Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 10 jan 2019 09:39 

Nederlandse rundvee- en varkenshouders - Delocalisatie naar Vlaanderen


Op 29 oktober 2018 verscheen op de website Apache.be een artikel met als titel ‘Nederlandse veehouders ontvluchten regelgeving en verhuizen naar België’. Uit het artikel blijkt dat de regelgeving in Vlaanderen een stuk soepeler is dan bij onze Noorderburen, waar bovendien een beleid wordt gevoerd om de varkensstapel af te bouwen en de regels voor rundveestallen strenger zijn. In het artikel wordt gewag gemaakt van aanvragen voor de bouw van megastallen met een capaciteit tot zelfs 20.000 dieren, in casu varkens. Evenwel blijkt ook dat een groot aantal van die aanvragen geweigerd werden door de lokale besturen en de provincies, mede na protest van buurtcomités die bezorgd zijn over de gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast blijft de delocalisatie vanuit Nederland opmerkelijk, vermits we ook in Vlaanderen geconfronteerd worden met een strenger beleid, waaronder de IHD/PAS-reglementering (instandhoudingsdoelstellingen/Programmatische Aanpak Stikstof).

Bestanden beschikbaar voor download:
Vraag en antwoord (155.1 Kb)


  Nieuwsflash
 
Gebruik niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelenLees meer
 
 
Vlaamse landbouw en visserij in cijfers Lees meer
 
 
"We gaan naar een klimaat waarin het veel moeilijker is om te leven"Lees meer
 
 
Banken kunnen zaterdagnamiddag openblijven Lees meer
 
 
Vlees: welles nietesLees meer
 
 
Toelatingsproef diergeneeskunde op 1 juli en 31 augustus 2019 Lees meer
 
 
Samen werken aan een eerlijke markt Lees meer
 
 
20 jaar wet marien milieu: start van ‘de zee begint bij jezelf’ Lees meer
 
 
Europa heeft strengste systeem voor goedkeuring gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Landbouw en Visserij - Stand van zaken diverse dossiersLees meer
 
 
Stopzetting Landbouwrampenfonds - Invoering brede weersverzekering Lees meer
 
 
Verplichtingen rond het gebruik van biocidenLees meer
 
 
Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursectorLees meer
 
 
Verbetering bodemgezondheid samen met Europese boeren Lees meer
 
 
Nieuwe rassen van suikerbiet op de nationale rassenlijstLees meer
 
 
Eiwit-transitie biedt volop opportuniteiten voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Vragen over een schaderegeling voor landbouwbedrijven die worden getroffen door botulismeLees meer