Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 nov 2017 15:58 

Neem deel aan Camprevent


Op 1 januari 2018 start ILVO – met ondersteuning van DGZ – een nieuw project onder de naam ‘Camprevent’. Dit project beoogt verhoogde bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven ter reductie van Campylobacter.

Het doel hiervan is via eenvoudige bioveiligheidsmaatregelen de insleep van deze bacterie in vleeskuikentomen te verminderen waardoor deze op slachtleeftijd Campylobacter-vrij zijn of minder besmet zijn met deze bacterie.

Voor dit project zoeken we enthousiaste pluimveehouders die zich willen engageren in dit project en bij wie we gedurende meerdere rondes de braadkippen mogen opvolgen. Gebaseerd op deze resultaten ontvangt u vervolgens een bioveiligheidsprotocol op maat van uw bedrijf, dat opnieuw geëvalueerd zal worden door stalen te nemen van de kuikens.

Het CAMPREVENT-project wordt gefinancierd door het FOD met als partners Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Faculteit Diergeneeskunde – UGent, Diergezondheidszorg Vlaanderen en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Dit project heeft als doel om risicofactoren voor Campylobacter insleep op braadkippenbedrijven die reeds beschreven zijn in de literatuur te gaan toetsen op Belgische braadkippenbedrijven om zo een correct beeld te krijgen van wat de meest belangrijke risicofactoren zijn.

Aanpak

Tijdens het project wordt een moleculair-epidemiologische studie uitgevoerd door 60 tomen (afkomstig van 15 bedrijven) op te volgen met wekelijkse staalnames van de kippen (mestdroppings) en het opsporen van mogelijke risicofactoren tot de kippen Campylobacter positief worden of tot slachtleeftijd. Dit moet leiden tot een ontwerp van een verhoogd bioveiligheidsprotocol met punten waarop de pluimveehouder zich kan baseren om de kans op Campylobacter-insleep te reduceren. Op dezelfde bedrijven zal dit ontwerp bioveiligheidsprotocol vervolgens geïmplementeerd en grondig geëvalueerd worden door de haalbaarheid van de maatregelen na te gaan en opnieuw stalen te nemen van de braadkippen en eventuele risicofactoren. Dit zal uiteindelijk leiden tot een efficiënt en praktisch toepasbaar protocol. Dit protocol zal gecommuniceerd worden naar de pluimveehouders via een poster of praktische handleiding. Tevens zal een korte film gemaakt worden waarin heel eenvoudig en visueel uitgelegd wordt hoe een verhoogde bioveiligheid kan leiden tot een kleinere kans op Campylobacter insleep.

Indien u interesse hebt in dit project en deelname overweegt, kan u contact opnemen met geertrui.rasschaert@ilvo.vlaanderen.be (09/272.30.89) of philippe.gelaude@dgz.be (078 05 05 23). We brengen u dan een bezoekje om het project verder in detail uit te leggen. Anonimiteit is verzekerd.

Tot slot kan dit project u enkel voordelen opleveren, aangezien een goed werkend bioveiligheidsprotocol ook een garantie is tegen andere ziekten.

Meer informatie over Campylobacter en het proceshygiënecriterium leest u hier.  Nieuwsflash
 
Decreet over de programmatische aanpak stikstof (publicatie BS)Lees meer
 
 
Afval op het strand voornamelijk plastic zwerfvuil en bouwafval Lees meer
 
 
Herziening administratieve verplichtingen rond registratie van landbouwpachtenLees meer
 
 
Waalse regering en landbouwers bereiken akkoord over administratieve vereenvoudigingLees meer
 
 
Colruyt gaat nog meer betalen voor rundsvleesLees meer
 
 
Waalse boeren komen op 26 februari opnieuw met tractoren naar BrusselLees meer
 
 
Brussels gewest beschermt nieuwe reeks Natura 2000-gebieden met beheerplanLees meer
 
 
Mesterapport 2023Lees meer
 
 
Achteruitgaande waterkwaliteit mag niet op de kap van de boer terechtkomen! Lees meer
 
 
Overleg Vlaamse Regering (VR) met landbouworganisaties Lees meer
 
 
De toelatingen van producten op basis van prosulfocarb zijn geschorst Lees meer
 
 
West-Vlaanderen stelt aanpak en visie over landschappelijke integratie in het buitengebied scherp Lees meer
 
 
Huidige Europese regelgeving belemmert doelsturing natuurinclusieve landbouw Lees meer
 
 
Evaluatie van de Belgische aardappelvoorraden op 1 februari 2024 Lees meer
 
 
AGROECOLOGY-oproep 2024 gelanceerd Lees meer
 
 
Crispr-Cas: meerdere potentiële plaaggevoeligheidsgenen tegelijk aanpassen in aardappelenLees meer
 
 
Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatieLees meer
 
 
Boerenbetogingen: De boer op met JoLees meer