Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 jul 2020 17:33 

Welzijn konijnen in fokkerijen


Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over het welzijn van konijnen in fokkerijen. Dit besluit vervangt het koninklijk besluit van 29 juni 2014 over het welzijn van konijnen in fokkerijen én past de regelgeving over het welzijn van konijnen aan volgens het advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn van 25 april 2018. Dit betekent meer concreet dat de door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn voorgestelde minimumnormen voor de huisvesting van mannelijke en vrouwelijke fokkonijnen enerzijds, en vleeskonijnen anderzijds, in het besluit werden overgenomen. Tevens werd groepshuisvesting verplicht gemaakt voor voedsters, met dien verstande dat de exacte periode hiervan nader door Vlaamse Regering moet bepaald worden  op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.      Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer