Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 jun 2019 15:18 

Kwaliteitsverschillen in levensmiddelen


De Commissie publiceert vandaag de resultaten van een pan-Europese testcampagne voor levensmiddelen, waaruit blijkt dat sommige identieke of soortgelijke merkproducten qua samenstelling uiteenlopen.

Sinds zijn State of the Union in 2017 is voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, vastbesloten om het probleem van het kwaliteitsverschil bij producten aan te pakken. De Europese Commissie heeft verschillende initiatieven genomen en vandaag een studie gepubliceerd naar aanleiding van tests van voedingsmiddelen die in de hele EU met dezelfde methode werden uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteitsverschillen in de EU. In een studie van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, de eigen dienst voor wetenschap en kennis van de Commissie, werden bijna 1 400 voedingsproducten in 19 EU-landen geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat 9 % van de vergeleken producten een andere samenstelling had, hoewel de voorkant van de verpakking identiek was. Bovendien vertoonde de voorkant van de verpakking van 22% van de producten met een verschillende samenstelling, een grote gelijkenis. De studie liet geen consistent geografisch patroon zien. Op basis van de ontwikkelde nieuwe methode zullen de nationale bevoegde instanties nu in staat zijn elk geval op zichzelf te analyseren, wat nodig is om misleidende praktijken op te sporen die op grond van het EU-consumentenrecht verboden zijn.

Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, en verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek: “Sommige Europeanen ondervinden dat merkvoedingsproducten die zij kopen, anders zijn, en in sommige gevallen slechter dan producten die elders beschikbaar zijn. De Commissie verzocht onze wetenschappers om objectief na te gaan in welke mate er op de eengemaakte markt sprake is van dergelijke verschillen. De resultaten zijn gemengd: enerzijds verheug ik mij erover dat zij geen bewijs hebben gevonden van een kloof tussen Oost- en West-Europa wat de samenstelling van merkvoedingsproducten betreft, maar anderzijds ben ik bezorgd over het feit dat zij hebben vastgesteld dat tot een derde van de geteste producten qua samenstelling uiteenloopt, hoewel het om identieke of soortgelijke merkproducten gaat.”

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Er mag geen sprake zijn van dubbele standaarden op de Europese eengemaakte markt. Met de nieuwe wetgeving ter bestrijding van kwaliteitsverschillen en ter versterking van de bevoegdheden van consumenteninstanties, beschikken we over de nodige instrumenten om een einde te maken aan deze praktijk. De Europese consumenten zullen dan hun aankopen kunnen doen met het volste vertrouwen dat zij kopen wat zij zien.”

Belangrijkste bevindingen

In de studie werden 1 380 monsters van 128 verschillende levensmiddelen uit 19 lidstaten onderzocht. De steekproef is echter niet representatief voor de grote verscheidenheid van levensmiddelen op de EU-markt. Uit de studie is het volgende gebleken:

  • de samenstelling stemde in de meerderheid van de gevallen overeen met de wijze waarop de producten werden aangeboden: 23 % van de producten had een identieke voorkant van de verpakking en een identieke samenstelling, en bij 27 % van de producten werd de verschillende samenstelling in verschillende EU-landen aangeduid met een andere voorkant van de verpakking.
  • 9 % van de producten die in de hele EU als dezelfde producten werden aangeboden, had een andere samenstelling: bij deze producten had de verpakking een identieke voorkant, hoewel de producten een andere samenstelling hadden.
  • daarnaast had 22 % van de producten die op een soortgelijke wijze werden aangeboden, een andere samenstelling: bij deze producten had de verpakking een soortgelijke voorkant, hoewel de producten een andere samenstelling hadden.
  • er is geen sprake van een consistent geografisch patroon in het gebruik van dezelfde of soortgelijke verpakking voor producten met een andere samenstelling. Bovendien houdt het verschil in samenstelling van de geteste producten niet noodzakelijk een verschil in productkwaliteit in.

Maatregelen van de Commissie op dit gebied

Nadat de voorzitter van de Commissie, Jean-Claude Juncker, het probleem van het kwaliteitsverschil bij producten aan de orde had gesteld in zijn State of the Union in 2017, heeft de Europese Commissie verschillende initiatieven genomen door:

  • via wetgeving in het kader van de onlangs goedgekeurde “new deal” voor consumenten te verduidelijken wanneer een kwaliteitsverschil bij producten een misleidende praktijk is;
  • een gemeenschappelijke methode voor het testen van levensmiddelen vast te stellen;
  • een aantal richtsnoeren uit te vaardigen om de nationale autoriteiten te helpen de EU-wetgeving inzake consumenten en levensmiddelen toe te passen;
  • meer dan 4,5 miljoen EUR uit te trekken om dit probleem op te lossen;
  • producten in de hele EU te testen met dezelfde methode om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteitsverschillen tussen producten.

Volgende stappen

De Europese Commissie lanceert vandaag een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen met een totaal budget van 1,26 miljoen EUR ter versterking van de capaciteit van consumentenorganisaties om producten te testen en potentieel misleidende praktijken in kaart te brengen. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 6 november 2019 worden ingediend.

Achtergrond

Volgens de EU-wetgeving kan het in de handel brengen van een product als zijnde identiek aan een product dat in een andere lidstaat in de handel wordt gebracht, terwijl de samenstelling of de eigenschappen van dat product zonder rechtmatige en objectieve redenen aanzienlijk anders zijn, de consumenten op oneerlijke en illegale wijze misleiden.

De door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie uitgevoerde studie beschrijft de situatie op de markten van de negentien deelnemende lidstaten in de periode waarin de enquête werd gehouden (november-december 2018). De testcampagne maakte deel uit van de reactie van de Europese Commissie op de bezorgdheid over kwaliteitsverschillen bij levensmiddelen. De producten werden geselecteerd op basis van voorstellen van lidstaten, naar aanleiding van klachten bij consumentenbeschermingsautoriteiten of -organisaties.

Het testen was gebaseerd op een geharmoniseerde methode die in samenwerking met de lidstaten door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek is ontwikkeld. Deze methode maakt het mogelijk producten in de hele EU op een vergelijkbare manier te bemonsteren, te testen en gegevens te interpreteren. Alle EU-lidstaten werd verzocht informatie te verzamelen over de samenstelling van de geselecteerde levensmiddelen die op hun markten werden aangeboden. Negentien EU-lidstaten hebben informatie verstrekt over 113 merkproducten en 15 huismerkproducten. Deze analyse is in eerste instantie gebaseerd op informatie van de productetiketten en de uiterlijke verschijningsvorm van de producten op de voorkant van de verpakking.

Het vandaag gepubliceerde verslag zal een betere basis vormen voor de bespreking van de kwaliteitsverschillen in de EU. Er zijn echter verdere stappen en onderzoek nodig om de beoordeling representatiever te maken en het verband tussen samenstelling en kwaliteit beter te begrijpen.

De volgende lidstaten hebben aan de enquête deelgenomen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Polen, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

Meer informatie

Kwaliteitsverschillen in levensmiddelen: vragen en antwoorden

State of the Union-toespraak van voorzitter Juncker

Resultaten van de testcampagne in de hele EU: verslag

Resultaten van de testcampagne in de hele EU: bijlage

Oproep tot het indienen van voorstellen

Achtergrond kwaliteitsverschillen in levensmiddelen  Nieuwsflash
 
Nog ruim 70% aardappelen in de grond in Nederland, BelgiŽ idemLees meer
 
 
Hardnekkige verdichting onder akker- en graslandenLees meer
 
 
VoederstrategieŽn in de strijd tegen de klimaatverandering Lees meer
 
 
Sneltest voor bacteriŽle verontreiniging in voeding Lees meer
 
 
Hoe verteerbaar zijn de celwanden van kuilmaÔs? Lees meer
 
 
Innovatieportaal van SmartAgriHubs Lees meer
 
 
Ondersteuning teeltdiversificatie en nieuwe afzetmarkten hardfruitsectorLees meer
 
 
Fruit- en sierteelt - Bacterievuur BacterievuurLees meer
 
 
Rooidemo SESVanderHave-HolmerLees meer
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt bouwversoepeling in landschappelijk waardevol landbouwgebied Lees meer
 
 
Mestbank pakt overtredingen in teeltvrije zone strenger aan Lees meer
 
 
Hittegolf - Impact op dierenwelzijn, melk- en vleesproductie Lees meer
 
 
Kerngroep Vlaamse Brexit Taskforce overlegtLees meer
 
 
Droogte zomer 2019 - Conjunctuurbarometer najaar 2019: pessimisme voor de toekomstLees meer
 
 
40 % VLIF-steun voor windturbines en voor bovengemiddelde klimaatinvesteringen Lees meer
 
 
Ondernemersvertrouwen op het laagste niveau in drie jaarLees meer
 
 
Precisielandbouw bevorderen via een veilige en krachtige rekenomgeving Lees meer
 
 
Hippe knollen met niet-zo-hippe ziektes?Lees meer
 
 
Minister Demir weigert megastal in BorgloonLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van PARAAT in diverse teelten Lees meer
 
 
VS legt extra heffingen op onder meer kaas uit BelgiŽ opLees meer
 
 
EfficiŽnter F1-hybriden maken in cichoreiLees meer
 
 
Milcobel en ILVO werken samen aan verlaging CO2-uitstoot door melkveeLees meer
 
 
Arealen wintergranen en aardappelen in opmars Lees meer
 
 
Boerenzoon Bart Dochy uit Ledegem hoofd van commissie landbouwLees meer
 
 
Kerncijfers 2019: Kijk naar de feiten Lees meer
 
 
Op zoek naar schone luchtLees meer
 
 
Gevolgen van de lage waterstand van de MaasLees meer
 
 
Overlast van everzwijnen in Limburg en de Antwerpse KempenLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de antimelkcampagne op bussen en trams van De LijnLees meer
 
 
Zonnepark goed voor biodiversiteit Lees meer
 
 
Aardappelbewaring zonder CIPC Lees meer
 
 
Bestrijding rundertuberculoseLees meer
 
 
Polish potato season very challenging, shortages made imports necessary Lees meer
 
 
Eerste vergadering MEP Horse Group Lees meer
 
 
Spirulina als eiwitvervangerLees meer
 
 
Draaiboek insectenkweek op een witloofbedrijfLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de aanstellingsprocedure van gouverneurs Lees meer
 
 
Aardappelbewaring Ö naar nieuwe tijden vanaf het seizoen 2020-2021 Lees meer
 
 
31/10 is laatste dag om MAP 6-vanggewassen aan te geven Lees meer
 
 
EU vecht Colombiaanse antidumpingheffingen op diepvriesfriet aanLees meer
 
 
Terugbetaling van de inhouding voor financiŽle disciplineLees meer
 
 
EU trade agreementsLees meer