Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mrt 2019 11:45 

Burgemeester sluit mestopslagbedrijf in Watou


In opdracht van de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) sloot de milieupolitie dinsdagnamiddag een niet-vergund mestopslagbedrijf langs de Gravendreef in Watou. Er waren al wekenlang klachten van buren, vooral in verband met geur- en verkeersoverlast.

"Wij wonen landelijk, op een zeer toeristisch landweggetje, de wandelknooppunten en de fietsknooppunten passeren hier. Vlakbij staan ook vakantiehuizen. We dienden klacht in bij de politie, de milieudienst, milieupolitie en bij de toeristische dienst. Het zware vervoer, tractoren met tankopleggers en vrachtwagens rijden op en af, zeer vlug, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het is te gevaarlijk om onze kinderen hier nog te laten fietsen. Op de twee grote kuipinstallaties van het bedrijf staat de waarschuwing 'Pas op, zeer giftige stoffen'. We hebben schrik voor onze gezondheid en voor het gevaarte dat hier dagelijks passeert. We zijn ook van plan om de Mestbank te contacteren, want naar het schijnt is het spul meer dan alleen maar mest. Er is nu al zoveel geurhinder, wat zal dat worden in de zomer?", klinkt het bij een aantal buren, die liever hun naam niet vermeld zien.
 
Burgemeester Christof Dejaegher: "Ik werd aangesproken door een familie die woont langs de Gravendreef. Ze vroegen mij of ik op de hoogte was van werken voor de bouw van een mestverwerking in de Gravendreef. Dit was me helemaal niet bekend, waarop ik daags nadien ben gaan informeren bij onze diensten. We hebben beslist de politie erop af te sturen, omdat ons geen vergunning bekend is voor de bouw van een mestverwerking aldaar. Er werd ondertussen tweemaal proces-verbaal opgesteld. Een stillegging op stedenbouwkundige gronden achtte de bevoegde overheid blijkbaar niet aangewezen. Er is evenwel sprake van overlast door transport en aan- en afvoer tijdens de nacht, waarop ik dan zelf vanuit milieu-oogpunt de stopzetting en verzegeling van de installatie heb bevolen. Dit besluit heb ik maandagnamiddag ondertekend. Het zou vandaag, dinsdag betekend moeten worden. Dit is uiteraard een voorlopige maatregel. Ik heb zelf nog geen zicht op een vergunningsaanvraag. Die zal dan bekeken moeten worden door de bevoegde overheid afhankelijk van de milieuklasse. Dan pas zal er een definitieve beslissing zijn."
   Nieuwsflash
 
Afremmen van de Belgische klimaatambitie in Europa door de Vlaamse Regering Lees meer
 
 
Eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomenLees meer
 
 
Steun voor innovatieve oplossingen voor een duurzame land- en tuinbouwLees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Leegstandsvergoeding pluimveehouders in kader vogelgriep Lees meer
 
 
Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen Lees meer
 
 
Versterking dierenwelzijnscontroles Lees meer
 
 
Compensatie schade aan landbouwteelten veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden Lees meer
 
 
Brouwen we binnenkort ook vlees?Lees meer
 
 
Digitalisering zorgt voor jobdaling in de landbouwLees meer
 
 
1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleidLees meer
 
 
Reflectienota op MAP6Lees meer
 
 
Francesco Vanderjeugd is klaar om met West-Vlaanderen een versnelling hoger te schakelenLees meer
 
 
Producten op basis van mancozeb tijdelijk toegelaten tegen cercospora-bladvlekkenziekte Lees meer
 
 
De behandelingsdrempel “groene bladluizen” is bereikt Lees meer
 
 
Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten Lees meer
 
 
Afrikaans Manneken Pis plast melk voor eerlijke melkprijs Lees meer
 
 
Blauwtong : Bilateraal akkoord België – Nederland Lees meer
 
 
Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: EC wil meer prijstransparantie Lees meer
 
 
Groen licht voor MAP 6: wat betekent dit nu? Lees meer
 
 
Projectoproep Natuur in je Buurt 2019 Lees meer
 
 
MAP 6 goedgekeurdLees meer
 
 
Dierenwelzijnskeurmerk voor landbouwhuisdierenLees meer
 
 
Algemene plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slachtLees meer
 
 
Burgerplatform Leefbaar E403 wapent zich voor strijd tegen Ventilus hoogspanningsproject Lees meer
 
 
Grondwaardeverlies bij bebossing Lees meer
 
 
Crisismaatregelen om verspreiding van het laag pathogene influenza A virus type H3 tegen te gaanLees meer
 
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal Comité van het JachtfondsLees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer