Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 nov 2018 17:38 

Aardappeloogst continentaal Noord-West-Europa minimaal 20% lager


De totale consumptieaardappeloogst in vier van de vijf belangrijkste aardappelproducerende landen in de EU wordt op zijn minst 20% lager ingeschat dan vorig jaar en zal ruim onder de 20 miljoen ton bruto uitkomen. Deze schatting wordt gemaakt door de NEPG.

De geschatte oogst is alleen gebaseerd op continentaal Europa. Voor Groot-Brittannië zullen de eindresultaten tegen het einde van dit jaar beschikbaar zijn, aangezien de oogst daar nog steeds gaande is. In alle grote vier aardappellanden is er een enorme variatie tussen geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde velden, maar ook tussen variëteiten of locaties. Proefrooiingen laten opbrengsten zien tussen 18 en 80 ton per ha.
De gemiddelde opbrengsten in de vier landen zijn de laagste sinds vele jaren, en 13,1% lager dan het gemiddelde over 5 jaar. Het areaal voor de vijf landen steeg dit jaar met 1% naar 595.587 hectare.

België
In België is de werkelijke schatting 38,1 ton per ha, een daling van 29% ten opzichte van vorig seizoen en 24% minder dan het gemiddelde over 5 jaar. Niet alleen het ras Bintje presteerde minder, maar ook de meer gangbare verwerkingsrassen. Het is belangrijk op te merken dat niet meer dan 3% van het totale Belgische aardappelareaal wordt geïrrigeerd.
De andere landen rapporteren 14 tot 20% minder opbrengsten.

Kwaliteit
Niet alleen het totale volume is lager, maar ook de knollen zijn kleiner. Belangrijkste kwaliteitsprobleem dit jaar is doorwas met als gevolg, lage drogestofgehaltes, drijvers, glazige aardappelen en glaskoppen. Deze problemen zijn vooral van invloed op het ras Bintje, maar ook andere belangrijke frites- en tafelrassen vertonen vergelijkbare problemen, echter in mindere mate. Deze kwaliteitsproblemen brengen grote problemen met zich mee voor zowel telers, handelaren en verwerkers in de vorm van extra kosten voor het sorteren, wassen, uitzouten, etc. Het gevolg hiervan is hogere tarra en lagere rendementen in de verwerking. Om deze redenen schat de NEPG in dat de uiteindelijke totale netto opbrengst, geschikt voor verwerking en de verse tafelaardappelmarkt, extreem laag en wel eens het laagst van de afgelopen 10 jaar zou kunnen zijn.
Aangezien de vraag van de verwerkende industrie sinds 2012 met 15% is toegenomen, is het duidelijk dat de huidige en verwachte vrijemarktprijzen op een hoog niveau zullen blijven. De NEPG zal aan het eind van dit jaar de laatste oogstcijfers inclusief Groot-Brittannië publiceren.

Seizoen 2019
De eerste indicaties over de contractprijzen voor vroege rassen voorspellen een aanzienlijke stijging. Er worden grote vraagtekens gezet omtrent voldoende beschikbaarheid van pootgoed en tenslotte worden er steeds meer beperkingen opgelegd aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot hogere kosten en risico’s voor de teler.  Nieuwsflash
 
Over de droogteLees meer
 
 
Droogtetoestand in België Lees meer
 
 
Zalando voor foodies en hobbykoks Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Nota aan het Overlegcomité: 'Negatieve stemming Brits Lagerhuis over Brexit-akkoord' Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Brexit: no-dealLees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Droogte maar 34% meer jobs in waterintensieve sectorenLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Nóg strengere regels voor pesticidengebruik in Europa Lees meer
 
 
Subsidies en alternatieven voor luchtwassers Lees meer
 
 
Economische gevolgen voor de pluimveehouderij van een verbod op verrijkte kooienLees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer
 
 
ERkende kredietinstellingen voor het VLIFLees meer
 
 
Demonstratieprojecten duurzame landbouwLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende steun voor innovaties in de landbouwLees meer