Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 06 nov 2018 17:38 

Aardappeloogst continentaal Noord-West-Europa minimaal 20% lager


De totale consumptieaardappeloogst in vier van de vijf belangrijkste aardappelproducerende landen in de EU wordt op zijn minst 20% lager ingeschat dan vorig jaar en zal ruim onder de 20 miljoen ton bruto uitkomen. Deze schatting wordt gemaakt door de NEPG.

De geschatte oogst is alleen gebaseerd op continentaal Europa. Voor Groot-Brittannië zullen de eindresultaten tegen het einde van dit jaar beschikbaar zijn, aangezien de oogst daar nog steeds gaande is. In alle grote vier aardappellanden is er een enorme variatie tussen geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde velden, maar ook tussen variëteiten of locaties. Proefrooiingen laten opbrengsten zien tussen 18 en 80 ton per ha.
De gemiddelde opbrengsten in de vier landen zijn de laagste sinds vele jaren, en 13,1% lager dan het gemiddelde over 5 jaar. Het areaal voor de vijf landen steeg dit jaar met 1% naar 595.587 hectare.

België
In België is de werkelijke schatting 38,1 ton per ha, een daling van 29% ten opzichte van vorig seizoen en 24% minder dan het gemiddelde over 5 jaar. Niet alleen het ras Bintje presteerde minder, maar ook de meer gangbare verwerkingsrassen. Het is belangrijk op te merken dat niet meer dan 3% van het totale Belgische aardappelareaal wordt geïrrigeerd.
De andere landen rapporteren 14 tot 20% minder opbrengsten.

Kwaliteit
Niet alleen het totale volume is lager, maar ook de knollen zijn kleiner. Belangrijkste kwaliteitsprobleem dit jaar is doorwas met als gevolg, lage drogestofgehaltes, drijvers, glazige aardappelen en glaskoppen. Deze problemen zijn vooral van invloed op het ras Bintje, maar ook andere belangrijke frites- en tafelrassen vertonen vergelijkbare problemen, echter in mindere mate. Deze kwaliteitsproblemen brengen grote problemen met zich mee voor zowel telers, handelaren en verwerkers in de vorm van extra kosten voor het sorteren, wassen, uitzouten, etc. Het gevolg hiervan is hogere tarra en lagere rendementen in de verwerking. Om deze redenen schat de NEPG in dat de uiteindelijke totale netto opbrengst, geschikt voor verwerking en de verse tafelaardappelmarkt, extreem laag en wel eens het laagst van de afgelopen 10 jaar zou kunnen zijn.
Aangezien de vraag van de verwerkende industrie sinds 2012 met 15% is toegenomen, is het duidelijk dat de huidige en verwachte vrijemarktprijzen op een hoog niveau zullen blijven. De NEPG zal aan het eind van dit jaar de laatste oogstcijfers inclusief Groot-Brittannië publiceren.

Seizoen 2019
De eerste indicaties over de contractprijzen voor vroege rassen voorspellen een aanzienlijke stijging. Er worden grote vraagtekens gezet omtrent voldoende beschikbaarheid van pootgoed en tenslotte worden er steeds meer beperkingen opgelegd aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit leidt tot hogere kosten en risico’s voor de teler.  Nieuwsflash
 
Zonnig maar koude oostenwindLees meer
 
 
Fruittelers hebben lak aan RuslandembargoLees meer
 
 
UNIZO en VLAIO organiseren 5de Dag van de OndernemerLees meer
 
 
Voedselverlies in Vlaamse huishoudens voor het eerst volledig in kaart gebracht Lees meer
 
 
Opleiding slachthuispersoneel en functionaris dierenwelzijn Lees meer
 
 
Haperende traceerbaarheid bij Belbeef: veehouders opnieuw het slachtoffer! Lees meer
 
 
Export van planten en plantaardige producten Lees meer
 
 
Actieplan Water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister van Landbouw Lees meer
 
 
Vlaams Parlement pakt als eerste uit met een interactief en digitaal Bezoekerscentrum Lees meer
 
 
Agrifirm toont pakket ge´ntegreerde landbouw- en voederoplossingen Lees meer
 
 
Groente- en fruitsector - Hagelverzekering Lees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex - oktober 2018 Lees meer
 
 
Recall van eieren met de code 0BE3133 na vaststelling van PCB'sLees meer
 
 
Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28/2/2019Lees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling dossiers rampen 2017Lees meer
 
 
Studie polis brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verbod op synthetische selectieve herbiciden bestemd voor niet-professioneel gebruik Lees meer
 
 
Grondenbank Lees meer
 
 
Diverse besluiten ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportageLees meer
 
 
Vragen over hervorming en digitalisering van het RampenfondsLees meer
 
 
Vlaanderen vergoedt landbouwers voor droogteschade Lees meer
 
 
Weerbericht voor de landbouwLees meer