Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 10 mei 2019 09:36 

Federaal verkoopsverbod neonicotino´den


Een wetsvoorstel dat het op de markt brengen van en het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de chemische familie van de neonicotinoïden bevatten, wil verbieden, wordt sinds enkele maanden, heroverwogen door de Commissie Volksgezondheid in de Kamer.

Dit  wetsvoorstel  uit  2015  werd  uiteindelijk  door  de   Commissie   in   tweede   lezing   op   20   maart   jongstleden goedgekeurd. De voornaamste reden is  de  eventuele  schade  die  neonicotinoïden  kunnen  toebrengen  aan  bestuivers,  meer  bepaald  aan  bijen,  maar  ook  aan  andere  dieren  en  de  mens. Toch  werd  een  verlengingstermijn  tot  1  januari  2021 goedgekeurd voor gewasbeschermingsmiddelen voor sla, andijvie, wortelen, bieten, cichorei, rode sla en suikerbrood. In theorie heeft de sector minimaal  twee  campagnes  om  uitvoerbare  alternatieven te vinden en de praktijken aan te passen. Dit  wetsvoorstel  wordt  nu  onderworpen  aan  de  Europese kennisgevingsprocedure TRIS (Technical Regulation  Information  System). 

Deze  is  van  toepassing  op  elk  voorstel  voor  een  technisch  voorschrift en met name op het verbod van het op de markt  brengen  of  van  het  gebruik  van  een  product  binnen  de  Europese  Unie.  Dit  betekent  dat  het wetsontwerp door de Europese Commissie en haar lidstaten moet worden onderzocht vooraleer te worden aangenomen. Op die manier kan de EU ervoor zorgen dat het wetsontwerp verenigbaar is met de wetgeving en beginselen die op de interne  markt  van  toepassing  zijn  en  dat  deze  wet  er  geen  belemmering  voor  vormt. 

Praktisch  vangt  een status quo aan vanaf de datum van kennisge-ving van het ontwerp. Tijdens die periode, kan de wet  niet  worden  aangenomen  om  de  Europese  Commissie en de lidstaten toe te laten het dossier te  onderzoeken.  In  bepaalde  gevallen  kan  deze  periode  van  status  quo  tot  18  maanden  worden  verlengd. Tegen dan zal het einde van de legislatuur tot de ontbinding  van  de  Kamer  van  volksvertegenwoordigers  hebben  geleid.  Het  gevaar  voor  het  federaal  verbod  van  neonicotinoïden  lijkt  dus  voorlopig  op  korte  -zelfs  middellange-  termijn  van de baan.  Nieuwsflash
 
Vrijdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Oproep 'Burgerplatform Leefbaar E403' tegen het geplande hoogspanningstraject Ventilus Lees meer
 
 
ABS wil anticiperen op aardappeloverschotLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van PIRIMORLees meer
 
 
Samenstelling van het Centraal ComitÚ van het JachtfondsLees meer
 
 
De oprichting van een cannabisbureau Lees meer
 
 
Minister Van den Heuvel investeert in onderzoeksinfrastructuur voor tuinders Lees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer