Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mei 2019 13:52 

Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep


Op voorstel van minister Lydia Peeters en minister Koen Van den Heuvel

Sinds begin mei 2019 worden in Vlaanderen in een toenemend tempo besmettingen met vogelgriep type H3 (laag pathogeen) vastgesteld bij pluimveebedrijven. Er is sprake van abnormaal hoge uitval (sterfte van dieren en verminderen eierproductie), wat atypisch is gezien het om het laag pathogene H3 type vogelgriep gaat. Zowel vermeerderingsbedrijven, bedrijven met leghennen, bedrijven met braadkippen als opfokbedrijven zijn getroffen. De Vlaamse Regering kent daarom principieel een leegstandsvergoeding toe aan pluimveehouders getroffen door het herbevolkingsverbod als gevolg van deze uitbraak van vogelgriep.

De steunregeling kan maar uitwerking krijgen op het moment dat de federale overheid een ruimplicht en een herbevolkingsverbod voor de getroffen bedrijven invoert.

Ook moet de steunregeling door de Europese Commissie getoetst worden aan de geldende staatssteunregels. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan zal het besluit opnieuw aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Na definitieve goedkeuring van dit besluit mag de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw  1,25 miljoen euro overhevelen van de Vlaamse Landmaatschappijbudgetten naar de begroting van het departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer