Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 jun 2018 03:39 

De douane stoomt zich klaar voor een nakende Brexit


De Algemene Administratie van de Douaneen Accijnzen (AAD&A) doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven.

Om tot een coherente en efficiënte aanpak te komen op Europees niveau, pleegt de Belgische douane op frequente basis overleg met de buurlanden. Ook met de Europese Commissie vindt er regelmatig overleg plaats waar de uitdagingen inzake de organisatie en operationele uitvoering na de Brexit worden aangekaart. De onderhandelingen en de uitwerking van operationele oplossingen gebeuren immers op Europees niveau om het level playing field tussen de verschillende lidstaten te verzekeren.

Op Belgisch niveau werden reeds berekeningen gemaakt van de nood aan bijkomende douaniers en investeringen om het huidige niveau van dienstverlening van de AAD&A te blijven garanderen. Een exacte bepaling van het aantal bijkomende aanwervingen is afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Om een dynamisch antwoord te bieden op de resultaten van deze onderhandelingen zal de AAD&A deze extra aanwervingen in het kader van de Brexit spreiden over verschillende golven. Momenteel is de selectieprocedure opgestart voor een eerste golf van 141 bijkomende douaniers. De effectieve aanwerving is voorzien voor het najaar van 2018, waardoor de nieuwe douaniers opgeleid zullen zijn tegen april 2019.

Intern heeft de AAD&A een comité opgericht dat zich buigt over de opvolging van de operationele uitrol van de bijkomende infrastructuur en personeel inzake Brexit en worden tests uitgevoerd om de performantie van de ICT-omgeving te blijven garanderen.

Gezien de niet te onderschatten impact van de Brexit op onze logistieke centra, zoals havens en luchthavens, heeft de AAD&A dan ook op frequente basis contact met hen. Zo neemt de AAD&A deel aan overlegmomenten met het Havenbedrijf van Zeebrugge en enkele keyplayers om Brexit-issues te bespreken.

Om bedrijven die voordien nog niet in contact kwamen met bepaalde douaneregelingen op weg te helpen, heeft de AAD&A verscheidene productfiches opgesteld. Deze productfiches bieden hapklare informatie over bepaalde douanevergunningen en -vereenvoudigingen die nuttig kunnen zijn in het kader van een Brexit-scenario. Zij geven de voordelen, de doelgroepen, de basiscondities en bepaalde aandachtspunten weer over regelingen zoals onder andere “bijzondere bestemming”, “opslag”, “Tijdelijke opslag”,... Om nog beter in te spelen op de doelgroep van de Brexit zijn deze fiches niet alleen in de landstalen beschikbaar maar ook in het Engels. U kan hierover meer informatie terugvinden op de Engelstalige pagina van de AAD&A. (https://finance.belgium.be/en/customs_excise).

De AAD&A zet ook in op sensibilisering door het organiseren van infosessies samen met de Kamers Van Koophandel, met FIT en AWEX. Aan de hand van deze infosessies en de publicatie van productfiches op onze website, tracht de AAD&A ook KMO’s zonder ervaring inzake uitvoerprocedures te ondersteunen in hun voorbereidingen op een Brexit. Het is immers aangewezen dat ook deze bedrijven zich wapenen tegen de impact van de Brexit op hun logistieke processen. Het is raadzaam om nu reeds de webpagina “Brexit” (https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit) te raadplegen. Deze webpagina van de AAD&A omvat de meest gestelde vragen rond de Brexit op vlak van douane, accijnzen en btw bij uitvoer en kondigt infomomenten aan. Voor bijkomende vragen of suggesties betreffende de Brexit kan er steeds contact opgenomen worden met een medewerker van de dienst Economische Ondersteuning (da.mf.es@minfin.fed.be).

Ook op de Exportbeurs van Flanders Investment & Trade van 12 t.e.m. 14 juni 2018 staan medewerkers klaar om alle vragen rond de Brexit te beantwoorden. Neem dus gerust een kijkje!  Nieuwsflash
 
HerfstLees meer
 
 
Met een aandeel van 52% is de VS nu de grootste leverancier van sojabonen aan de EU Lees meer
 
 
Staes pleit als rapporteur ‘commissie pesticiden’ voor meer transparantie Lees meer
 
 
Minder graangewassen en nijverheidsgewassen in 2018 Lees meer
 
 
Elke schakel in de voedselketen heeft recht op eerlijke handelspraktijken Lees meer
 
 
Varkenspest: Francesco Vanderjeugd dringt aan op spoedig overleg met alle niveaus Lees meer
 
 
Vraag om uitleg over deeltijdse landbouw Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de erkenning van de droogte van 2 juni tot 6 augustus als landbouwrampLees meer
 
 
Krimpende areaal landbouwgrond en de stijgende prijsLees meer
 
 
Minder methaan, meer melk en meer rendabiliteit door langere leefbaarheid melkvee Lees meer
 
 
Methaanuitstoot van de Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderenLees meer
 
 
Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komstLees meer
 
 
Droogtemaatregelen: EC voorziet in bijkomende versoepelingen voor groenbedekkers Lees meer
 
 
Antwerpen organiseert "Best Sommelier of the World" wedstrijd 2019Lees meer
 
 
Mestcontrole: hoe werkt een bedrijfsdoorlichting? ​ ​Lees meer
 
 
Win-win: ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel versterkt landbouw en natuur ​ Lees meer
 
 
Noordwest Europese aardappeloogst geschat op minder dan 24,0 miljoen ton Lees meer
 
 
Studiedagen, vergaderingen en demo'sLees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer