Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jan 2019 18:04 

Ondersteuning voor start-ups in de aquacultuursector


Het Europese project Aquavlan2 steunt aquacultuurondernemers met een idee. Via een uniek vouchersysteem kunnen ze gratis expertise of diensten inhuren bij de uitwerking van hun businessmodel. Sinds de start van het project kregen zeventien bedrijven al een duwtje in de rug. Drie vouchers zijn ondertussen afgerond. Uit de resultaten van een eerste onderzoek blijkt dat insecten en eendenkroos potentieel hebben in een aquaponicssysteem. Een tweede onderzoek toont aan dat er minder sterfte is bij marine vislarven dankzij de optimalisatie van rotiferenkweek. En binnen een derde voucheronderzoek werd de teelt van microalgen rendabeler gemaakt via ledlampen en een nieuwe nutriëntenoplossing.

Steeds meer ondernemers en investeerders hebben nood aan kennis om succesvol te zijn in de groeiende aquacultuursector. De Vlaamse en Nederlandse projectpartners van Aquavlan2 helpen ondernemers om wetenschappelijke kennis over de kweek van verschillende soorten vis om te zetten in concrete toepassingen. 

Insecten en eendenkroos als voedsel in een aquaponicssysteem

Smart Farmers is een Gents bedrijf dat installaties bouwt voor de circulaire teelt van vissen en groenten. In de zeecontainers van hun Urban Smart Farm kweken de ondernemers kruiden, groenten, vissen en schaaldieren. In 2019 schalen ze op naar een circulaire stadsboerderij van 2.000 m². Het Gentse bedrijf zocht naar mogelijkheden om zwarte soldaatvliegen, meelwormen en eendenkroos te gebruiken bij de teelt van tilapia, reuzengarnaal en forel in een aquaponicssysteem.

Inagro voerde een literatuurstudie uit om na te gaan op welke plantaardige reststromen insecten of eendenkroos gekweekt kunnen worden, en of die op hun beurt opgewaardeerd kunnen worden tot visvoeder. Uit de verzamelde info blijkt dat dat gedeeltelijk mogelijk is. Zo kunnen zwarte soldatenvliegen gekweekt worden op een combinatie van reststromen, maar moeilijk op groente alleen. Meelwormen groeien niet op natte reststromen. Ze hebben wel potentieel als voeder voor forellen. Eendenkroos blijkt goed te groeien op restwater van de viskwekerij en kan aan tilipia gevoederd worden. Omdat de resultaten uit de verschillende studies niet altijd gelijklopend zijn, is het moeilijk een algemene conclusie te vormen. Het succes van het systeem is sterk afhankelijk van de reststroom, de insecten- en vissoort.

Rotiferenkweek voor marine aquacultuur verbeteren

Rotiferen zijn het eerste voedsel van marine vislarven. Die organismen voeden zich met plankton en bacteriën uit het water. Door de hoge organische belasting in kweektanks kunnen rotiferen drager zijn van ziekteverwekkers. Dat loopt voor de jonge vislarven vaak fataal af. De Zeeuwse bedrijven King Fish Zeeland en Fry Marine hebben regelmatig last van sterfte bij larven van de yellowtail kingfish en tarbot. Copepodelarven kunnen een alternatief zijn voor rotiferen, maar de kweek ervan is vrij moeilijk en duur.

Het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center van UGent heeft daarom een protocol ontwikkeld dat rotiferen met een uitstekende nutritionele waarde en minimale bacteriële lading produceert. Daarmee wordt de groei en overlevingskans van de vislarven verhoogd. Door de praktijkervaring van beide viskwekerijen en de wetenschappelijke expertise samen te brengen, konden nieuwe combinaties van voeders en aanrijkingsproducten vergeleken en geëvalueerd worden. De testen op laboschaal waren beloftevol. Momenteel bereiden de Nederlandse bedrijven zich voor om de resultaten te valideren in een broedhuis. 

Nieuwe nutriëntenoplossing en ledverlichting voor de algenteelt

Microalgen zijn een belangrijk element in de aquatische voedselketen, en dus van groot belang voor de ontwikkeling van de aquacultuursector in Nederland en Vlaanderen. Er zijn nog veel uitdagingen bij een rendabele teelt. AquaMarine BV is een startende onderneming die diatomeeën of eencellige algen wil kweken voor de aquacultuur- en feed sector. De HZ University Of Applied Sciences heeft samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek gezocht naar de optimale teeltomstandigheden voor twee diatomeeënsoorten. De focus lag op de verhoging van de biomassa en de kwaliteit van de algen door middel van optimale lichtomstandigheden en media. 

Via praktijkonderzoek ging HZ University of Applied Sciences na wat de invloed is van verschillende kweekmedia op de productiviteit van diatomeeën. Ook het effect van speciaal aangepaste ledverlichting op zowel de productiviteit als het vet- en aminozuurgehalte van de microalgen werd onderzocht. De resultaten zijn positief. Door het juiste kweekmedium toe te passen kan de biomassa tot de helft verhogen. En dankzij de specifiek afgestemde ledverlichting stegen de vet- en aminozuurgehaltes van de algen. Dit betekent een verhoging van de nutritionele waarde van de algen. AquaMarine BV zal de resultaten uit dit voucheronderzoek gebruiken om het teeltsysteem verder vorm te geven en een business case uit te werken. 

Ook nood aan steun?  

Aquacultuurondernemers die een antwoord zoeken op hun bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog altijd een voucheraanvraag indienen. De laatste voucherkeuringsronde vindt plaats in begin maart 2019. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be voor meer details.   Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplaní voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour BelgiŽ tekenen een principeakkoord om hun commerciŽle relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer