Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 dec 2018 13:53 

Uitsteek van lading: afmetingen


Op voorstel van minister Ben Weyts

Overeenkomstig artikel 46 van de Wegcode mag de lading van de voertuigen maximaal één meter buiten het achtereinde van het voertuig uitsteken. Voor voertuigen die (afzet)containers of wissellaadbakken vervoeren geldt echter dat de horizontale afstand tussen het achterste gedeelte van het voertuig en de inrichting niet meer bedraagt dan 40 cm. Voor de zogenaamde meeneemheftrucks blijkt in de praktijk dat zij, omwille van hun constructie, meer dan één meter achter het voertuig uitsteken. Daarom wordt voor het vervoer van meeneemheftrucks een uitzondering voorzien dat zij 1,2 meter voorbij het achtereinde van het voertuig mogen uitsteken voor zover de afstand tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 65 cm. De Vlaamse Regering keurt principieel het gewijzigde koninklijk besluit goed dat deze uitzonderingen regelt. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies gevraagd aan de Vlaamse commissie administratie-nijverheid en daarna aan de Raad van State.  Nieuwsflash
 
Veiligheid en preventie in de landbouwLees meer
 
 
De BietplanterLees meer
 
 
Co÷rdinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) Lees meer
 
 
Barometer Antibioticagebruik Sanitel-Med Lees meer
 
 
Hervorming van het GLB Lees meer
 
 
Vragen over de megestallenLees meer
 
 
Vraag over de lage grondwaterstanden Lees meer
 
 
De vorming van de prijs voor melk Lees meer
 
 
De gevolgen van een harde brexit voor de Vlaamse visserijsector Lees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest: versoepeling verzamelverbod van varkens Lees meer
 
 
de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigenLees meer
 
 
SIMA 2019- Dewulf: allereerste gedragen 3-rijige snarenbedpootmachineLees meer
 
 
Geen extra containers zonder rechtszekerheid voor landbouwers Lees meer
 
 
VLM controleert nutriŰntenbalans in mestverwerkingsinstallatiesLees meer
 
 
Nieuwe Europese waterwet droogte: gezuiverd afvalwater voor irrigatie land- en tuinbouwLees meer
 
 
Blauwtong vaccinatie 2019 Lees meer
 
 
Nieuwe rassen kuilma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuwe rassen korrelma´s op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Opendeur Scharrelstal met vrije uitloop Ĺt Kakelbos in RavelsLees meer
 
 
Brochure innovatief en duurzaam boeren Lees meer
 
 
Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen Lees meer