Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 24 mei 2019 13:49 

Versterking dierenwelzijnscontroles


Op voorstel van minister Ben Weyts

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een besluit goed ter versterking van de controles op het dierenwelzijn zodat een kwaliteitsvolle controle uitgevoerd kan worden. Hiervoor voorziet het besluit een systeem waarbij de dienst Dierenwelzijn beroep kan doen op zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die activiteiten beoefenen die verband houden met controle. Om aangesteld te kunnen worden, moeten deze natuurlijke personen of rechtspersonen een door de minister bevoegd voor dierenwelzijn toegekende erkenning hebben. Het besluit bepaalt de erkenningsvoorwaarden en -procedure en legt ook de voorschriften vast die nageleefd moeten worden bij het uitoefenen van de toegekende opdrachten. Elke erkende dierenarts of rechtspersoon wordt opgenomen op een lijst. De dienst Dierenwelzijn zal dierenartsen of rechtspersonen uit deze lijst aanstellen voor het uitvoeren van de voorziene opdrachten. Tot slot wordt ook de vergoeding voor de toegewezen opdrachten vastgelegd.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer