Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 sep 2018 20:25 

Nieuw emissieproject wil ammoniakuitstoot aan de bron aanpakken


Pluimveebedrijven gebruiken vaak end-of-pipe technieken om de ontstane uitstoot naar de omgeving te reduceren. Het project ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’ draait de rollen om en probeert het ontstáán van de ammoniakemissie te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

pluimveeDe pluimveesector wordt met steeds strengere eisen geconfronteerd, ook voor wat het milieu betreft. Ammoniakreductie is iets waar de pluimveehouder sterk mee bezig is. ILVO probeert nu, samen met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt, de boer handvaten aan te reiken om die uitstoot reeds van bij de bron aan te pakken.


Ammoniakvorming kan worden gereduceerd door de stikstofexcretie te verminderen of door ervoor te zorgen dat de kippen drogere mest produceren. In het project zullen hiervoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld met focus op voeding, inrichting en ventilatie. Wat voeder betreft zal onder andere bestudeerd worden of een verdere verlaging van het ruweiwitgehalte haalbaar en effectief is. Wat inrichting betreft wordt onderzocht of de drinkvoorzieningen kunnen worden aangepast. Wat ventilatie betreft, tot slot, wordt gekeken of via aanpassingen aan het -regime of -patroon in de stal de mest droger kan worden gemaakt.

Er zal afgetoetst worden hoe de sector staat tegenover mogelijke nieuwe strategieën. De beste praktijken zullen op een 8-tal commerciële pilootbedrijven worden getest. Parameters als zoötechnische prestaties, strooiselkwaliteit en voetzoollaesies zullen tijdens deze testen worden opgevolgd.

Het uiteindelijke doel is om makkelijk implementeerbare en efficiënte strategieën te ontwikkelen die het ontstaan van ammoniak effectief reduceren op het pluimveebedrijf. Belangrijk hierbij is dat deze geen negatieve gevolgen hebben op de dierprestaties, economisch haalbaar zijn voor en gedragen worden door de hele sector. Ook zal een vereenvoudigde meetmethode aangeleverd worden zodat de ammoniakemissie of reductie na implementatie van een strategie bepaald kan worden.

Project: Kuikemis
Looptijd: 2018-2022
Financiering: LA-traject
Samenwerking: Proefbedrijf Pluimveehouderij, Innovatiesteunpunt
Contact: evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.bepeter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Aanhoudende en hevige regenval: HAK waarschuwt voor schaarsteLees meer
 
 
Erkenning als RAMP: hevige regenval juni/juli/aug 2021 en overstromingen juni/nov/dec 2021 Lees meer
 
 
VLM roept landbouwers op om tijdig beheerovereenkomsten aan te vragen Lees meer
 
 
Duijndam Machines maakt tweedehands machines populair Lees meer
 
 
Sprinkhanen, krekels en zijderupsen: Singapore erkent 16 insectensoorten als voedsel Lees meer
 
 
Agrometeorologisch bericht Lees meer
 
 
We nemen afscheid van de heer Roger LonckeLees meer
 
 
Aardappelen zijn de vaakst gegeten maaltijdbegeleider Lees meer
 
 
Erkenning stormwinden en rukwinden 3/1/2024 als rampLees meer
 
 
Uitgebreide procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingsbesluit Lees meer
 
 
Beregenen met oppervlaktewater? Vergeet het onttrekkingsticket niet! Lees meer
 
 
De Under-Cover overkapping ook in land- en tuinbouwLees meer
 
 
Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app Lees meer
 
 
Fors minder wintertarwe door de natte weersomstandighedenLees meer
 
 
Nog nooit zoveel onzekerheid voor de aardappelteeltLees meer
 
 
Melding opkomstproblemen aardappelen tot 31/7Lees meer
 
 
Tweede editie van Gault&Millau Belgische Wijngids en Belgian Wine Awards 2024Lees meer
 
 
Koester publieke landbouwgrond Lees meer
 
 
Aardappelindustrie: recordwinsten voor de industrie, peanuts voor de boerenLees meer
 
 
Denemarken introduceert als eerste land ter wereld koolstoftaks voor landbouwers Lees meer
 
 
Lager nitraatresidu in de bodem in 2023 Lees meer