Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 mei 2019 08:08 

ABS wil anticiperen op aardappeloverschot


Volgens de jongste Verzamelaanvragen laat Departement Landbouw en Visserij weten dat het areaal consumptieaardapelen met maar liefst met 8,4 % is gestegen naar een oppervlakte van 54165 ha. Heel eigenaardig zijn onze Waalse collega’s eerder terughoudend en hebben ze zelfs een beetje minder aardappelen gezet. Voor Wallonië zijn dat eerder voorlopige cijfers, maar men veronderstelt dat juistere gegevens de trend niet echt zullen wijzigen.

Bestanden beschikbaar voor download:
Gepos (333.4 Kb)

Gemiddeld komen we dan uit op:
Wallonië: 43.523 ha in 2018 en 43.205 ha in 2019 = - 0,73 %
Vlaanderen: 49.954 ha in 2018 en 54.165 ha in 2019 = + 8,43 %
België: 93.477ha in 2018 en 97.370 ha in 2019 = + 4,17 %

Waarschijnlijk hebben de betere contractprijzen toch vele telers aangezet om uit te breiden mede door de malaise in de andere teelten. Verwerkers hebben ongetwijfeld meer contracten aangeboden en telers hebben na de débacle’s van vorig seizoen vaak niet meer dan 35 ton contractkilo’s per ha laten optekenen, waar dat vroeger sommigen graag tot 40 ton en meer per ha contracteerden. Dus met andere woorden zijn er meer ha nodig om voor hetzelfde volume contractaardappelen vast te leggen. Wat er met de overtonnen zal gebeuren bij overproductie is nog maar de vraag!

In het ABS-project GEPOS wordt onderzocht welk vangnet of alternatieven er kunnen zijn om in geval van overproductie de markt te ontlasten en een licht prijsherstel te kunnen bewerkstelligen. Hiertoe worden telers betrokken om samen constructief na te denken en een werkkader op te bouwen.
Er worden 4 GEPOS-vergaderingen georganiseerd in diverse regio’s van Zuid-West-Oost-Vlaanderen. Hetzelfde gebeurt ook in Noord-Frankrijk en Wallonië. GEPOS is een interregionaal project. Jullie zijn uitgenodigd hieraan deel te nemen op 4 locaties:
1. 23 mei in de parochiezaal te Maarke in Maarkedal
2. 28 mei in de zaal van ABS-Roeselare
3. 29 mei in de Moerenaar te Moeren (Veurne)
4. 4 juni in Ieper

De aardappelproductie en de eventuele marktoverschotten hangen af van 2 parameters: enerzijds het areaal (en variëteiten) en anderzijds het weer. Van het ene weten we het: dat is maximaal ingevuld, van het andere is het even wachten of is het een kleine gok?
Er is wel de geleidelijke groei van de afnemer met 2 à 5 % per jaar. Iedereen weet echter dat een recordareaal vermenigvuldigd met een normale opbrengst (van hoogproductieve rassen) er terug een groot overschot dreigt: het 3-jarig terugkerend fenomeen.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer