Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 mei 2019 08:46 

MAP 6 goedgekeurd


Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft
van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Elke Wouters, Bart Dochy en Sofie Joosen

Bestanden beschikbaar voor download:
Decreet (1448.1 Kb)
Wilfried Vandaele (N-VA) verdedigde met lange tanden het decreet. ‘Het is niet perfect, maar een eerbaar compromis, een basis om op voort te werken.’ Tegelijk betreurde Vandaele dat de Mestbank kennelijk niet klaar is om het MAP te doen naleven en vond hij de boetes, die op 250 euro beginnen, ‘veel te laag’.

Tinne Rombouts (CD&V) zei geen weet te hebben van massale fraude of van een omerta in de sector en vroeg de oppositie om haar de bewijzen daarvan te tonen.

Bart Caron (Groen), die zelf vele getuigenissen over gesjoemel verzamelde, vroeg om een onafhankelijk onderzoek naar de malafide praktijken en beloofde als dat er komt zijn bronnen te overhandigen. Maar het amendement met de vraag naar zo’n onderzoek werd weggestemd.

22 mei 2019

Plenaire vergadering Op de agenda: Beraadslaging Hoofdelijke stemming Plenaire vergadering In behandeling in plenaire vergadering. Aangenomen in plenaire vergadering.


  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer