Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mei 2019 08:08 

ABS wil anticiperen op aardappeloverschot


Volgens de jongste Verzamelaanvragen laat Departement Landbouw en Visserij weten dat het areaal consumptieaardapelen met maar liefst met 8,4 % is gestegen naar een oppervlakte van 54165 ha. Heel eigenaardig zijn onze Waalse collegaís eerder terughoudend en hebben ze zelfs een beetje minder aardappelen gezet. Voor Wallonië zijn dat eerder voorlopige cijfers, maar men veronderstelt dat juistere gegevens de trend niet echt zullen wijzigen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Gepos (333.4 Kb)

Gemiddeld komen we dan uit op:
Wallonië: 43.523 ha in 2018 en 43.205 ha in 2019 = - 0,73 %
Vlaanderen: 49.954 ha in 2018 en 54.165 ha in 2019 = + 8,43 %
België: 93.477ha in 2018 en 97.370 ha in 2019 = + 4,17 %

Waarschijnlijk hebben de betere contractprijzen toch vele telers aangezet om uit te breiden mede door de malaise in de andere teelten. Verwerkers hebben ongetwijfeld meer contracten aangeboden en telers hebben na de débacle’s van vorig seizoen vaak niet meer dan 35 ton contractkilo’s per ha laten optekenen, waar dat vroeger sommigen graag tot 40 ton en meer per ha contracteerden. Dus met andere woorden zijn er meer ha nodig om voor hetzelfde volume contractaardappelen vast te leggen. Wat er met de overtonnen zal gebeuren bij overproductie is nog maar de vraag!

In het ABS-project GEPOS wordt onderzocht welk vangnet of alternatieven er kunnen zijn om in geval van overproductie de markt te ontlasten en een licht prijsherstel te kunnen bewerkstelligen. Hiertoe worden telers betrokken om samen constructief na te denken en een werkkader op te bouwen.
Er worden 4 GEPOS-vergaderingen georganiseerd in diverse regio’s van Zuid-West-Oost-Vlaanderen. Hetzelfde gebeurt ook in Noord-Frankrijk en Wallonië. GEPOS is een interregionaal project. Jullie zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen op 4 locaties:
1. 23 mei in de parochiezaal te Maarke in Maarkedal
2. 28 mei in de zaal van ABS-Roeselare
3. 29 mei in de Moerenaar te Moeren (Veurne)
4. 4 juni in Ieper

De aardappelproductie en de eventuele marktoverschotten hangen af van 2 parameters: enerzijds het areaal (en variëteiten) en anderzijds het weer. Van het ene weten we het: dat is maximaal ingevuld, van het andere is het even wachten of is het een kleine gok?
Er is wel de geleidelijke groei van de afnemer met 2 à 5 % per jaar. Iedereen weet echter dat een recordareaal vermenigvuldigd met een normale opbrengst (van hoogproductieve rassen) er terug een groot overschot dreigt: het 3-jarig terugkerend fenomeen.  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping maÔs vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor BelgiŽ (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer