Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 16 okt 2020 17:13 

Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems


Het voorontwerp van Programmadecreet bij de begroting 2021 voegt kostenefficiëntie toe als leidend principe aan het bestedingskader van het Klimaatfonds. De SALV waardeert dat dit principe ingebouwd zal worden in de cofinanciering van projecten die doelstellingen voor broeikasgasreductie en landgebruik vooropstellen (LULUCF).
Koolstofvastlegging in landbouwbodems is kostenefficiënt en heeft veel potentieel. Deze praktijken hebben bovendien een positieve invloed op onder andere de bodemwaterhuishouding, biodiversiteit en erosie. Het vooropgestelde bestedingskader lijkt geen rekening te houden met deze bijkomende relevante maatschappelijke baten. De SALV vraagt om deze beleidskeuze te verduidelijken.
De adviesraad wil ook tijdig betrokken worden bij het aangekondigde uitvoeringsbesluit dat de Vlaamse Regering hierover voorbereidt.
Natuurpunt en BBL onthouden zich bij dit advies.

Bestanden beschikbaar voor download:
Brief (145.5 Kb)


  Nieuwsflash
 
Nieuwe everzwijnenplan Lees meer
 
 
Schade aan woningen door verdroging van kleigrondLees meer
 
 
Minerale bemestingsproducten voor betere waterkwaliteitLees meer
 
 
HULDEBOEK Ė 100 JAAR ďAlgemeen Belgisch VlasverbondĒ van de drukpersLees meer
 
 
Nieuw GLB: inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet Lees meer
 
 
Digitale ontmoetingen worden blijvers in exportpromotie VLAM Lees meer
 
 
27 landbouwministers nemen standpunt in over GLBLees meer
 
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Statistisch overzicht BelgiŽ pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer