Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 24 jun 2019 08:14 

Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019


Ontslagnemend Vlaams minister-president Geert Bourgeois laat onderzoeken of de hevige regenval, wateroverlast en hevige rukwinden gedurende de maand juni kan erkend worden als ramp.

"De overvloedige neerslag, de hagel en stormwinden op diverse data tijdens de maand juni 2019, hebben op verscheidene plaatsen ernstige schade aangericht", zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Steden en gemeenten die denken in aanmerking te komen voor een erkenning kunnen een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De erkenning als ramp gebeurt op basis van adviezen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vaststellen of de regenval uitzonderlijk was of niet.

Overvloedige regenval wordt als algemene ramp erkend als het gaat om zware en plotse regen van meer dan 30 liter per vierkante meter per uur of 65 liter per vierkante meter per vierentwintig uur.

Het Algemeen Rampenfonds bevestigt:

Overvloedige regenval en stormwinden tijdens de maand juni 2019:

De overvloedige regenval, de hagel en rukwinden met lokaal karakter, op verschillende data tijdens de maand juni 2019, hebben op diverse plaatsen schade aangericht.

Het Vlaams Rampenfonds heeft de opdracht om te onderzoeken of dit weersfenomeen als een algemene ramp kan worden erkend.

De gemeenten/steden hebben tot 60 dagen nadat het schadelijk weersverschijnsel zich voordeed de tijd om alle info van de schadelijders te verzamelen en door te sturen naar het Vlaams Rampenfonds met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag.

Op basis van deze gegevens wordt het weersfenomeen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering het stormweer erkennen als algemene ramp. Pas na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.  Nieuwsflash
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer