tuinbouwbedrijf.  Hoogspanningslijnen daarboven zorgt voor veel problemen:  leukemie, het bemoeilijkt beregening of maakt dit zelfs onmogelijk,  storingen op de zenders van de dieren, magnetische en elektrische stralingen, impact op pacemakers etc. etc..
 
Het 'burgerplatform Leefbaar E403' is inmiddels een feit en bundelt dan ook de  belangen van de buurtbewoners en bedrijven  uit Oostkamp, Ruddervoorde, Veldegem, Zedelgem, Torhout, Zwevezele, Lichtervelde, Koolskamp, Ardooie en Izegem.
Infomarkten te Oostkamp & Wingene  wenst Ventilus niet te organiseren wegens “overbodig”
 
Ons burgerplatform voelt zich dan ook genoodzaakt de omgeving van de E403 te informeren op onze eerste infoavond op dinsdag 21 mei2019 om 20h in O.C. De Schouw te Lichtervelde, Statiestraat 113.

Contact  :  Facebook  BurgerplatformLeefbaarE403

Het traject vind U op:

Om te bekijken of uw woning of uitzicht mogelijks getroffen zal worden door deze hoogspanningslijnen, kan u surfen naar: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00513_00001

 en doorklikken naar:

 “Kaart 4: Deelplan 7  (Torhout en oprit E403) : Bestaande feitelijke toestand: luchtfoto met aanduidingen.”.   

Kaart 4: Deelplan 8  (Zwevezele Lichtervelde Koolskamp E403)  http://doc.ruimtevlaanderen.be/GRUP/00450/00513_00001/data/RUP_02000_212_00513_00001_TNK_ST_4_08_A0po.pdf

Kaart 4: Deelplan 9  (Ardooie Izegem E403)
  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping maÔs vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor BelgiŽ (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer