Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 24 mei 2019 13:50 

Wegverkeer uitzonderlijke voertuigen


Op voorstel van minister Ben Weyts

Na overleg met de gewestregeringen en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het koninklijk besluit over het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. Wanneer een vervoer plaatsvindt waarvan de afmetingen, of het gewicht de maxima overschrijden die zijn bepaald in het algemeen verkeersreglement en in het technisch reglement spreekt men van uitzonderlijk vervoer. De aanpassing heeft als doel de regel uit artikel 12 van het KB Uitzonderlijk Vervoer, binnen bepaalde grenzen te versoepelen wanneer dit aanzienlijke efficiëntiewinsten kan opleveren. De ratio hierachter is dat door toe te laten dat bij een reeds bestaand uitzonderlijk transport een bijkomende afmeting (breedte of hoogte) overschreden wordt, het totaal aantal uitzonderlijke transporten zal verminderen, hetgeen de mobiliteit en de verkeersveiligheid enkel ten goede kan komen.   Nieuwsflash
 
Poetin verlengt Russische sancties tegen westerse landen tot eind 2020 Lees meer
 
 
Bescherm dieren tegen de hitteLees meer
 
 
Afrikaanse varkenspest (AVP)Lees meer
 
 
Kwaliteitsverschillen in levensmiddelenLees meer
 
 
Onderzoek tot erkenning als ramp voor overvloedige regenval juni 2019Lees meer
 
 
PV voor milieuschending steeds vaker bestuurlijk beboet Lees meer
 
 
Overheidsvoorraden mageremelkpoeder nu weggewerkt Lees meer
 
 
De bodemkwaliteit in één oogopslag dankzij BodemIDee Lees meer