Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 dec 2018 08:22 

Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in Wallonië


Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,
Gelet op het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen, artikel 2;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen, de artikelen 3, § 1, en 4, eerste lid;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot bepaling van de landbouwstreken die op het grondgebied van het Waalse Gewest aanwezig zijn,

Besluit:
Artikel 1 De pachtcoëfficiënten van de landbouwgronden voor het jaar 2019 worden als volgt bepaald voor:

Landbouwgebied Provincie Coëfficiënt
De Ardennen Henegouwen 3,22
Luxemburg 3,41
Namen 3,37
De Henegouwse Kempen Henegouwen 2,98
De Condroz Henegouwen 3,54
Luik 3,62
Namen 3,54
De Fagne Henegouwen 2,98
Namen 2,98
De Famenne Henegouwen 3,02
Luik 3,33
Luxemburg 3,19
Namen 3,02
De Hoge Ardennen Luik 3,82
De Grasstreek Luik 3,78
Luxemburg 3,78
De Jurastreek Luxemburg 3,18
De Leemstreek Waals Brabant 3,46
Henegouwen 3,46
Luik 3,55
Namen 3,65
De Zandleemstreek Waals Brabant 3,22
Henegouwen 3,22

De pachtcoëfficiënten van de landbouwgebouwen voor het jaar 2019 worden als volgt bepaald voor:
Landbouwgebied Provincie Coëfficiënt
De Ardennen Henegouwen 6,91
Luxemburg 5,06
Namen 6,29
De Henegouwse Kempen Henegouwen 6,58
De Condroz Henegouwen 6,90
Luik 8,64
Namen 6,79
De Fagne Henegouwen 7,05
Namen 7,02
De Famenne Henegouwen 6,93
Luik 8,87
Luxemburg 5,41
Namen 6,32
De Hoge Ardennen Luik 9,38
De Grasstreek Luik 9,09
Luxemburg 5,54
De Jurastreek Luxemburg 4,83
De Leemstreek Waals Brabant 6,72
Henegouwen 6,72
Luik 8,25
Namen 6,49
De Zandleemstreek Waals Brabant 6,40
Henegouwen 6,51

Art. 2. Deze bekendmaking treedt in werking op 1 januari 2019.
Namen, 26 november 2018.
R. COLLIN  Nieuwsflash
 
Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg en tomatenmineermotLees meer
 
 
Uitbreiding van het verbod op onverdoofd slachten naar kalveren Lees meer
 
 
Neusringverbod bij runderen Lees meer
 
 
Is regenwater geschikt als drinkwater? Lees meer
 
 
De vlasmarktLees meer
 
 
Coöperatie Hoogstraten veilt voor het goede doel Lees meer
 
 
Mobiele slachteenheid in Vlaanderen?Lees meer
 
 
Landbouwhuisdieren en hun relatie met het klimaatLees meer
 
 
Tweede call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines Lees meer
 
 
Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterkenLees meer
 
 
Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Nieuw ras voedererwt op de Belgische rassenlijstLees meer
 
 
Uw grond bebossen brengt opLees meer
 
 
Controlesysteem biologische producten kan beterLees meer
 
 
Africa-Europe Alliance: European Commission committed to a sustainable African agri-food sector Lees meer