Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 jun 2019 07:55 

MAP 6: resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma


In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 opgesteld.

Bestanden beschikbaar voor download:
Overwegingsdocument (1209.1 Kb)

Dit mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op vrijdag 24 mei 2019 werd het voorstel van decreet, dat uitvoering geeft aan het zesde mestactieprogramma, bekrachtigd door de Vlaamse Regering.
Resultaten openbaar onderzoek
 
Het ontwerp-​actieprogramma werd samen met het bijhorende ontwerp-plan-MER van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019 onderworpen aan een publieke consultatieronde. Tijdens die periode kon iedereen de teksten digitaal raadplegen en er, via een inspraakformulier op de website van de VLM, opmerkingen op formuleren. Na het openbaar onderzoek, werden de inspraakreacties verwerkt en werd een overwegingsdocument opgesteld. Dit overwegingsdocument bevat naast de resultaten van het openbaar onderzoek ook de aanpassingen van het ontwerp actieprogramma naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Na de publieke consultatieronde werd een definitief mestactieprogramma opgesteld, rekening houdend met de inspraakreacties en met de laatste wijzigingen ten gevolge van de politieke besluitvorming.
 
In totaal ontving de Vlaamse Landmaatschappij 115 adviezen. De adviezen bestonden meestal uit meerdere inspraakreacties over verschillende thema's. In totaal werden een 1.000-tal reacties geformuleerd. De reacties kwamen uit verschillende hoeken: landbouworganisaties, milieuorganisaties, overkoepelende organisaties, burgers, mestverwerkingssector, onderzoeksinstellingen, … 
 
Na het openbaar onderzoek, heeft de VLM de inspraakreacties verwerkt en een overwegingsdocument opgesteld. Dit document bevat in eerste instantie een overzicht van de wijzigingen van het ontwerp-actieprogramma en van het Mestdecreet naar aanleiding van het openbaar onderzoek. Daarnaast bevatten de adviezen ook een aantal aanbevelingen of onderwerpen die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben, maar wel worden overwogen in de verdere uitwerking van het wetenschappelijk onderzoek, in de werking van de administratie en in eventuele, latere aanpassingen van de mestwetgeving. Ten slotte bevatten de adviezen ook een aantal reacties die geen aanpassing van het ontwerp-actieprogramma en het Mestdecreet tot gevolg hebben. Een overzicht van de belangrijkste opmerkingen, kunt u per thema bekijken in het overwegingsdocument:  Nieuwsflash
 
Nederland stelt droogte 2019 regionaal gelijk aan 2018Lees meer
 
 
Fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren Lees meer
 
 
Beursverslag Asia Fruit Logistica Hong Kong: 4-6 september 2019 Lees meer
 
 
Droogte zomer 2019 Lees meer
 
 
5 Franse steden verbieden gebruik van pesticiden Lees meer
 
 
Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge: 175.000 ton frietenLees meer
 
 
"Inagro te velde!" lokt meer dan 200 land- en tuinbouwers naar Dadizele Lees meer
 
 
Fyto: nieuwe berekeningswijze jaarlijkse bijdrage en overzicht retributiepuntenLees meer
 
 
Fransen dienen massaal schadeclaims in bij de weersverzekering: droogte en noodweerLees meer
 
 
Droog droger droogstLees meer
 
 
Weerbulletin en gewasopbrengstgevolgen droogte zomer 2019Lees meer
 
 
Afrijping maÔs vordert snelLees meer
 
 
Nieuwe raadsleden in de SALV Lees meer
 
 
Aanvragen fosfaatklasse verwerkt door de Mestbank Lees meer
 
 
30/09/2019 uiterste datum voor overdrachten mestverwerkingscertificaten Lees meer
 
 
Bedrijven en woningen: sterk verweven in Vlaanderen Lees meer
 
 
Raming aardappeloogst NEPG: laagste schatting voor BelgiŽ (droogte)Lees meer
 
 
Oproep demonstratieprojecten 2019 rond duurzame landbouw Lees meer
 
 
Projectoproep "Proeftuinen ontharding": geselecteerde projecten 2019 Lees meer
 
 
EU wereldleider in agrovoedingshandel Lees meer
 
 
PotatoEurope 2019: een internationale beurs in het hart van de Belgische aardappelsectorLees meer