Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 jun 2019 16:23 

Erosie aanpakken


De laatste tijd krijgen we geregeld te maken met hevige regenval. Die veroorzaakt hier en daar overlast door erosie waardoor water en aarde naar lager gelegen gebieden afspoelen. Dat is nadelig voor u als landbouwer, want daardoor gaan uw gewassen, zaaigoed en werk mogelijk verloren en verdwijnt ook de meest vruchtbare laag van uw akker. Maar ook de omgeving kan hier last van ondervinden doordat het w

Voorkomen is beter dan genezen

Het beste is uiteraard om bodemerosie te voorkomen. Op de eerste plaats teelt u best geen gewassen die erg erosiegevoelig zijn. Teelten die zorgen voor een goede bodembedekking tijdens de meest gevoelige periodes, verdienen de voorkeur op erosiegevoelige percelen. Daarnaast kunt u duurzame bodembewerkingstechnieken toepassen, zoals niet-kerende bodembewerking, strip-till en drempels.

Sowieso bent u in het kader van de randvoorwaarden verplicht om aan erosiebestrijding te doen als u rode of paarse percelen hebt. Of uw percelen in die categorie vallen, kunt u checken op het e-loket. Informatie over de te nemen maatregelen vindt u op de webpagina over de randvoorwaarden. Bekijk zeker het filmpje over de randvoorwaarden erosie.

Afspoeling voorkomen

Als landbouwer kunt u de afspoeling van water en modder zoveel mogelijk proberen te voorkomen, door bijvoorbeeld grasbufferstroken of strategisch grasland aan te leggen, al dan niet in combinatie met een erosiedam bestaande uit strobalen. Daarvoor kunt u financiële ondersteuning krijgen als u een beheerovereenkomst bij de VLM afsluit.

Ook bepaalde landschapselementen zoals houtkanten, hagen, heggen en bomenrijen kunnen hier helpen. Ze bevorderen bovendien mee de biodiversiteit langs uw percelen. U kunt deze elementen nu al preventief aanleggen en dan volgend jaar inbrengen als ecologisch aandachtsgebied (EAG) in uw verzamelaanvraag. Voor de huidige campagne kunt u na 31 mei immers geen nieuwe EAG-elementen meer activeren om de vergroeningspremie te krijgen. Voor dergelijke niet-productieve investeringen kunt u overigens een beroep doen op steun uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. Meer informatie vind u op de webpagina over niet-productieve investeringssteun.

Samenwerking met erosiecoördinator of bedrijfsplanner

Om te weten wat de beste aanpak is, kunt u samenwerken met de erosiecoördinator die aangesteld is voor uw gemeente. Die kan u bijstaan en kan het probleem samen met de gemeente en omwonenden bekijken. Hier vindt u de contactadressen. Indien in uw gemeente geen erosiecoördinator actief is, kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsplanner van VLM in uw regio.

Bedrijfsadvies

De bodem is veruit de belangrijkste productiefactor op uw bedrijf. Wilt u als landbouwer-ondernemer advies over welke percelen het meest kwetsbaar zijn en over wat u kunt doen om de bodem te beschermen, vraag dan een gratis bedrijfsadvies aan via KRATOS, raad op maat. De module 8 van het KRATOS-advies geeft u een uitgebreid overzicht van de toestand en mogelijkheden van uw percelen voor wat betreft bodemvruchtbaarheid, -verdichting en bodemerosie. Het advies vraagt u aan via het e-loket.  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer