Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 mei 2019 09:36 

Federaal verkoopsverbod neonicotino´den


Een wetsvoorstel dat het op de markt brengen van en het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de chemische familie van de neonicotinoïden bevatten, wil verbieden, wordt sinds enkele maanden, heroverwogen door de Commissie Volksgezondheid in de Kamer.

Dit  wetsvoorstel  uit  2015  werd  uiteindelijk  door  de   Commissie   in   tweede   lezing   op   20   maart   jongstleden goedgekeurd. De voornaamste reden is  de  eventuele  schade  die  neonicotinoïden  kunnen  toebrengen  aan  bestuivers,  meer  bepaald  aan  bijen,  maar  ook  aan  andere  dieren  en  de  mens. Toch  werd  een  verlengingstermijn  tot  1  januari  2021 goedgekeurd voor gewasbeschermingsmiddelen voor sla, andijvie, wortelen, bieten, cichorei, rode sla en suikerbrood. In theorie heeft de sector minimaal  twee  campagnes  om  uitvoerbare  alternatieven te vinden en de praktijken aan te passen. Dit  wetsvoorstel  wordt  nu  onderworpen  aan  de  Europese kennisgevingsprocedure TRIS (Technical Regulation  Information  System). 

Deze  is  van  toepassing  op  elk  voorstel  voor  een  technisch  voorschrift en met name op het verbod van het op de markt  brengen  of  van  het  gebruik  van  een  product  binnen  de  Europese  Unie.  Dit  betekent  dat  het wetsontwerp door de Europese Commissie en haar lidstaten moet worden onderzocht vooraleer te worden aangenomen. Op die manier kan de EU ervoor zorgen dat het wetsontwerp verenigbaar is met de wetgeving en beginselen die op de interne  markt  van  toepassing  zijn  en  dat  deze  wet  er  geen  belemmering  voor  vormt. 

Praktisch  vangt  een status quo aan vanaf de datum van kennisge-ving van het ontwerp. Tijdens die periode, kan de wet  niet  worden  aangenomen  om  de  Europese  Commissie en de lidstaten toe te laten het dossier te  onderzoeken.  In  bepaalde  gevallen  kan  deze  periode  van  status  quo  tot  18  maanden  worden  verlengd. Tegen dan zal het einde van de legislatuur tot de ontbinding  van  de  Kamer  van  volksvertegenwoordigers  hebben  geleid.  Het  gevaar  voor  het  federaal  verbod  van  neonicotinoïden  lijkt  dus  voorlopig  op  korte  -zelfs  middellange-  termijn  van de baan.  Nieuwsflash
 
Vragen omtrent tegemoetkoming frietaardappeltelers in NederlandLees meer
 
 
Droog tot kurkdroog! Lees meer
 
 
Egbert Lachaert nieuwe voorzitter van Open Vld Lees meer
 
 
Drinkwater is een luxeproductLees meer
 
 
Het irrigatienetwerk van ArdoLees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
Maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziektenLees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Toestand wintergranen 18-19 mei 2020 Lees meer
 
 
De aanpak van winderosie in de landbouwsector Lees meer
 
 
Oppompverbod vanaf 21/5Lees meer
 
 
Captatieverbod in West-Vlaanderen concreetLees meer
 
 
Pesticidengebruik in EU moet halveren tegen 2030 Lees meer
 
 
Continu´teit van de productieketen en protectionistische maatregelen in de zuivelsectorLees meer
 
 
Gevolgen van de coronacrisis voor de varkenskwekers Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
EC stelt Ĺvan boer tot bordĺ-strategie voor Lees meer
 
 
Markttrends in groentenLees meer
 
 
Ruim 23 miljoen euro extra steun voor getroffen landbouwers Lees meer
 
 
Boeren vergaren waterbijkomende uitdaging bij de Corona-crisisLees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten 2019 uitbetaald Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer
 
 
COVID-19 : het crisis-overbruggingsrecht verlengd voor juni Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
Verbod houden van pelsdieren en houden van dieren voor productie van foie gras door dwangvoederingLees meer
 
 
Let op: Corona crisis compensatie frietaardappelen Nederland via RVOLees meer