Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mei 2019 13:52 

Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep


Op voorstel van minister Lydia Peeters en minister Koen Van den Heuvel

Sinds begin mei 2019 worden in Vlaanderen in een toenemend tempo besmettingen met vogelgriep type H3 (laag pathogeen) vastgesteld bij pluimveebedrijven. Er is sprake van abnormaal hoge uitval (sterfte van dieren en verminderen eierproductie), wat atypisch is gezien het om het laag pathogene H3 type vogelgriep gaat. Zowel vermeerderingsbedrijven, bedrijven met leghennen, bedrijven met braadkippen als opfokbedrijven zijn getroffen. De Vlaamse Regering kent daarom principieel een leegstandsvergoeding toe aan pluimveehouders getroffen door het herbevolkingsverbod als gevolg van deze uitbraak van vogelgriep.

De steunregeling kan maar uitwerking krijgen op het moment dat de federale overheid een ruimplicht en een herbevolkingsverbod voor de getroffen bedrijven invoert.

Ook moet de steunregeling door de Europese Commissie getoetst worden aan de geldende staatssteunregels. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan zal het besluit opnieuw aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Na definitieve goedkeuring van dit besluit mag de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw  1,25 miljoen euro overhevelen van de Vlaamse Landmaatschappijbudgetten naar de begroting van het departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping maÔs vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor BelgiŽ (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer