Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Akkerbouw
Bloemen en planten
Diverse
Groenten en fruit
Veehouderij
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Markten

1 item in deze categorie.
 vandaag: 27 jan 2023 geen items 
 gisteren: 26 jan 2023 geen items 
 laatste week: 20 jan 2023 - 26 2023 geen items 
 2 weken geleden: 13 jan 2023 - 20 2023 1 item 

Juist nu voorstellen voor markt- en prijsbeleid (17:02)

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat voor een echt perspectief voor boeren een fatsoenlijk markt en prijsbeleid voor akkerbouwproducten noodzakelijk is. Ons hieronder beschreven voorstel voor markt en prijsbeleid richt zich met name op de bul kproducten en dan met name de bewaarbare, ‘stapelbare’ producten: granen, olie en eiwithoudende zaden, suiker, melkpoeder. Stabiele prijzen voor deze producten vormen dan een voldoende stevige bodem onder de gehele landbouwproductie. Daarnaast is er voor alle producten een gelijk speelveld nodig binnen en buiten Europa, ook wat betreft productiemethode. Verder moeten langjarige contracten worden ingevoerd voor vergoeding van groene en blauwe diensten, veel langer dan de huidige GLB periode van max. 6 jaar. Dit is met name van groot belang voor het verdienvermogen van extensiverende boeren.

Lees meer

  Nieuwsflash
 
Stikstofarrest: sterke daling aanvragen en vergunningen landbouwbedrijvenLees meer
 
 
De actuele temperatuursom als hulpmiddel bij het bemesten Lees meer
 
 
Kunnen bossen zeewier in zee de aarde redden? Lees meer
 
 
C4 voor DemirLees meer
 
 
Schade door vorst (oa in bieten): vaststelling vereist!Lees meer
 
 
De landbouw is een deel van de oplossing voor de klimaatcrisisLees meer
 
 
De aanpak van de erosieproblematiek Lees meer
 
 
Het Mestrapport 2022 en het verlies van de Vlaamse derogatieLees meer
 
 
Compensatiemaatregelen Ventilusproject Lees meer
 
 
FAVV mag crisisreserve volledig gebruiken tegen vogelgriep Lees meer
 
 
EU beschermt bijen en vlindersLees meer
 
 
VMM: ""Uitstoot die bedrijven rapporteren verklaart niet de hoge concentraties die wij meten” Lees meer
 
 
24 wolven in België, waarvan 13 in VlaanderenLees meer
 
 
Oproep aan Russen om voedselexport niet langer te belemmeren Lees meer
 
 
Jaagoppervlakte in Vlaanderen gaat licht achteruitLees meer
 
 
Ventilus: versneld ondergronds aanleggen van 150 kV- en 70 kV-hoogspanningslijnen Lees meer
 
 
Bebossing, ontbossing en boscompensatie - Evolutie Lees meer
 
 
Is Vlaanderen nu klimaatrobuuster dan 5 jaar geleden? Lees meer
 
 
Rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers Lees meer
 
 
Faillissementen 2022: resultaten lopen uiteen volgens regioLees meer
 
 
Studievergaderingen en webinars: voedergewassen en veehouderij 2023 Lees meer
 
 
Resultaten rassenproef bloemkool zomerteelt 2022Lees meer
 
 
Geďntegreerde bestrijding van Verticillium in vlas Lees meer