Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 feb 2019 07:57 

Satellietbeelden om opbrengsten in te schatten


Vlaanderen wil via haarscherpe Europese satellietbeelden landbouwers helpen meer maïs, aardappelen en suikerbieten te telen. De beelden uit de ruimte blijken ook veel efficiënter om na een landbouwramp de schade te bepalen. “Nu kruipt daar via tal van plaatsbezoeken enorm veel tijd in.”

Europa beschikt via een netwerk van satellieten over bijzonder gedetailleerde beelden van het Europese aardoppervlak. Europa wil nu dat die satellietdata binnen de verschillende lidstaten efficiënter wordt gebruikt.
 
Vlaanderen neemt die uitdaging op, en lanceert een onderzoeksproject om via deze satellietbeelden landbouwers een handje toe te steken. “We bekijken of we landbouwers via satellietbeelden kunnen helpen om de opbrengst van hun landbouwpercelen te verhogen”, aldus Bart Merckaert van het departement Landbouw en Visserij. Het gaat dan om landbouwpercelen waarop onder meer maïs, aardappelen maar ook suikerbieten worden geteeld, “waarbij we dan via informatie die we uit de satellietbeelden afleiden landbouwers kunnen adviseren over bijvoorbeeld het moment dat er best wordt aangeplant.”
 
De satellietbeelden kunnen ook een grote hulp zijn voor landbouwers die met een landbouwramp worden geconfronteerd. “In dat geval kunnen ze een beroep doen op het rampenfonds, vandaag weliswaar een zeer omslachtige procedure, zowel voor de landbouwers als voor de verschillende overheden, bijvoorbeeld omdat er verschillende plaatsbezoeken nodig zijn. Eerste testen wijzen nu uit dat we op de Europese satellietbeelden ook tot in detail kunnen zien hoe groot de opgelopen schade is.”
 
Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) bevestigt de absolute meerwaarde van satellietbeelden voor de landbouw. “De beelden van vandaag zijn zo dusdanig scherp dat je effectief een konijn kunt ziet lopen”, zegt voorzitter Hendrik Vandamme. “Een aantal grote aardappeltelers gebruiken al ruimtebeelden om hun teelt op te volgen, waarbij ze aan de hand van de kleur van de bladeren allerhande informatie krijgen aangereikt. Het is goed dat ook andere boeren toegang krijgen tot deze info.”
 
Maar Vandamme waarschuwt ook: “Het beste satellietbeeld zal het altijd moeten afleggen tegen de énorme kennis die de landbouwer zelf heeft over zijn percelen.”  Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer