Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mei 2019 13:46 

Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden


Samenwerkingsprotocol met Federale Overheid in kader van compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Koen Van den Heuvel 

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsprotocol goed tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest over de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Het legt afspraken vast over de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest voor de gezamenlijke naleving van de cumulatieregels, vermeld in de Europese Verordening waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden met de interne markt verenigbaar worden verklaard.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer