Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2019 10:35 

Nieuw ras Engels Raaigras op de Belgische rassenlijst


Op de Belgische rassenlijst is in 2019 één nieuw ras van Engels raaigras opgenomen: MATENGA. Het ILVO voerde vanaf 2015 de officiële proeven hiervoor uit in opdracht van het Vlaams Comité voor de samenstelling van de Nationale rassenlijst voor landbouwgewassen.

Engels raaigras – Vroeg type – Tetraploïd

Op de Belgische rassenlijst is een nieuw ras opgenomen van Engels raaigras: MATENGA.

MATENGA wordt in 2019 toegelaten tot de Nationale rassenlijst op basis van de proeven die gelopen hebben van 2015 tot en met 2018. De veldproeven werden uitgevoerd in volgende landbouwstreken: zandleemstreek, zandstreek en kempen.

De twee proevencycli werden uitgezaaid in de lente en verder drie jaar uitgebaat. Deze proefvelden werden uitsluitend gemaaid.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten die dit nieuwe ras behaalde in de officiële proeven. Daarna volgt een korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras.
Het ras wordt in deze tabel vergeleken met de standaarden Dexter 1 en Merlinda waarvan de gemiddelde opbrengst werd gelijkgesteld aan 100. De roestresistentie wordt uitgedrukt in een cijferschaal van 1-9, waarbij 9 wijst op de gunstigste beoordeling van de desbetreffende eigenschap. De persistentie wordt uitgedrukt in percentage belangrijkheid Engels raaigras in de begrazingsproeven.

Tabel 1: Resultaten van de proeven met het vroege tetraploïde ras van Engels raaigras Matenga tot de rassencatalogus toegelaten in 2019

Kenmerken

Dexter 1

Merlinda

Matenga

Opbrengst groene massa (%) Jaar 1

102,5

97,5

101,3

Opbrengst groene massa (%) Jaar 2

102,9

97,1

99,4

Opbrengst groene massa (%) Jaar 3

102,0

98,0

98,4

Opbrengst droge stof (%) Jaar 1

102,9

97,1

100,9

Opbrengst droge stof (%) Jaar 2

103,0

97,0

100,0

Opbrengst droge stof (%) Jaar 3

102,9

97,1

98,5

Vroegheid eerste snede

24,6

25,2

25,0

(grashoogte in cm op 15 – 20 april)

Roestresistentie (1-9)

6,3

5,1

7,4

Persistentie begrazing (%)

80,7

78,3

84,1

Begin datum aarvorming

7/mei

7/mei

11/mei

Gemiddelde datum aarvorming

15/mei

15/mei

19/mei

(*) = gemiddelde opbrengst van Dexter 1 en Merlinda is gelijkgesteld aan 100.

 

Korte beschrijving van het nieuw toegelaten ras

MATENGA

 

Aanvrager:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Kweker:

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

Het ras heeft de proevencyclus doorlopen onder de referentie: SLM 24233/04

VG/A/018/00200

 

   Nieuwsflash
 
Karkasindeling geslachte runderen en varkens Lees meer
 
 
Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnenLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluiten decreet over het integraal waterbeleidLees meer
 
 
Landbouwers slaan waterreserve op Lees meer
 
 
BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersectorLees meer
 
 
Dirk Van Thielen wordt nieuwe voorzitter van BFALees meer
 
 
Wilde metselbijen zorgen voor bestuiving van fruitLees meer
 
 
Vraag over de crisis in de fruitsector Lees meer
 
 
De gevolgen van de droogte voor de landbouwLees meer
 
 
De Noordzee levert ons water?Lees meer
 
 
2e FAR-behandeling noodzakelijk na 6-8 dagen na de eerste FAR-behandelingen Lees meer
 
 
Subsidies voor beheerovereenkomstenLees meer
 
 
Biogas-E en VCM slaan de handen in elkaar samenwerking Lees meer
 
 
Groen gas maakt de vergroening van de energiemarkt betaalbaar voor iedereen Rudy Hoe ziet de toekoLees meer
 
 
Puur vlees wint aan belangLees meer
 
 
'Afschakelplan’ voor water bij grote droogte Lees meer
 
 
Uitzaai vlas: goed gestart is half gewonnenLees meer
 
 
Het Vlaamse energie- en klimaatplanLees meer
 
 
Vraag om uitleg over de lage grondwaterstanden en infiltratiebonusLees meer
 
 
Parlementaire vraag over het met de landbouwsector gesloten convenant Enterische emissies Lees meer
 
 
Koninklijk besluit inzake de tachograaf en de rij- en rusttijdenLees meer
 
 
VLAM lanceert nieuwe melkcampagne Lees meer
 
 
Appel- en perenteelt erkend als sectoren in crisis Lees meer
 
 
Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden Lees meer
 
 
Grafische overlapingen in de verzamelaanvraagLees meer
 
 
Greenyard en Carrefour België tekenen een principeakkoord om hun commerciële relatie te versterken Lees meer
 
 
KB betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biocidenLees meer