Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 dec 2018 08:22 

Beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 in Wallonië


Bekendmaking overeenkomstig artikel 3, § 1, van het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,
Gelet op het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen, artikel 2;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen, de artikelen 3, § 1, en 4, eerste lid;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 november 2016 tot bepaling van de landbouwstreken die op het grondgebied van het Waalse Gewest aanwezig zijn,

Besluit:
Artikel 1 De pachtcoëfficiënten van de landbouwgronden voor het jaar 2019 worden als volgt bepaald voor:

Landbouwgebied Provincie Coëfficiënt
De Ardennen Henegouwen 3,22
Luxemburg 3,41
Namen 3,37
De Henegouwse Kempen Henegouwen 2,98
De Condroz Henegouwen 3,54
Luik 3,62
Namen 3,54
De Fagne Henegouwen 2,98
Namen 2,98
De Famenne Henegouwen 3,02
Luik 3,33
Luxemburg 3,19
Namen 3,02
De Hoge Ardennen Luik 3,82
De Grasstreek Luik 3,78
Luxemburg 3,78
De Jurastreek Luxemburg 3,18
De Leemstreek Waals Brabant 3,46
Henegouwen 3,46
Luik 3,55
Namen 3,65
De Zandleemstreek Waals Brabant 3,22
Henegouwen 3,22

De pachtcoëfficiënten van de landbouwgebouwen voor het jaar 2019 worden als volgt bepaald voor:
Landbouwgebied Provincie Coëfficiënt
De Ardennen Henegouwen 6,91
Luxemburg 5,06
Namen 6,29
De Henegouwse Kempen Henegouwen 6,58
De Condroz Henegouwen 6,90
Luik 8,64
Namen 6,79
De Fagne Henegouwen 7,05
Namen 7,02
De Famenne Henegouwen 6,93
Luik 8,87
Luxemburg 5,41
Namen 6,32
De Hoge Ardennen Luik 9,38
De Grasstreek Luik 9,09
Luxemburg 5,54
De Jurastreek Luxemburg 4,83
De Leemstreek Waals Brabant 6,72
Henegouwen 6,72
Luik 8,25
Namen 6,49
De Zandleemstreek Waals Brabant 6,40
Henegouwen 6,51

Art. 2. Deze bekendmaking treedt in werking op 1 januari 2019.
Namen, 26 november 2018.
R. COLLIN  Nieuwsflash
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
Onkruidresistentie steeds grotere zorg boerenLees meer
 
 
Waterbeleidsnota 2020-2025 Lees meer
 
 
Premiesubsidie weersverzekering landbouwsector Lees meer
 
 
Bouw windturbines - RegelgevingLees meer
 
 
Landbouwrampenfonds - Uitbetaling schadedossiersLees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer
 
 
In de ban van droogte Lees meer
 
 
Erosie aanpakkenLees meer
 
 
Het Vegaplan jaarverslag Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer
 
 
Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 Lees meer
 
 
Optimaal fosforgehalte verzoent goede gewasopbrengsten met beperkte fosforverliezen Lees meer