Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Distributie
Eetgewoonte
Horeca
Producten
Voedselveiligheid
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Voeding

1 item in deze categorie.
 vandaag: 24 jul 2021 geen items 
 gisteren: 23 jul 2021 geen items 
 laatste week: 17 jul 2021 - 23 2021 1 item 

Plan Vlaamse Veerkracht: Bestedingskader middelen projectoproep ‘Realisatie Eiwitstrategie’ (08:58)

In het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ omvat het project ‘Realisatie Eiwitstrategie’ een enveloppe van 4 miljoen euro relancemiddelen voor samenwerkingsprojecten om het eiwitaanbod in Vlaanderen te verduurzamen (onder andere water- en klimaatvriendelijker maken) en te verbreden.

Lees meer

 2 weken geleden: 10 jul 2021 - 17 2021 geen items 
  Nieuwsflash
 
Ook na de ombouw R4 West en Oost (R4WO) route voor het landbouwverkeerLees meer
 
 
Erkende ramp droogte 15 maart - 15 september 2021: schadedossier indienenLees meer
 
 
Wateroverlast en onweders juni-juli 2021 ook grote impact op groenteteeltLees meer
 
 
Vlaamse agrohandel 2020Lees meer
 
 
Maaien tussen de plassen door Lees meer
 
 
Overvloedige regenval juni-juli 2021: versnelde evaluatie van brede weersverzekering en RampenfondsLees meer
 
 
Inbreuken op het Natuurdecreet in landbouwgebied - Handhavingsbeleid Lees meer
 
 
Geldigheidsduur van de analyseresultaten organisch koolstofgehalte en zuurtegraad (randvoorwaarden)Lees meer
 
 
Loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen Lees meer
 
 
Corona en heropleving economieLees meer
 
 
Potentieel van artificiële intelligentie in Europa Lees meer
 
 
Dalende koolstofvoetafdruk van de Vlaamse melk Lees meer
 
 
Impact van te grote hoeveelheden PFOS in Vlaamse waterlopen op landbouwgrondLees meer
 
 
Rapport van de Europese Rekenkamer over het Europese landbouwbeleid Lees meer
 
 
Voedseltop VNLees meer
 
 
Ondersteuning van Vlaamse duurzame wijnbouw Lees meer
 
 
Extra beschermingsmaatregelen tegen slechte weersomstandigheden in de kersenteeltLees meer
 
 
Parlementaire vraag over de reductie van het aardappelareaal Lees meer
 
 
Sociale voorwaarden in het nieuwe GLBLees meer
 
 
Nulbemesting - Ontheffing Lees meer
 
 
Protocol asbestafbouwbeleid voor de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Advies besluit Vlaamse Regering biologische productie en etikettering Lees meer
 
 
120 miljoen euro extra voor Vlaamse onderzoeksinfrastructuur uit Vlaams relanceplan Lees meer
 
 
Webinar droogte Lees meer
 
 
Nieuw: e-loket wateronttrekkingen Lees meer
 
 
Nieuwe resultaten grondwaterstanden (rapport juli 2021) Lees meer