Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 26 apr 2019 12:39 

BFA: Europese duurzaamheidsstrategie 2030 voor de diervoedersector


Tijdens BFA’s Algemene Vergadering van 25 april bevestigt Frank Decadt de resultaten m.b.t. de reductie in het gebruik van antibiotica in de mengvoeders (70% minder in 2018 t.o.v. het referentiejaar 2011).

Daarnaast blijft BFA fors investeren in een sluitend autocontrolesysteem om de diervoederveiligheid te garanderen naar de consument toe. “De contaminanten van microbiologische oorsprong (salmonella in de eerste plaats) vereisen een nog meer kordate aanpak en een uitgebalanceerd crisismanagement” stelt Frank Decadt.

“Ook de pesticiden  in de grondstoffen met bestemming diervoeder baren ons zorgen” vult Yvan Dejaegher, directeur-generaal BFA, aan.  “BFA streeft naar een specifieke aanpak voor de diervoedersector met duidelijke normen voor de diervoeders, een goed onderbouwd autocontrolesysteem gevalideerd door het FAVV en een Europees gedragen crisismanagement” eindigt Yvan Dejaegher.
Naar goede traditie hield de Belgian Feed Association (BFA) op de laatste donderdag van april haar Algemene Vergadering. 

“De hoofddoelstelling van BFA in 2017 ”, stelt voorzitter Decadt “was het reduceren van minstens 50 % van het gebruik van antibiotica in dierenvoeders”.  In 2018 moesten de goede resultaten bestendigd worden.  “Dit is ook meer dan gelukt “bevestigt Yvan Dejaegher. In 2018 werd het gebruik van Antibiotica in de diervoedersector gereduceerd met 70 % t.o.v. het referentiejaar 2011. “Dit is een absoluut succes” beamen Decadt en Dejaegher en vervolgen “ dit is een stichtend voorbeeld voor de sector van de dierlijke productie”.

Duurzaamheid was en blijft een topprioriteit.  BFA organiseert het Europees Congres in 2020.  Het doel van dit congres is de krijtlijnen uit te tekenen van de duurzaamheidsstrategie 2030 voor de Europese diervoederindustrie.  BFA heeft een duurzaamheidsenquête uitgewerkt.  Die enquête werd uitgetest in een Belgische context .  Enerzijds organiseerde BFA een multistakeholdersplatform.  Alle belangrijke stakeholders van de voedselkolom waren aanwezig op 20 maart om aan te geven aan de diervoederindustrie welke duurzaamheidswegen moeten bewandeld worden.  Frank Decadt : “De voetafdruk van de diervoeders, de duurzame soja en lokale nevenstromen zijn als top drie uit dit platform gekomen.”  “De bevraging bij de leden brengt volgende prioriteiten : voederefficiëntie, de valorisatie van nevenstromen en het ondersteunen van de kringloop” vult Dejaegher aan. De Europese loper wordt nu uitgerold om de enquête bij alle Europese diervoederfabrikanten te realiseren.  Afspraak in 2020 in Antwerpen voor het Europees congres.

BFA wenst verder te werken aan de realisatie van een bioveiligheidsprotocol : de diervoederschakel haar huiswerk is af .  Alle andere schakels in de kolom zouden nu ook op hun niveau een protocol moeten vervolledigen dat gevalideerd wordt door het FAVV.  De verdere ambitie is een Europees generiek bioveiligheidsprotocol uit te draaien dat geharmoniseerd is over alle landsgrenzen heen. “Beter voorkomen dan genezen” is het motto van Decadt en Dejaegher.
BFA (Belgian Feed Association), telt ongeveer 160 leden. Samen vertegenwoordigen zij 92% van de nationale productie. De sector stelt 3.600 personen te werk. Met een nationale productie van 7 miljoen ton en een omzet van 4.9 miljard euro is de mengvoederindustrie de belangrijkste toeleverancier van productiemiddelen voor de landbouw. 

JAARVERSLAG  Nieuwsflash
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
Nieuwe grassoort kan beter tegen droogte Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer