Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 apr 2019 12:39 

BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersector


Tijdens BFA’s Algemene Vergadering van 25 april bevestigt Frank Decadt de resultaten m.b.t. de reductie in het gebruik van antibiotica in de mengvoeders (70% minder in 2018 t.o.v. het referentiejaar 2011).

Daarnaast blijft BFA fors investeren in een sluitend autocontrolesysteem om de diervoederveiligheid te garanderen naar de consument toe. “De contaminanten van microbiologische oorsprong (salmonella in de eerste plaats) vereisen een nog meer kordate aanpak en een uitgebalanceerd crisismanagement” stelt Frank Decadt.

“Ook de pesticiden  in de grondstoffen met bestemming diervoeder baren ons zorgen” vult Yvan Dejaegher, directeur-generaal BFA, aan.  “BFA streeft naar een specifieke aanpak voor de diervoedersector met duidelijke normen voor de diervoeders, een goed onderbouwd autocontrolesysteem gevalideerd door het FAVV en een Europees gedragen crisismanagement” eindigt Yvan Dejaegher.
Naar goede traditie hield de Belgian Feed Association (BFA) op de laatste donderdag van april haar Algemene Vergadering. 

“De hoofddoelstelling van BFA in 2017 ”, stelt voorzitter Decadt “was het reduceren van minstens 50 % van het gebruik van antibiotica in dierenvoeders”.  In 2018 moesten de goede resultaten bestendigd worden.  “Dit is ook meer dan gelukt “bevestigt Yvan Dejaegher. In 2018 werd het gebruik van Antibiotica in de diervoedersector gereduceerd met 70 % t.o.v. het referentiejaar 2011. “Dit is een absoluut succes” beamen Decadt en Dejaegher en vervolgen “ dit is een stichtend voorbeeld voor de sector van de dierlijke productie”.

Duurzaamheid was en blijft een topprioriteit.  BFA organiseert het Europees Congres in 2020.  Het doel van dit congres is de krijtlijnen uit te tekenen van de duurzaamheidsstrategie 2030 voor de Europese diervoederindustrie.  BFA heeft een duurzaamheidsenquête uitgewerkt.  Die enquête werd uitgetest in een Belgische context .  Enerzijds organiseerde BFA een multistakeholdersplatform.  Alle belangrijke stakeholders van de voedselkolom waren aanwezig op 20 maart om aan te geven aan de diervoederindustrie welke duurzaamheidswegen moeten bewandeld worden.  Frank Decadt : “De voetafdruk van de diervoeders, de duurzame soja en lokale nevenstromen zijn als top drie uit dit platform gekomen.”  “De bevraging bij de leden brengt volgende prioriteiten : voederefficiëntie, de valorisatie van nevenstromen en het ondersteunen van de kringloop” vult Dejaegher aan. De Europese loper wordt nu uitgerold om de enquête bij alle Europese diervoederfabrikanten te realiseren.  Afspraak in 2020 in Antwerpen voor het Europees congres.

BFA wenst verder te werken aan de realisatie van een bioveiligheidsprotocol : de diervoederschakel haar huiswerk is af .  Alle andere schakels in de kolom zouden nu ook op hun niveau een protocol moeten vervolledigen dat gevalideerd wordt door het FAVV.  De verdere ambitie is een Europees generiek bioveiligheidsprotocol uit te draaien dat geharmoniseerd is over alle landsgrenzen heen. “Beter voorkomen dan genezen” is het motto van Decadt en Dejaegher.
BFA (Belgian Feed Association), telt ongeveer 160 leden. Samen vertegenwoordigen zij 92% van de nationale productie. De sector stelt 3.600 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 4.9 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw. 

JAARVERSLAG  Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Drinkwater is een luxeproductLees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
Maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziektenLees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 18-19 mei 2020 Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Oppompverbod vanaf 21/5Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continuïteit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt ‘van boer tot bord’-strategie voor Lees meer
 
 
Markttrends in groentenLees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Boeren vergaren waterbijkomende uitdaging bij de Corona-crisisLees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
Verbod houden van pelsdieren en houden van dieren voor productie van foie gras door dwangvoederingLees meer
 
 
Let op: Corona crisis compensatie frietaardappelen Nederland via RVOLees meer