Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mei 2019 08:19 

1.275.000 euro toelage voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid


Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

Gelet op de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers, artikel 43;
Gelet op de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2019 houdende aanpassing van de Financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019, programma 25.56;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten, artikel 2;
Gelet op de gunstige adviezen van het Beoordelingscomité gegeven op 6 november 2018, 18 december 2018, 5 februari 2019 en 28 maart 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 4 april 2019;
Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 10 mei 2019;
Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1, vervangen bij de wet van 7 juni 1994;
Overwegende de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, artikelen 33 en 121 tot 124,
Besluit :
Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van één miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (1.275.000 euro), waarvan driehonderdvijftigduizend euro (350.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4130 01 en negenhonderdvijfentwintigduizend euro (925.000 euro) ten laste van de basisallocatie 25 5623 4500 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.
Brussel, 13 mei 2019.
D. DUCARME

BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 13 mei 2019 tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

BEGUNSTIGDEN
BENEFICIAIRES
DUUR
DUREE
BEGROTING
BUDGET
TOELAGE
SUBSIDE
BASISALLOCATIE
ALLOCATION DE BASE
BETALINGEN
PAIEMENTS
RT 19/4 TROPAL 2
Dr. S. Malysheva (Sciensano) Dr. C. Vleminckx (Sciensano)
18 maanden/mois 150.000 EUR 150.000 EUR 25 5623 4130 01 1ste voorschot/
1re avance (2019):
23.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
89.000 EUR
Saldo/Solde (2021):
38.000 EUR
RT 19/7 FLAVOURAN 1
Dr. S. Goscinny (Sciensano)
Prof. S. Collin (UCLouvain)
Dr. B. Mertens (Sciensano)
24 maanden/mois 200.000 EUR 200.000 EUR 25 5623 4130 01 1ste voorschot/
1re avance (2019):
31.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
119.000 EUR
Saldo/Solde (2022):
50.000 EUR
RT 19/2 SUDYHEV 1
Prof. E. Thiry (ULiège)
Dr. L. Herman (ILVO)
Dr. S. Ribbens (DGZ Vlaanderen)
Prof. C. Faes (UHasselt)
Prof. C. Saegerman (ULiège)
Dr. M. Laitat (ULiège)
36 maanden/mois 300.000 EUR 300.000 EUR 25 5623 4500 02 1ste voorschot/
1re avance (2019):
32.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
90.000 EUR
3de voorschot/
3e avance (2021):
103.000 EUR
Saldo/Solde (2023):
75.000 EUR
RF 19/6331 Xfast
Prof. C. Bragard (UCLouvain)
Dr. M. Gilbert (ULB)
Prof. em. J.-C. Grégoire (ULB)
24 maanden/mois 200.000 EUR 200.000 EUR 25 5623 4500 02 1ste voorschot/
1re avance (2019):
31.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
119.000 EUR
Saldo/Solde (2022):
50.000 EUR
RI 18/A-293 PRONC-BE
Dr. K. De Jonghe (ILVO)
Dr. S. Buysens (PCG)
30 maanden/mois 125.000 EUR 125.000 EUR 25 5623 4500 02 1ste voorschot/
1re avance (2019):
22.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
43.000 EUR
3de voorschot/
3e avance (2021):
29.000 EUR
Saldo/Solde (2022):
31.000 EUR
RF 19/6334 FLUPOUL
Prof. J. Dewulf (UGent)
Dr. F. Boyen (UGent)
Prof. M. Devreese (UGent)
Dr. S. De Keersmaecker (Sciensano)
36 maanden/mois 300.000 EUR 300.000 EUR 25 5623 4500 02 1ste voorschot/
1re avance (2019):
32.000 EUR
2de voorschot/
2e avance (2020):
90.000 EUR
3de voorschot/
3e avance (2021):
103.000 EUR
Saldo/Solde (2023):
75.000 EUR


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 mei 2019 tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten.
D. DUCARME  Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer