Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 10:24 

Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020


De Vlaamse overheid werkt volop aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. In de komende maanden wordt intensief nagedacht over mogelijke maatregelen die in het Vlaams GLB-plan kunnen worden opgenomen. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Laat uw mening horen vóór 21 juli en vul de vragenlijst in op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk: (www.ruraalnetwerk.be).

www.ruraalnetwerk.be

Sinds de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 is de context van het landbouwbeleid sterk veranderd. Hierop volgde de vraag of het huidige GLB de uitdagingen voldoende had beantwoord. De resultaten die hieruit voort kwamen, werden meegenomen in de nieuwe wetsvoorstellen voor het GLB post 2020 (gepland voor de periode 2021-2027).

In dit nieuwe GLB wordt gestreefd naar een volledig duurzame landbouwsector en vitale plattelandsgebieden. Belangrijk is dat de voedselvoorziening moet gegarandeerd worden en het beleid zoveel mogelijk moet afgestemd zijn op uitdagingen zoals de klimaatverandering en de generatiewissel binnen de landbouw. De Europese landbouwers worden ondersteund om de sector duurzaam en concurrerend te houden.

Nieuw is dat Pijler I (Directe Inkomenssteun en Marktordening) en Pijler II (Plattelandsontwikkeling) samen worden opgenomen in één GLB Strategisch Plan. Elke lidstaat stelt zijn GLB-plan op volgens de behoeften van de lokale landbouwsector en het lokale platteland. Hierbij moet steeds een link gelegd te worden naar de negen specifieke doelstellingen van het GLB (SpD):

-        SpD1: Steun bieden voor een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele unie om voedselzekerheid te vergroten

-        SpD2: Het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder meer door te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering

-        SpD3: De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren

-        SpD4: Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverbetering en tot duurzame energie

-        SpD5: Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht bevorderen

-        SpD6: Bijdragen tot de bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen

-        SpD7: Jonge landbouwers aantrekken en bedrijfsontwikkeling vergemakkelijken in plattelandsgebieden

-        SpD8: De werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw

-        SpD9: De EU-landbouw beter doen inspelen op de maatschappelijk verwachtingen inzake voedsel en gezondheid onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, verspilling en dierenwelzijn.

De Vlaamse overheid werkt volop aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. Het departement gaat ervan uit dat Vlaanderen een eigen regionaal GLB-plan kan indienen, net als onze Waalse collega’s. In februari 2018 hebben we twee brede publieke consultaties gehouden over de noden van de Vlaamse landbouw, het milieu (gelinkt aan landbouw) en het platteland. Het rapport van deze consultaties vindt u op https://ruraalnetwerk.be/glb-2020/rapport-publieke-bevragingen.

In de komende maanden wordt intensief nagedacht over mogelijke interventies die in het Vlaams GLB-plan kunnen worden opgenomen. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Laat uw mening horen vóór 21 juli en vul de vragenlijst in op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk: (www.ruraalnetwerk.be).

De thema’s waarvoor u input kan geven, zijn de volgende:

-        Economische weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector

-        Innovatie binnen de land- en tuinbouwsector

-        Jonge landbouwer

-        Sectorale maatregelen

-        Klimaat

-        Milieu

-        (Bio)diversiteit (gewasdiversiteit en biodiversiteit)

-        Leefbaar platteland

-        Overige

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Vlaams Ruraal Netwerk. Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer